=. POSTARINA PLAĆENA U GOTOVU
Br. 4 i 5.

Naro

 

 

Cijena ovom broju Din. 3.—

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo. —

DUBROVNIK 29. Siječnja 1932

g.

God. XIV

dna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
SIVO i Krava: kod Dubrovačke Vai Ke Jake

 

: dod. testanjula.

 

M: - _ Vjekovi su prošli od dana kad je malena općina,
na oštrim hridinama usred mora, povjerovala žarkim
srcem u moć i zaštitu biskupa Mučenika sa dalekog
istoka. Vjekovi su prolazili, malena je općina cvjetala

i u slobodi i radu, a vjera 1 svog Parca rasla je kao
plamen da postane, konačno, živi simbol svega do-
bra. Vjekovi sa iščezli kao dani u čot yečjem životu.
Lice Dubrovnika, te slobodne općine, više se je puta
izmijenilo, ali jedan je dan, kroz sve vjekove, ostao
ist! po svojoj slavi i po ljubavi Dubrovčana za nj

DAN SVETOGA VLAHA

Živio je sveti Vlaho u dušama naših otaca kao
branitelj od svih zala i bolesti, kao učitelj čednosti,
skromnosti i skladnosti, kao primjer velike kršćanske
svečovječanske ljubavi, kao čuvar naših pomoraca i
naše slobode. I zato u ovaj dan srca su dubrovačka
kao goruće svijeće pred Njegovim zlatnim oltarom,
i puna radosti i ljubavi prema Njemu. Zato su du-
brovačke duše ispunjene zahvalnom pjesmom Njemu
u slavu, zato su ulice našega grada raskošno oki-
-ćene. U krilu Velikog Sveca Dubrovnik se osjećao
sigarnim. On je državnom zamahu dubrovačkih vla-
dara davao poleta i snage. On je puk naš naučio
strpljivost u podnašanju životnih jada. Pomorci naši,
pod bijelim stijegom SVETOGA VLAHA, nosili su
u grudima svojim tvrdo i odvažno srce ža šve or-
kane u- jedinoj toploj misli na svoju malu domovinu.

DUBROVČANI 1 ama :
1 Sretni ste na dočeku ovog Velikog Dana. Obnavlja
se Dubrovnik koji je gosparski i skladno prošetao
vjekovima. I kao što nije prošli Dubrovnik, neka ni
današnji ne ostane dužnik Moćnom Parcu. Zabora-
vite te taj dan sve životne brige, i čista srca u ne-
_ . pomućenoj radosti predajte SVETOMU VLAHU,
= svaki na svoj način svoju hvalu. Vi iz naših pitomih
sela pohrlite sa barjacima u stari grad, a vi građani
iskitite što bolje domove vaše.; Pridonesite svi slavi
Njegovoj, svi mu se toga dana u Svetištu "Njegovom
poklonite dobrotom 7 zimi 3

,

ki.

Dubrovnik, mjeseca januara 1932 god.
: | Festanjuli:

 

+. Kap. M. Gjurašić

e JENI OKOLICE 163 o Perosi :*

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50:

GRADU IZ TUĐINE — NA DAN Sv. VLAHA

O Grade sunca, na litici strmoj, što u plavom se OR daš moru
danas su veseli Miri Tvoji i rr što Stalue plete
Čuvara dragog Svetog Vlaha. U crkvi Parca svijeće gore
što puka ih vjera pali. Ulicam šeću Ti Moći Svete.

Danas si Velik i gordo se širiš daleko iz svojih zidova :
od Rata kršnog preko Gornjih sela do Konavala rav nih.
Danas si isti što nekad si bio Veliki Grad djedova
pun zanosa vjere, ljubavi žarke praotaca slavnih,

1 danas, ko nekad, pun si Gospara : unuka kmetova,

fer duša Gospara: vjera i ljubav u njima sad živi.

Kroz Tebe je prošlo svakih odasvud svijetova
Al' dušu istu ko nekad gledaju i danas Tvoji Miri.

O Grade lijepi Svetoga Vlaha, muzej još nijesi posto
Nit' oko Mira Tvojih tuđin bez duše Tvoje živi,
Još si onaj isti, što nekad si bio. I danas si osto
Tvom puku Grad, što amanet djedova hrane mu Miri.

O Grade dragi pod plavim nebom, u sunca žaru
što pućinom se sladiš, Velik si danas uz Moći Svete
i uz srca vjerna puka Tivjernog ! Iz daljine ljubim slavu Ti staru
Tvog vjernog puka ruku i Moći Parca slavne i svete. 1.4

 

Drogram

pjevanja ,Crkvenog Pjevačkog Zbora“
u Mlprovnika o svečanosti Sv. Vlaha 1932.
i U Katedrali.
Na 2. februara preko Večernje (4/2 s. pop.)

1. Dentella: Domine ad adjuvandum (mješ. zbor)

2. Dixit Dominus (koral)

: Perosi: Confitebor tibi Domine (mješ. zbor)

Beatus pir (koral)

 Lauđuše pacit-Dominum (nje zbor i

6. Laudate Dominum omnes re (koral)

7, Lederer: Salutis aram Blasius (mješ. zbor)

8. Tosi: Magnificat (mješ. zbor)

9. Ave Regina coelorum (koral — ženske)
Psalme pod br. 2, 4 i 6 te antifone pjevaju fra-
njevački klerici pod upravom O. T. Tomašića.

Na 3. februara preko Pontifikalne sv. Mise (10 sati)

Tresch: Hcce sacerdos magnus

(mješ. zbor sa 3 horna i harmon.)

Missa festiva (mješ. zbor uz gesou guda-

lačkog orhestra, 3 horna i harm.) / izvedba.

Na ofertorij: Plum: Salutis aram Blasius (mj. zbor

sa gudalačkim orhestrom i harm.) / izvedba.

U crkvi sv. Vlaha.

Na 3. februara preko sv. Mise (8 a sati)
Goller: Missa in kon. S. Laurentii (muški zbor)
Na ofertorij: Lederer: Vlaho svoj oltar podiže (muš. zb.)
Preko blagoslova po podne :

Letanije (ženski zbor)

Svetotajstvu (ženski zbor)

Plun: Salutis aram Blasius (ženski zbor).

Na orguljama (harmoniumu): Mro J. VI. Vruticky.
Dirigent: A. Gjivanović.

Furlotti :

Antonelli :
Vruticky :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Vlasnik — izdavač —
Tisak Dubrov.

 

 

 

 

oko grada završuje se svečanost prvog dana

"barjaci upute svojim kućama, a gradski se vraćaj

Urednik: Antun
Hrvatske Tiskare (zast,
Rukopisi se ne

FIč
Ivo Birimiša)
povraćaju

&Drogram svečanosti

30, 31 Januara i | Februara
Svečano trodnevlje u

 

 

 

 

 

 

  

 

 

zbornoj crk

Po p. na 6 ura: molitve, govor (vl i
Padovan) i blagoslov.

1 Februara 8 ura na većer : Svečani Sir
Koncerat ,Dubrovačke Filharmonije“ ;
viteljstvom Festanjula Bondino I
slijedećim programom: 1. Rogowski Cu s
Vlaha“, V. dio : ,Himna Sv. Vlahu“ ; 2. Beethove
V. Simfonija C-moll ; 3. Smetan
i lugova; 4. Gotovac isko K
Dirigent M.o J. Vrutickuy. Ukupni ensemble ) t

2 F roi

Na 2/2 ure po p. festanju ; rar mr
sv. Vlaha“, grmljavu topova od 21 hitaca g
zvona podižu na Orlandu barjak
započinje svečanost.

Na 2% ure po gra
svojim barja : am i
da prihvate barja g i, a oda
prihvate onaj sv. Andrije i sv

 

skupa vraćaju do Crkve

     

 

Na 32 ure festanju

Zatim se pjeva ve Vila
počinje grličanje.

Na 412 po p. Pontifikalna Večernja u K. r
gdje se izlažu svečeve moći.

  

 

Zbor izvađa vespere od Dentella
i Tosi. Koral izvađaju franje
večernje topovi pale 21 hitac.

Na 6 ura rasvjeta grada dok muzike :
pred crkvom sv. Vlaha. Na 712 ura pjeva se
čana jutrnja u Svečevoj crkvi. Ophodom

 

 

 

 

3 Februara.

Na 5 : a pjevana sv.
sv. Vila

Na 6 ura muzike obilaze gradom ha
uz gruvanje topova (21 hitaca).

Na 7 ura kreću gradski barjaci s muzikama na
Ploče u susret barjacima iz istočnih sela, pa se
zajedno vraćaju na Pile, da pričekaju barjake sa
zapadnih sela. Pri susretaju pozdravljaju se Ium-
bardanjem trombuna uz udaranje muzika.

toga svi barjaci ulaze svečano u grad,
s Minčete pale 21 hitac.

Ispred crkve sv. Vlaha barjaktari izvijaju barja-
cima, te ih namještaju pred crkvom.

Na 81/2 ura svečana Misa u crkvi sv. Vlaha.

Na 10 ura pontifikalna Misa u stolnoj crkvi.
Crkveni Pjevački Zbor izvađa .,Missa Festiva“ od
Furlotti uz pratnju gudalačkog orhestra i 3 horna te
»Salutis aram Blasius“ od Plum-a uz pratnju gu-
dalačkog orhestra (obje kompozicije prva izvedba).

Poslije Mise procesija sa moćima svetaca, bar-
jacima i muzikama. Kad stignu sa sv. Pelenicom
pred Spas, topovi pale 11 hitaca, a iza procesije
vojnici i mornari pale 3 puta ispred stočne crkve.

Na 3 ure po p. javna tombula.

Na 4!/2 ure barjaci pozdravljaju Parčev hram,
Općinu i biskupa, te idu s muzikama na Pile, gdje

Misa (parohijalna) u crkv

uranak“

Poslije
a topovi

 

barjaktari izvijaju barjake uz Iiumbardanje trom- ,

 

buna, dok topovi pale 21 hitac. Zatim se seos

 

s muzikama u grad. Na 5 ura u crkvi sv. Vlaha
pontifikalna večernja, blagoslov i grličanje.

Na 6 ura rasvjeta grada, a muzike udaraju pred
crkvom sv. Vlaha. Obilaženjem muzika oko grada
završuje se svečanost.

- 7 Februara.

Na 642 ura prva sv. Misa u svečevoj crkvi.

Na 71/4 ura obilaze muzike gradom uz gruvanje
topova (11 hitaca).

Na 72 ura gradski barjaci idu s imuzikama na
Goricu sv. Vlaha, gdje se služi sv. Misa, a vraćaju
se oko 102 ura u grad uz lumbardanje trombuna
i gruvanje topova (21 hitac). Na 8&e svečana sv.
Misa u crkvi Sv. Vlaha. Na Oči iza povratka
barjaka zadnja sv. Misa. Na 512 ura po p. bla-

oslov, rasvjeta grada, a ii udaraju pred

večevim hramom. Iza programa muzike Se
gradom. |
10 Februara (Osmiria sv. Vlaha).

Na_6 ura prva sv. Misa. Na $!/> ura svečana
sv. Misa. Po podne na 52 ura večernja, blagoslov
i svršetak grličanja.

Pešiaijnli:

Kap. MIRKO GJURAŠIĆ Dr, MATO PODIĆ

Dubrovnik

Dubrovnik