Str. 2.

PROGRAM

dekanatskog euharističnog kongresa u Stonu
16 srpnja 1933.

U Nedjelju 9. srpnja osmina ma čast Presv.
Sakramenta. — Prve dane vrši se pobožnost u
crkvi sv. Nikole. Ostale dane u crkvi sv. Vlaha. Kroz
cijelu osininu slave zvona jutrom, o podne i u večer
na Matici i na svim crkvama Stona i okolice. —
13, 14 i 15 pripravno trodnevlje. Svaki dan od 6—8
sati sv. Mise. U 6'/, sati popodne izloženje Presv. Sa-
kramenta, zlatna krunica, propovjed i blagoslov. —
Propovjeda O. Dane Zec. 15. VII. u 7 s. ujutro zajed-
nička sv. Pričest djece. Popodne u 5'/, dolazak i pri-
ček diecezanskog biskupa. U 6'/, s. u crkvi kao prošla
dva dana. Presveti Sakramenat ostaje izložen sve do
ponoći. U ponoći svečana sv, Misa sa propovjedi. —
Sva ova tri dana priprave biti će vjernicima više sve-
ćenika na raspoloženju za ispovjedanje u svako doba
dana. — Nedjelja 16. srpnja. Svečani dan kongresa.
Od 5 do 7 sati redaju se sv. mise i podjeljuje vjerni-
cima sv. Pričest. — Dolazak hodočasnika i barjaka.
U 6!/, s. kupe se barjaci župe Stona. U 7 s. dolaze
učesnici sa zapadne strane: Mljet i Ponikve. U 7, s.
dolazak učesnika sa istočne strane: Lisac i Doli. U 8 s.
dolaze učesnici sa sjeverne strane i Primirja: Topolo,
Ošlje, Smokovljane, Mali Ston. U 8'/, s. priček učes-
nika na obali iz Slanoga, Banića, te hodočasnika iz
Dubrovnika, okolice i otoka. Od 8'/, do 9 s. barjaci
pozdravljaju crkvu sv. Vlaha, Biskupa i Općinu. Ba-
rjaktari odlažu barjake na mjesto javnog zborovanja.
U 9 s. zajadnička sv. Pričest hodočasnika u crkvi Ma-
tici. U 913 sati svećenstvo prati preuzv biskupa na
Mihanovićevo šetalište (pod gradskim zidinama.) —
Tu je svečani pontifikal i biskup drži homiliju. —
Misu i popodne na blagoslovu pjeva crkveni pjevački
zbor iz Dubrovnika. — Iza pontifikala na istom mjestu
javno zborovanje. Predsjeda dekan. Govore drže:
1, savj. Rugjer Bracanović: Euharistija izvor vjere i
snage. 2. abs. Jozo Bajurin: Euharistija jakost omladine.
3. Andro Peručić: Euharistija pomoć obitelji. — Po
podne u 3 sata svrstavaju se kod crkve sv, Vlaha sve
župe, svaka posebno na za nju označeno mjesto i
redaju se u procesiju. — Kada se poreda procesija
biskup iznosi Presveti Sakramenat iz Matice i ophod
kreće kroz grad ide do Maloga Stona prolazi obalom
i povraća se istim putem u Ston, te preko obale i
plokade dolazi do mjesta javnog zborovanja. Sve
skupine na ulazu na poljanu pjevaju ,Hoćemo Boga“
i zajednički pjevaju dok se svi sakupe. Tu biskup drži
zaključni govor. Obavlja se posveta Presv. Srcu i
pjeva ,Tebe Boga hvalimo“, a na koncu blagoslov sa
Presvetim. Na svrsi se pjeva ,Do nebesa“. Svećenstvo
prati presv. Sakramenat u crkvu Maticu. — Barjaktari
preuzimlju svoje barjake. Na oproštaj pozdravljaju kako
u jutro. — Od 7-8 sati odlazak hodočasnika put
1) Primorja, 2) istoka, 3) zapada, 4) morem. — U
večer rasvjeta grada, okolnih brda i vatrometi,

 

Pisma iz naroda.

TRSTENO. Proslava Blagdana Presv. Srca
Isusova. Trsteno je i ove godine na najsvečaniji način
proslavilo Blagdan Prasv. Srca Isusova. Kako je u petak
na sam dan svetkovine kiša omela vanjsku svečanost,
to se je obavila u slijedeću nedjelju 25 juna. Taj dan
je narod iz cijele župe pohrlio u crkvu da zahvali
Presv. Srcu za mnoge učinjene im darove. Sv. Misu
otpjevao je m. p. O. Teofil Dr. Velnić, koji je za tu
prigodu došao iz Dubrovnika. Preko tihe mise, koju je
čitao naš župnik Don Danke Lepeš puno se je vjernika
pričestilo. Poslije velike mise krenula je iz crkve lijepo
uregjena procesija sa kipom Presv. Srca Isusova pod
starodrevne Platane, gdje je naš obljubljeni župnik
Don Danko Lepeš održao vrlo ganutljivi: govor, koji
je na prisutne tako djelovao, da su mnogi proplakali,
Navečer se je cijelo selo sleglo pod Platane, gdje su
djeca i djevojke u bjelini na čelu sa Don Dankom
pjevali nabožne pjesme Presv, Srcu Isusovu, dok je

 

EOEOEOQIĆ ME ZSARJENRNNVJIMNEANJNAJNIJIAE

Kod iznemoglosti i tromosti cijelog tijela kod
starijih osoba. Iznemoglim i starijim osobama toplo
preporučamo: dajte si masirati tijelo sa preparatom
»ALGA« uveče prije spavanja i u jutro prije usta-
janja. Uveče poslije masaže biti će Vam tijelo lagano,
uživat ćete duboki san koji odmara i okrepljuje. U
jutro poslije masaže ostanite još neko vrijeme u kre-
vetu. Kad ustanete udovi će Vam biti gipki, hodanje
lagano, kao u prerogjenom tijelu, osjetiti ćele novu
svježinu, vedrinu i životnu snagu.

»ALGA« dobiva se svuda 1 boca Din. 14.—
UZROČNO 79 TDR OMOT LIME

»NARODNA SVIJEST«

  
  

 
  

AMAN

GHINOPLASMIN

spriječava
gubnih posljedica kronične

Br. :27

 

nastajanje  po-

malarije.

Zast. Jugeia k. d, Zagreb, Gajeva 32. Oglas register. pod br. 9482-od 31. V. 33.

kroz to vrijeme selo bilo tasvjetljeno, pucalo se je sa
umjetnim trambučama bacalo rakete i palili bengali.
Na koncu u kasno doba noći narod se je sav razdragan
razišao k svojim kućama noseći u srcima lijepu uspomenu
na ovaj svečani dan. F.B

Korčula. Tečaj hrvatskog katoličkog daštva. Od
7 do 11. ov. mj. održaje se na Badiji godišnji tečaj
hrvatskog katoličkog gjaštva u priredbi Katoličke Gja-
čke Lige u Zagrebu i Glavnog odbora ,Podmlatka A-
postolata Sv. Ćirila i Metodija«. Pored izvještaja o radu
u prošloj godini i izragjivanja programa za narednu
godinu bit će održana ova predavanja: Prof: 'Niko Ma-
tulić (Split): »Misli katoličkih gjaka prigodom Svete
Godine«, prof. Petar Grgec (Zagreb): »Pojava socijalne
književnosti«, Dr. Stj. Podolšak, pravni referent Rad-
ničke Komore u Splitu,: »Kritika marksizma« i »Kako
bi izgledalo društvo u idealnoj kršćanskoj državi«, Dr.
Ivo Delalle (Trogir): »Vjera i umjetnost u katakom-
bama«, prof. o. Marijan Blažić (Dubrovnik) »Materija-
lizam i evolucijonizam u savremenoj znanosti«, Dr. o.
Bonifacije Perović (Split): »Pogledi na položaj hrvat-
skog katoličkog pokreta« i »Organizacija našeg pod-
mlatka«, te Ivo Bogdan (Zagreb): »Sistem rada naših
organizacija«.

Ljetni dan Crvenog Krsta proslavljen je i kod
nas ove godine nešto svečanije inicijativom novoime-
novanog mjesnog odbora C. K., koli je izdao proglas
na gragjanstvo i razaslao pozive vlastima i društvima
da sudjeluju proslavi. U nedjelju 11 o. mj. najprije je
celebrirana školska misa u stolnoj crkvi, a zatim su
školska djeca, noseći prigodne natpise u povorci o-
bišli grad. U 10 sati je u Jugoslovenskom domu pri-
regjena matineja sa prigodnim predavanjem, što ga je
održao predsjednik mjesnog odbora C. K. Gosp. Dr.
Ante Arneri, dok su školska djeca izvela razne tačke
pjevanja, deklamiranja i vježbanja prostih vježaba. Na
posljetku je trio (klavir g.ca I. Svoboda, violin g. Z.
Palčok i violončelo g. J. Svoboda) lijepo izveo Ma-
zurku iz Copehć (Delibes). Istodobno su se razdavale
otkupne značke. Poznavajući agilnost članova novog
mjesnog odbora, mi se madamo da neće na ovome
ostati, već da će i unapred razvijati svoj rad u korist
ove humanitarne ustanove, pa im u tome želimo naj-
bolji uspjeh.

Babino Poije. Uspjela zabava i izložba. Mjesna
pučka škola, kojoj je upravitelj g. P. Dobroević i uči-
teljica g.ca M. Rogošić, priredila je uspjelu školsku
zabavu i izložbu prigodom blagdana zaštitnika mjesta
Sv. Ivana. Zabava se sastojala od deklamacije, pjevanja,
dva zgodna i zabavna komada, te jedne male kome-
dije. Djeca su marljivo izvježbala tačke programa; pa
ih je mnogobrojna publika nagradila zasluženim plje-
skom. Neke su stvari morali ponoviti.

Izložba je pak prikazala muški i ženski ručni rad
računske i druge pismene radnje. Lijepi kontrast i na-
predak vidio se u usporedbi dječjih radova i izloženog
nar, veziva odraslih djevojaka, koje je u šesto-mje-
sečnom tečaju podučavala vrijedna učit. gca. Rogošić.

JANJINA. Prva matura ženske zanatske škole.
Ovih dama je obavljena vrlo dobrim uspjehom prva
matura ženske zanatske škole u varoši Janjini. Ističemo
marljivost nastavnica, kojima treba zahvaliti, da je bio
odličan uspjeh. Sa novom godinom upisaće se preko
dvadeset ženske djece u prvi razred ove škole, što
znači, da je osobito potrebita bila ova škola za
općinu Janjinu.

Izložba gragjanske škole. Naša gragjanska škola
u varoši Janjini, koja je lani imala prvu maturu, ove
godine prije mature izložila je rad učenika, koji je
zadivio njihovim uspijehom, što je osobito. istaknuo
delegirani inšpektor g. prof. Čorović. Svršeni gjaci
gragjsnske škole, idu u razne službe, a to je blagodat
u doba poljoprivredne krize. Treba i ovdje istaknuti
požrtvovnost nastavnika gragjanske škole, koji se trse da
imadu osobiti uspjeh pak im se javno zahvaljujemo.

Roditelji.

DOBROTA. Blagoslov barjaka Djevojačkog
Društva Srca Isusova. Svečanost Neprocijenjene Isusove
Krvi, sto se godimice u našem mjestu slavi prve nedjelje
mjeseca srpnja, ove godine ga osobit način proslavismo.
Iz jutra podijeljen je brojnoj djeci obojeg spola
sakramenat sv. Krizme. Poslije podne naše Djevojačko
Društvo Srca Isusova svratilo je osobitu pažnju ne
samo mještana već i cijele okolice, koja se odavno u
tolikom broju ne nagje u našem mjestu. Prije negoli
se je imala uputiti procesija obavio je domaći župnik
Don Tripo Milošević blagoslov novog društvenog
barjaka, koji ma jednoj strani nosi sliku Presv. Srca
a na drugoj mili lik sv. Terezije M, Isusa. Slike
na svačije zadovoljstvo izradiše sestre Milosrdnice u
Zagrebu, što im služi na čast a za preporuku svakome,
koji što slično trebuje. Pred samim blagoslovom barjaka
govorio je dobro O. Valerijan Brusić iz Kotora,
stavio na srce djevojkama da se životom svojim svegi
pokazuju vrijedne društvene članice, a roditeljima, da
upućuju i potiču svoje kćeri da se upišu kao članice
Društva S. I. Da uzveličaju ovu svečanost našeg Djev.
Društva S. I. prisustvovaše blagoslovu i procesiji
Djevojačko Društvo S. 1. iz Kotora i iz Škaljara sa
svojim zastavama. Iza blagoslova barjaka uputi se
veličanstvena procesija kakve se odavna ne pamti.
Čestitamo našem Dj. Društvu S I. na ovoj slavi želeći
da naše vrijedne djevojke slijede i druga mjesta naše
male Boke a da se pojedina naša mjesta budu megju
sobom takmičiti u štovanju Presv. Srca Isusova.

 

Ferokim kod pomanjkanja apetita naročito kod
tjelesno slabih ljudi i pogotovo nakon pretrpljene bo-
lesti, Grlićev ,Ferokin“ uspješno je sredstvo koje u-
jedno jača živce i kru, kod klonulosti i smalaksalo-
sli, Grlićev ,Ferokin“ takogjer djeljuje povoljno. Što
prije se Ferokin upotrijebi, to laglje i brže djeluje.
Boca ,Ferokina“ stoli Din. 40, — u ljekarai Sv. Ivanu
(A. Grlić) Zagreb, Kaptol 17 i u drugim većim apo-
tekama. Najbolje je naručiti za jedno liječenje dostatne
3 boce za Din. 125.—, čime su i svi otpravni troškovi

plaćeni. Odobreno od MSP i NZ pod Sp. br. 2852
od 23. XI. 1932.