Ssr2

Pisma iz naroda.

KORČULA. Preuzvišeni nadbiskup Dr. Bauer
na svom proputovanju kroz Dalmaciju, kao prošlih tako
i ove godine, počastio je svojim posjetos i naš grad, sa-
državši se dva dana. Bio je dočekani | otpraćen od
Presvij. opata sa ostalim svećenstvotn, te općinskog
načelnika a na gradskim tornjevima vijale su se za-
stave u njegovu počast otsjeo je u samostanu 00.
Domenikanaca.

+ Vorih Vigna viši upravnik glavne pošte u Splitu
umro je u sanatorijumu u Topolšici, a njegovi smrtni
ostanci preneseni su u Korčulu, gdje je pokojnik mno-
go godina službovao i ovdje se oženio, te ostavio
trajnu uspomenu vrijednog i ispravnog činovnika. Dana
16 o. mj. priregjen mu je veličanstveni sprovod uz
sudjelovanje brojnog gragjanstva i sokolske glazbe.
Vječni mu pokoj!

Telefonsku vezu dobio je napokon i naš grad
vezom sa Dubrovnikom preko Pelješca. Sve su radnje
na montiranju dovršene i namještena je centrala, pak
se samo očekuje službeni otvor.

Izbori za parlamenat. Ukupni broj upisanih bi-
rača bio je 6007 u cijelom srezu, a palo ja svega
3174 glasova, od kojih 2330 za Kunjašića a 844 za
Dra Grbin. Reziltat na pojedinim biralištima bio je
slijedeći: u općini Korčulanskoj 650 glasača, od kojih
za Kunjašića 39, a za Dr. Grbin 611; u općini Blat-
skoj 2314 glasača, od kojih za Kunjašića 2142 a za
Dr. Grbin 172; u općini Velaluka 210 glasača i to za
Kunjašića 149 a za Dr. Grbin 61.

Sv. poslanstva koja obavlja po svim župama
otoka Korčule vrijedni i neumorni Isusovac O. Micheli,
kao pripravu za Euharistijski sastanak, što će se doj-
duće godine održati u Korčuli, izvršena su i u našem
gradu od 15 do 22 ov. mj. sa potpunim uspjehom.
Taj uspjeh najbolje se pokazao kod svečane procesije,
u koju je uzelo učešća cjelokupno gragjanstvo. Ova
uprav veličanstvena procesija, kakove Korčula nepamti,
pretvorila se u velebnu vjersku manifestaciju, pri kojoj je
naš grad iskazao živu vjeru i odanost Presv. Srcu.
Iza pontifikalne sv. mise koju je celebrirao Presvj. opat
Da. M. Bodulić, razvila se u uzornom redu procesija
sa slikom Srca Isusova, koju su nosili omladinci.
Procesiji su sudjelovali mjesne bratovštine, a pred i
iza slike sporedala se brojna vojska Srca Isusova obo;
jeg spola, počam od djece, pak mladića, djevojaka,
žena i muževa, koju je O. Micheli tako lijepo orga-
nizovao. Na obali procesija se zaustavila i tu je pod
modrim i sunčanim nebom O. Micheli održao zanosni
završni govor i podao papinski blagoslov. Svečanost
se završila sa ,Te Deum“ pred izloženim svetotajstvom
u stolnoj crkvi. Grad je cio dan bio iskićen zastavama.
Čestitamo O. Micheli-u na lijepom uspjehu, koji mu je
najbolja nagrada, zadovoljstvo i utjeha, a nama uz
ostalu duhovnu korist najbolja garancija za potpuni
uspjeh Euharistijskog kongresa, kojeg željno očekujemo.

LUMBARDA NA KORČULI. Vjenčanje. U Ne-
lju 15 o. mj. Don Niko Baničević obavio je vjenčanje
g. Josipa Petrarke, kap. korvete, sa gcom Nevenkom
Merlo. Krasno vrijeme i veseli ovaj dogagjaj tako je
djelovao na narod, da su odličnim mlađencima prire-
dili glazbeni koncerat, što ga je izvela Lumbarajska
Glazba. Narod je bio veseo da ga pohode ovako odlični
gosti i zaželio je mladencima svaku sreću.

BUĐVA. Posjet hrvatskog metropolite. U subotu
7. o. mj. svrnuo je pred samo podne na putu iz Ko-
tora do Bara preuzvišeni nadbiskup zagrebački Dr. A.
Baueri u Budvu potpuno incognito. Vič. župuik-dekan
pristupio je i pozdravio visokog gosta, koji je bio u
pratnji Mgra Dr Slamića i kanonika iz Hvara preč.
Miličića. Pohodio je i pregledao župnu Crkvu, pa za-
tim vidio starinski manastir sv. Frana i crkvu sv. Marije.
Tom je prilikom istakao vIč, župnik, kako je taj bivši
manastir i crkva veoma stara: potječe još iz jedanae-
stog stoljeća. Pripadao je manastir Benediktincima, a
zatim Franjevcima. Pred jedno 140 godina bio je kon-
fiskovan i prešao je u državni posjed. Prošle godine
ga je kupila župaa Crkva od naše države, Zgrada sa
vrtom unajmljena za ljetovalište Jadranske Straže (oblas-
nog odbora u Sarajevu), a crkva se popravlja uz teške
žrtve doprinosima vjernika, eda se tako očuva ta sta-
rina od propasti. — Nakon toga preuzvišeni je po-
sjedio vič. župnika u sianu. Čim se je pročulo za
dolazak visokog gosta, zvona su zazvonila, marod je
istrčao da vidi hrvatskog metropolitu, a g. G. Ljubiša,
načelnik budvanski, pozdravio je Nadbiskupa i izrazio
zadovoljstvo, što je posjetio Budvu. Pošto je preuzvišeni
pregledao mjesto proslijedio je put Bara, a Njegov
posjet ostaće frajan u uspomeni vjernika ove župe i
u povijesti samog mjesta.

 

»NARODNA SVIJEST«

SITNO GORNJE (Split). Šumski dan na Mo-
soru. U tedjelju 15 o. mj. bio je priregjen ,šitfiiski
dan“ na Mosoru kod Splita, inicijativom planiniatskog
društva ,Mosor“ u Splitu, u cilju pošumljivanja mo:
sorske goleti. I ako je kiša, koja je padala do pred
samo jutro, mnoge odbila, ipak se odažvao ptiličati
broj plasiiara iz Splita i došao pod vodstvom agilnog
predsjednika društva profesora g. Giromette. Osim
planinara, prisustvovao je pri sagjenju i priličan broj
gostiju iz Splita, kao i djece osn. škole Sitno G. sa
učiteljem g. Jelić. Šumski referenat g. Draščić, pret-
hodno je održao kratko predavanje o sagjenju i davao
praktične upute. Zatim su svi prisutoi pod njegovim
nadzorori posadili po nekoliko biljki ponajviše crno-
gorice, koja osobito uspjeva pri mosorskim obroncima.
Ovaj rad agilnih splitskih planinara od najveće je
važnosti za budućnost maših krajeva, koji su u pro-
šlosti imali divnu šumu i gajeve, a po njima i bujni
život bilinski i životinjski, Mosorski obronci, koji su
danas bez života, a to sve tislijed nerazumne sječe
gore, i uništavanja svakog korisnijeg bilja, s vreme-
nom će, ovim. plemenitim rađom opet oživjeti i biti
na diku planin. društvu ,Mosor“.

CAVTAT. Proslava sv. Cecilije. Mjesna muzika
i crkovni pjevački zbor na dostojan su način proslavili
svoju milu zaštitnicu sv. Ceciliju. U 7:30 s. muzika je
obišla ujutro mjesto zaustavljajuć se pred crkvom sv.
Nikole na pozdrav Svetici, čija je okićena slika bila
izložena pred oltarom. U 10 s. muzika je korporativno
prisustvovala sv. Misi, koju je vješto ispjevao mjesni
crkovni mješoviii zbor uz pratnju milozvučnih glazbila
spomenute muzike pod upravom vrijednog i revnog
učitelja glazbe g. Markova. Misa ea od Igri, Hladaika.
Poslije sv. Mise slijedio je na Obali muzikalni koncert
sa biranim programom, gdje je naša mlada glazba po-
kazala svoju odličnu sposobnost, — Uvečer su ljubi-
telji glazbe priredili uspjelu domaću zabavu, kojoj je
prisustvovao lijepi broj publike u ukusno okićenoj
dvorani i pozornici.

Mladjenci. \stog dana pred Misu vjenčao se je
g. Rudi Markhot :sa Ljubicom Franušić, nećakinjom
mjesnog župnika - dekana, članicom djevcjačkog društva
Srca Isusova. Zaručnici su preko sv. Mise primili bla-
goslov, a poslije iste otpratilo ih je do auta djevojačko
društvo, gdje je g.ca V. Maletić u ime cijelog društva
pozdravila svoju dobru članicu poklanjajuć joj lijepu
kitu cvijeća u spomen iskrene i nezaboravne ljubavi
njihovih mladenačkih nevinih srdaca.

NNJIGOVEŽNICA
108. BAMBAŠEK | Drug

Dubrovnik, Antuniska ul. 5.

 

Preporučuje svoju moderno uređenu
radionu privatnicima, društvima,
uredima i školama.

CIJENE UMJERENE.

(530)

 

Transporine naprave.

rajonski zastupnici traže se. Opširne
ponude pod pod ,Weltfirma 2763“ na
Ost. Anzeigen - Ges., A. G., Wien, I.,
Brandstitte 8.

 

ERANZ-JOZEFOVA gorka voda

odstranjuje teško varenje.

 

 

mom.

W. T. RAWLEIGH

Zastupnik za Jugoslaviju :
Stanko Gučić - Dubrovnik 2.

Kupnje svaku količinu buhača i
- raznog ljekovitog bilja. =

 

kupaona i kuhinja. Obratit se na upravu lista. (457)

 

hr. 48

MALI OGLAJI

Stan si Pločama kiića Batiac unajmljuje
se, Adtesu upitali na adiinisttačiju ovog lista pod
brojem 525.

Prodaje se kompletan namještaj za trpeza-
triju (blagovaonu) u potpuno novom stanju uz umje-
renu cijenu, kao i nekoliko leghorn.pjevace. Obratiti
se: Dubrovnik 2., Lopudska ul. 3 (Lapad) (524)

Nijemac, koji stalno ovdje boravi, i koji
govori srpsko hrvatski, preporuča se za poučavanje u
njemačkom jeziku, po želji i u Waći, ža njetačka
pisma, njemačke reklame i prevode. Obratiti se na
Wpravu lista, ili neposredno Gruž, Splitski put 20,
I. kat, telefon broj 57. S (511)

Unajmljuje se kuća u gradu Restićeva ul.
br. 2 (iza Gospe). (382)

Unajmljuje se u Lapadu Boulevat Pre-
stolonaslednika Petra 20 I. kat 4 sobe, 1 predsoblje,

   

U cčcentrumu grada dvije sobe prčd-
soblje i saloča bez pokućstva izdaje se. Prvi kat po-
seban ulaz. Vlastiti engleški kloset. (513)

Stan sa 6 modernih soba, nuz-prostorije i vrt,
na prekrasnom položaju, izdaje se odmah uz vrlo po-
voljne uvjete. Za informacije upitati u Uredništvu Lista
na br. 477.

Zemljišta na prodaji na obali mora ili
dalje, nekoliko čestica, u gradskom rajonu, prikladno
za ville ili pensione. Isplata, petinu u gotovome, ostalo
preko banke. Kupujem uz iste uvjete i drugo zemlji-
šte.  Obratiti se pismeno na uredništvo. Adresa:
»Zemljište je zlatno pokriće“. (505)

Iznaejmljuju se dvije prazne sobe
na Placi Kralja Petra vrlo podesne za kancelariju. |
Upitati na upravu lista na broj 514.

Unajmljuje se pod Prijekim stan sa 3 sobe
kuhinja magazin uvedena elektrika i voda. Obratiti se
na Upravu lista. (316)

Prodaje se jedna kompletna, lijepa garnitura
pokućstva za jedaću sobu uz jcitinu cijenu. Obratiti
se na Upravu lista. (977)

_ Stan u ,Villi Ružica“ izdaje se u najam. Za:
informacije obratiti se Dru N. Koprivica, advokatu u |
Dubrovniku. (6240)]

Unajmljuje se stan od 2 sobe i kuhinje,
te 2 sobe sa pokućstvom. Obratiti se kod Agencije
S. Marco na Pilama.

Soba sa pokućstvom u sredini grada iznaj-
mljuje se. Uporaba kupaone. Adresa u upravi. (821)

Učiteljica glasovira, daje časove uz
sasvim umjerene cijene. (527)

Weliki dučan na Pilama unajmljuje se
Upitati na upravu ovog lista pod brojem 529.

Izdaje se stan sa četiri sobe i nuzprosto-

rije i vrtom. Obratiti se na upravu ovog lista pod
brojem 528.

Mali harmonij za školsku uporabu u do-
brom i ispravnom stanju kupila bi Osnovna škola
Škaljari Kotor na koju treba slati ponude. (533)

Stan sa 4 sobe, kuhinja, kupaona i nuz-
prostorije unajmljuje se u Gružu na lijepom položaju
Radnička ulica br. 4. ll. kat, (532)

Tečajevi francuskog jezika održaju
se pod pokroviteljstvom Društva Prijatelja Francuskog
Jezika u Dubrovniku i od Francuskog instituta u
u Zagrebu. Konverzacija, praktični tečajevi jezika, lite«
rature it. d. Predaje francuz Jean Humbert diplomiran
od škole Chartres. Obavijesti daje Uprava Društva i
PUTNIK 5 na Pilama i papirnica L. Tošović. (521)