sMO

TAKSA PLACENA U GOTOVO

Narodna Svijest

GOD. XXII — Br. 12 DUBROVNIK, 28 Ožujka 1941 CIJENA Dio. 1:50

rbi, Hrvati i Slovenci!

U ovom teškom trenutku za naš narod, odlučio sam da uzmem u Svoje ruke kraljevsku vlast.

 

 

Namjesnici, koji su razumjeli opravdanost Mojih pobuda, odmah su sami podnjeli
ostavku.

Moja vjerna vojska i mornarica stavila Mi se odmah na raspoloženje i već izvršava Moja
naređenja.

Pozivam sve Srbe, Hrvate i Slovence da se okupe oko Prijestolja. To je najsigurniji način da
se u ovim teškim prilikama održi red unutra i mir spolja.

Mandat za sastav Vlade povjerio sam armijskom đeneralu Dušanu T. Simoviću.

“6 vjerom u Boga i u budućnost Jugoslavije, pozivam sve građane i sve vlasti u zemlji na

vršenje svojih dužnosti prema Kralju i Otadžbini.

PETAR Il. s. r.

 

Sastav nove vlade

pretsjednik vlade armijski general DUŠAN T. SIMOVIĆ; . ministar ruda i šuma Dr. DŽAFER KULENOVIĆ;

prvi potpretsjednik Dr. VLATKO MAČEK; ministar poljoprivrede Dr. BRANKO ČUBRILOVIĆ;

drugi potpredsjednik profesor SLOBODAN JOVANOVIĆ; ministar građevina Dr. FRAN KULOVEC:;

ministar inostranih poslova Dr. MONČILO NINČIĆ; ministar socijalne politike i narodnog zdravlja MILAN GROL;
ministar unutrašnjih poslova Dr. SRĐAN BUDISAVL JEVIĆ ; ministar pošta telegrafa i telefona Dr JOSIP TORBAR;

ministar finansija Dr. JURAJ ŠUTELJ; ministar snabdjevanja SAVO KOSANOVIĆ ;

ministar vojske i mornarice armijski general BOGOLJUB ILIĆ ; zastupnik ministra fizičkog vaspitanja naroda BOGOLJUB ILIĆ ;
ministar pravde Dr. BOŽIDAR MARKOVIĆ ; Ministri bez portfelja: MARKO DAKOVIĆ, JOVAN BANJANIN,
ministar prosvjete MIŠA TRIFUNOVIĆ; Dr. BARIŠA SMOLJAN, Dr. MILAN GAVRILOVIĆ i
ministar saobraćaja BOGOLJUB JEVTIĆ; Dr. MIHO KREK.

ministar trgovine i industrije Dr. IVAN ANDRES;

Kad je juče u jutro radio Beograd javljao ove vijesti svak je bio pod dubokim dojmom ovih
značajnih dogođaja shvaćajući ozbiljnost časa, što ga preživljujemo, te znao održati mir, dostojanstvo i
ponos. Međutim sa svih strana letjele su čestitke našem mladom Kralju, a uveče su nastale sjajne i oduše-
vljene manifestacije kao u Beogradu pred Kraljevim Dvorom tako i u svim većim mjestima naše države.
I naš grad sav se iskitio zastavama. Svakomu se od srca vinula molitva k nebu, da Svemogući dade

svoje pomoći našem mladom Kralju na dobro naroda i domovime.

ŽIVIO KRALJ PETAR II.!!!

"u