|

 

 

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narod

oD. XXi —

DEA

 

_ DUBROVNIK, 27. Traviija 1939

= Riješenje

IZVANREDNO IZĐANJE

Svijest

CIJENA Dica, 1

HRVATSKOG PITANJA

JE TU

Postignut je sporazum između g. Dr Vlatka Mačeka

i g. Dragiše Cvetkovića

DUBROVNIK u zagrljaju majke HRVATSKE

 

Prijedlozi &. dr. Vlatka Mače-
ka prihvaćeni su od strane g:
Dragiše Cvetkovića, koji će ove
prijedloge podnijeti Kruhi ria odo:
brenje i prihvaćanje kao bazu za
konačno uređenje svih pitanja u-
nutrašnje politike.

Vijest 6 ovotn sporazditiu izme-
đu predsjednika vlade g. Dragiše
Cvetkovića i pretsjednika g. Dr
Vlatka Mačeka naišla je na odo-
bravanje cjelokuphe javnosti, ko-
ja računa, da će i najviši faktori
usvojiti ono, što se je u Zagrebu
utanačilo. Poznato je naime, da
početak fazgovofa u Zagrebu i-
ma svoju polaznu tačku u najbo-
ljoj volji svih kompetentinh fakto-
raj Kojić hoće e se gri iu

 

CIPELE

Posebni telefonski izvještaj Narodnoj Svijesti“
ZAGREB, 27-IV u 3 sata poslije podne.

Ražgovori između predsjednika vlade g. Dra-
giše Cvetkovića i pretšjednika g. di. Vlatka Ma-
čeka započeli su danas u banskim dvorima u 1l
sati, a završeni šu u II50 s prije podne. Nakon
toga izdana je za javnost slijedeća obavijest (ko-
munikej) :

»Konačni razgovori između predsjednika
vladež'g, Dragiše Cvetkovića i q. Dr Vlatka
Mačeka, pretsjednika HSS i SDK u pitanju
riješenja Hrvatskog pitanja završeni su da-

nas u Zagrebu. Definitivna odluka donijet .

će se u najkraće vrijeme“

"Hrvatski Drievnik“ u svom sutrašnjem broju
dotiosi uvodni članak o toku pregovora u kojem
ističe, da je g. Cvjetković jedan od oriih Srbijanaca,
koji održaje fiječ

 

 

 

svojoj unutrašnjosti što više
ojača i konsolidara.

Zagrebački listovi izašli su
u posebnim, izvanrednim iz-
danjima.

Premda je zagrebačka jav-
nost uvjerena, da će u slu-
čaju prihvaćanja ovog špo-
fazuma od stfane najviših
faktora, doći do jednog smi-
renijeg i zadovoljnijeg stafija
u zemlji, ipak se ne opaža
nikakove naročite uzbuđerio-
sti, nego Svako trijezno i
ozbiljno očekuje daljnji razvoj
dogođaja:

#8 Predsjednik g. dr. Vlatko
Maček ostaje u Zagrebu, a
pretsjednik vlade g. Dragiša
Cvetković putuje za Beograd.

Dok ove vijesti donositno
do ziiafija našoj javnosti duž-
nost nafi je apelirati, da se
i odsada kao i dosada mora
sačuvati apsolutnu hladnoktv-
nost i disciplinu. Hrvatski
narod treba da ima puno
povjerenje u onoga, kojemu
je dao legitimaciju, da za