str. 2

1 Don Antun Rosa

kanonik stolnog kaptola u Kotoru, dugogodišnji opat
nadžupnik u Perastu, dobar pastir — uzor svećenik.

(Naše posebno izvješće iz Kotora).

U srijedu 7. o. mi. u rano jutro turobno klecanje
zvona sa tornja nadžupne crkve i ostalih gradskih cr-
kava kao i ona sa svetišta Gospe od Škrpjela objaviše
žalosnu vijest, da je u utorak 6.0. mj. uveče zaklopio
svoje patničke oči nakon duge i teške bolesti potkri-
jepljen svim utjehama sv. vjere naš ljubljeni župnik
Don Antun kan. Rosa u 62. godini života. Njegova se
smrt bolno kosnu me samo nas Peraštana nego i cijele
Boke kao i svakoga, koji je poznavao tu svetu, ple-
menitu dušu. U 30 dugih godina što ih je proboravio
u našoj sredini uvijek je revnovao za slavu Božju i
dobro svog iskrnjega. Neustrašiv u naviještanju vjerskih
istina, neslomljiv u borbi protiv nećudoregja, nepopu-
stiv u obrani domovinskih prava. Karakter od glave
do pete, pravi bokeljski Atanmazij. U svojoj revnosti
nije se ograničavao na sam Perast, već skače svuda
gdje bi potreba zvala me pazeći pri tom ni na trud,
niti na druge bilo koje poteškoće. — U nestašici
svećenstva 12 godina vršio je službu i u Risau,
a k tome prema potrebi zalazio u Kostanjicu, Morinj,
i u visoke Krivošije. Za svoj neumorni rad bio je odli-
kovan kanonikom stolne crkve sv. Tripuna. Činjenica,
da je predsjednik svećeničke Uzajamnosti od njezinog
početka pa do smrti pokazuje, kako ga je štovalo j
volilo cjelokupno svećenstvo biskupije, što se je vidno
potvrdilo i pri njegovom sprovodu, koji se je obavio
u četvrtak 8. o. mj. u 9 s. pr.p. Svi svećenici osim
trojice, koji ne mogoše stići, nagjoše se oko svog
mrtvog predsjednika i milog brata, da ga isprate do
hladnog groba. _Uz svećenstvo dogjoše i kanonici
Stolne Crkve sv. Tripuna na čelu sa Preuzv. biskupom
Uccellinijem, da iskažu zadnju počast svom najboljem
i najvrijednijem drugu. Sprovod je vodio i sv. Misu
otslužio prepozit stolnog Kaptola Msgr. Dan. Antun
Milošević, a mitvo tijelo dragog pokojnika iznesoše iz
kuće žalosti svećenici dok je Preuzv. Biskup pratio
odar svog najzaslužnijeg svećenika. Silno mnoštvo na-
roda iz cijele okoline bez razlike vjere nagrnulo da
učestvuje njegovu sprovodu. Tolikog broja ne vigje
Perast ni za najveće svoje svetkovine. Po dovršenoj
sv. Misi od pokojnika se je u ime svećenstva oprostio
preč. D. Niko kan. Luković na što mu sam Preuzv,
Biskup podijeli odriješenje. I drugi se govornici opro-
stiše dirljivim govorima od milog pokojnika. Gosp.
Tripo Niković oprostio se je u ime župljana Perasta,
te je u svom govoru izmegju ostaloga istaknuo : ,Ti
odlaziš slomljena srca, a mi koji smo ti bili blizu
znamo nažalost i predobro koliko su ti posljedni dani
života bili zatrovani gorkom čašom, koju ti je bilo
sugjeno iskapiti do dna. Toliko teških udaraca u tvom
životu shrvalo je konačno tvoje tijelo puno bola.“ —
Rajska slava ovoj plemenitoj svećeničkoj duši a trajna
i mila uspomena u narodu. P. u m.!

Primanje u Nadbiskupski konvikt
8. Q. Salezijanaca u Zagrebu, (Vlaška 38).

Katolički i moralni odgoj mladeži je svakim danom
više i više ugrožen. Neprijatelji katoličke crkve žele
na svakom koraku monopolizovati odgoj omladine.
Što više oni žele osvojiti uzgoj mladeži tim više se
moraju zauzeti službenici svete Crkve za dobar i ka-
tolički uzgoj naše uzdanice. Uslijed toga smo odlučili
ove godine da u nadbiskupskom konviktu u Zagrebu
otvorimo osim odjela za srednješkolsku mladež (kla-
sičnog i realnog smjera te preparandije) i odio za
gragjansku i osnovnu školu, Da damo priliku za ško-
lovanje djece malih obrtnika i manje imućnih seljaka,
uveli smo za buduću godinu dvojnu opskrbinu i to
za imućnije 650 Din., za siromašnije 450 Din. mje-
sečno. — U prvom redu primamo one gjake koji žele
pohagjati klasičnu gimnaziju — a istom onda ostale.
U niži odio primamo dečke za sve razrede gragjanske
škole te III. i IV. razred osnovne škole,

Upute o disciplinskim propisima i uvjete pri-
manja šaljemo ma zahtjev. Uprava.

 

 

ITO pasta za zuhe je najbolja.

 

Zašto dopuštate da Vaše namirnice

propadaju od vrućine, kada možete

dobiti vrlo lijepe i uzdržljive

saz LEDENICE

kod
M. SEZ i SIN
trgovina pokućstva

Dubrovnik

 

»NARODNA SVIJEST«

Br, 24.

   

liječi i spriječava
malariju.

   

Zast. Jugefa k. d., Zagreb, Gajeva 32. Oglas register. pod br. 9482 od 31. V. 33.

Pisma iz naroda.

GRUŽ. Tijelovska procesija. Na Tijelovo je sv.
Misa u 7 sati u župnoj crkvi sv. Mibajla, a uakon
Mise velika teoforična procesija do sv. Križa u Gružu.
Na Batali će dočekati precesiju okićene lagje, koje će
po moru pratiti Presv. Sakramenat, a iz njih će naši
lumbardijeri dati čast Presvetomu pucanjem.

Pozivlju se svi katolici Gruža i Lapada i ovim
putom, da izvole stupati u procesiji, a ne praviti
špalir; a vlasnici kuća i dućana, da okite stanove i
dućane.

Lumbarda na Korčuli, Svečane zadušnice za
t Ora Balda Cuilićevića održane su u Rusaljski Po-
nedjeljak 5. o. mj. u crkvi Matici. Na sred crkve bio
je podignut veličanstveni katafalk sav okićen cvijećem
i svijećama. Na žalobno klecanje zvona dohrlilo je u
crkvu mnoštvo svijeta tako da je prostor i ispred crkve
bio sav ispunjen, jer je svak hotio da se pomoli za
čestitog pokojnika i da mu iskaže zadnju počast, što
je isti i potpuno zaslužio. Službi Božjoj prisustvovao
je i lijepi broj stranaca, koji se nalaze u našem mjestu.
Preko svečanog odriješenja poslije Mise zapalilo se je
oko hiljadu voštanica, te je cijela crkva bila u moru
žižaka. Tako je narod hotio da iskaže svoju ljubav
prema svomu dobrotvoru, koji ih je ljubio i koga su
oni ljubili i štovali.

Izbor novog predsjednika seoske glazbe obavio
se je istog dana poslije podne. Na mjesto blagopok.
Dr. Balda izabran je naš višegodišnji župnik mp. Don
Niko Banićević, koji se toliko zauzimlje, da napravi
što veću reklamu našem mijestu kao najzgodnijem lje-
tovalištu i prirodnom kupalištu. Nadamo se da će naša
glazba pod njegovim predsjedništvom cvasti i napre-
dovati kako je započela pod svojim utemeljiteljem
blagopok. Dr. Baldom, komu još jednom kličemo:
»Vječni ti pokoj i slava !“ Seljani.

KORČULA. Pohvalno. Jedan od rijetkih naših
iseljenika jest g. Vilović Antun pk. Marka, koji je kao
siromašni radnik od otrag više godina iselio u Ame-
riku, a nije zaboravio svoju rodnu grudu. U više pri-
goda sjetio se kakovim darim mjesnih siromaha. Tako
je i prošlog Uskrsa poslao 25 Dolara da se razdijeli
siromasima. lsti se pijetetom sjeća i svojih pokojnih
roditelja, pa im je u znak. zahvalnosti dao podignuti
skromni spomenik na grobištu. Sve ovo služi na čast
i pohvalu g. Viloviću, a ostalim našim domorodcima
kao dobar primjer.

Svečanost Gospe utješenja ili Gospe od pojasa
koja se kod mas slavi drugog dana Duhova, proslav-
ljena je ove godine svečanije, pošto je istoimena bra-
tovština (vulgo sv. Mihovila), slavila svoju 330 godiš-
njicu utemeljenja. U crkvi sv. Mihovila, gdje je lijepi
mramorni oltar sa kipom Bl. Djevice, održano je
trodnevlje a na sami dan svečanosti služene su tihe
sv. mise kao i svečana pontifikalna u 10 sati, preko
koje pjevao je mješoviti pjevački zbor ,Sv. Cecilije.“
Iza ove mise, ma malom trgu pred crkvom, koji je
bio sav iskićen zastavama i zelenilom, glazba je, po
običaju, otsvirala nekoliko koračnica. Poslije podne
pak bila je svečana procesija sa Gospinim kipom,
okićenim zlatninom i cvijećem, praćena brojnim gra-
gjanstvom i sudjelovanjem je Iza procesije, na
već spomenulom trgu, održao je sa zanosom lijepi
prigodni govor mp. O. Dane Zec, a poslije toga u
crkvi su otpjevane gospine litanije. U večer je glazba
koncertirala u atrijumu općinskog doma, dok se je
gragjanstvo do kasno u noći ređalo, da se pomoli
pred izloženim Gospinim kipom tražeći pomoć i utjehu
u ovim danima bijede i nevolje,

1 Dr. Dragutin M. pi. Domjanić.

Dok još stojimo pod teškim dojmom nad gubit-
kom jednog od najjačih hrvatskih pripovjedača, Dra
Milutina Cihlara Nehajeva, koji je u svojim ,Vucima“
dao djelo svjetske vrijednosti, bolno odjekuje cijelom
Hrvatskom vijest da nam je nestalo i najboljeg lirika,
nježnog i melankoličnog Dragutina Domjanića. Za
vrijeme svoga najboljeg stvaranja, kad smo velike nade
u njega postavljali, a kada je on doista davao svoje
produhovljene pjesme, pune lirizma i osjećaja, dolazi
nam vijest da je naglo umro u Zagrebu 7. lipnja u
11 sati u noći. Mi smo imali sreće da ga ovih dana,
na kongresu PEN-klubova na kojem je bio službenim
pretstavnikom Zagrebačkog kluba vidimo i da se izbliza
upoznamo s tom dušom u kojoj sve oživljeno pjeva.
I vidjeli smo još jednom njega, pjesnika našeg Za-
gorja, fizički slaba, šutljiva i povučena. Ne mari za
ništa izvan sebe, bježi od okoline, ne razumije masu.
Osjetljiv individualist, hladan za vanjski svijet, povlači
se u sebe i tu, u svojoj duši, nalazi svoj svijet, cijeli
svijet. Ali taj svijet kako je bogat! Odraz cijelog li-
jepog njegovog kraja, oživljen i kristaliziran delikat-
nošću njegove fine duše. Bježi od svijetla prirode, koju
promatra samo u svijetlu mjesečine, u tami ili noći,
analizuje doživljaje svoje duše, koja usto luta polja-
nama i livadama i on postaje jedan od nmajizrazitijih
lirika. Kako je kazao Lunaček, pitanje božanstva uvijek
mu se nametalo i odvraćalo ga od materijalizma i po-
ganskog sensualizma, pa nije ni čudo, da je na kraju
svega svoj mir našao u Isusu Kristu kome se djetinjski
vraća, a svoju je najizrazitiju nutrinu rasgalio u stiho-
vima Majci Božjoj Remetskoj... Oa je uvijek bio i
ostao idealist, vjernik.

Svoju je prvu zbirku pjesama štampao god. 1909.
Većinom je pjevao kajkavski i izdao nekoliko zbiraka
tih pjesama (,Kipci i popevke“, ,V suncu i senci“),
a suragjivao je u svim hrvatskim revijama. Megju zad-
njim radovima treba istaći prijevod provensalske lirike
na kajkavski koji je objelodanio u ,Hrvatskoj Prosvjeti“.
Bio je ol ljubljen i od Slovenaca kod kojih je suragjivao.
A znao je da sa svojim pjesama ugje u hrvatsku dušu
i da osvoji ljude svoga kraja, koji su strastveno čitali
njegove pjesme, pa smo uvjereni da će ime velikog
pjesnika ostati vječno u srcima svih onih koji će osje-
ćati hrvatski. Zagreb je na doličao način ispratio do
Mirogoja svoga pjesnika i pohranio ga uz sjenu velikih
hrvatskih domoljuba. U ime Jugoslavenske Akademije
koje je član bio govorio je poznati glazbenik Božidar
Širola koji je uglazbio. mnogo njegovih pjesama — M.

: Starijim osobama reumatične boli ogorčavaju
stare dane. Svi koji patite na reumatizmu, kostobolji,
probadanju, išiasu, zubobolji, glavobolji preporuča
Vam se masaža. Za masažu je »A L G A«. Masaža
»ALGOM« Vas krijepi i osvježuje.

»ALGA« dobiva se svuda 1 boca Din. 14, —

 

Naš list zapada samo 5 Din. mjesečno.

 

Najbolja britvica sadašnjosti!!
Klysinm kom. Din. 2:50
Smart » a

Dobiva se u Drogeriji
I. KATIČIĆ, Dubrovnik
»Viko“, Zagreb, Jelačićev trg 15. = (116)