Sh. 2

loženju do kasao u noć. Večeri su prisustvovali i čla-
novi Sv. Cecilije. U familijaraom raspoloženju izrečeni
su razni šaljivi govori Aranka Čižek, g. Rendić i drugi,
a sa strane Sv. Cecilije ing. g. P. Jozević. Za cijelo
vrijeme pjevači Sv. Cecilije pjevali su pojedinačno iu
skupu uz vrlo veliko odobravanje. Festanjuli su bili:
gg. Vlado Orebić i Dušilo Ivo.

U SARAJEVU radi krize nije bilo vanjske sveča-
nosti, nijesu se birali festunjuli, nije bilo uobičajene
večere i zabave, već samo u jutro sv. Misa u crkvi
sv. Vinka i grličanje.

U ZAGREBU. I mi emigranti iz bivše dubrovačke
republike proslavili smo na čedan način amo u Zagrebu
festu sv. Vlaha. Festanjuli iz Dubrovnika poslali su
nam proglas, koji smo istakli u čitaonici , Dalmatinskog
$kupa“ na Jelačićevom trgu i u atriju amošnje župne
crkve sv. Blaža. U 9 sati u jutro izložene su u velikom
srebrnom relikvijaru (kojeg je svojevremeno župi po-
klonila dubrovačka biskupija) moći sv. Blaža. U 10 s.
održana je svečana služba božja, koju je služio župnik
dr. Kerdić uz asistenciju kanonika dra Stjepana Balšića,
sveuč. profesora. Pater Miler održao je propovijed o
sv. Blažu primjenivši na današnje prilike  svečevu
mučeničku dosljednost i visoku ideju apostolata crkve.
Premda radni dan crkva je bila prepuna vjernika, koji
su došli na blagoslov grla, jer je sv. Blaž poznat kao
patron u bolesti grla koga se smatra zaštitnikom pje-
vača, govornika i glumaca.

Ova impozantna crkva dobit će doskora lijep
ukras jer se već izradjuju djelovi glavnog oltara. Ra-
dovi se vrše prema macrlima prof. g. 1 Kerdića i to
ornamentika u Umjetničkoj akademiji, dok masivnije
mramorne djelove oltara izvagja zagrebačka tvrtka
Vatroslava Brezaka nasljednici. Oltar će biti izragjen
u mramoru, dok će svijećnjaci, ciborij, vrata od ta-
bernakula i drugi dijelovi biti od bakra.

Kako je na sv. Vlaha ovamo bio upravo krasan
sunčan dau, veselili smo se kad je prvi pJutarnji List“
donio izvještaj o toku feste.

Nakon mise sastalo se je nekoliko naših u kefi
»Dubravka“ na Preradovićevu trgu, pa smo uz »kupicu“
obnovili sjećanja na naš Dubrovnik i sv. Vlaha. K.

IZ ZAGREBA smo primili ovaj pozdrav : Dubrov-

niku, o sv. Vlahu 1932,
I daleko kad sam bijelih ti od žala,
Kad ne čujem pjesme šumnih tvojih vala;
Kad mi nema Dakse ni Lokruma tvoga,
Nemala kad tuga sred srca je moga:
Miso moja k tvojim sad mirima leti,
Nad kojim, Ti stražiš, mili Vlaho Sveti!
I iz Z-greb-grada vidim ja barjake,
Konavoske mlade, kićene junake.
Konavoke, Zupke, dubrovački sveče,
Cjeluju Ti ruku, i mole, i kleče...
I starce, i djecu, i veselu mladost
Obasja, obuze svečanost i radost!
Užurbanih, eno, sretnih festaujula,
Čujem pucanj trombuna, kanjula,
Dok ponosna, živa Minčeta ti stara,
Sva se već potresa s gruvanja mužara!...
Živahno i svijetlo sve je na Stradunu,
Svih milošta siplje pregršt svoju punu
Čudotvorac-parac, starac bijele brade
Koji Dubrovnik nam sveđ očuvat znade:
Te nam je, i danas, sunčan, skladan kraj,
I svemu slovinstvu, već na zemlji, raj! JN

U BEOGRADU. Proslava je sv. Vlaha ove godine
nadmašila sve dosadašnje, te se prometnula u opću
impozantnu svečanost. Revni ovogodišnji festanjuli,
gg. Dr. Mirko Gjaja, pom. kap. i Miše Babić, arhitekt,
već nekoliko dana unaprijed izdali su lijepi proglas i
izradili program, koji se do u sitnice izvršio. Uoči
same svečanosti, na Kandeloru u večer održao je na
radiju predavanje O. Vlašić o istorijsko kulturnim ve-
zama Dubrovnika sa Srbijom.“ O samoj svečanosti na
dan sv. Vlaha opširno i simpatično su pisale sve
beogradske novine. Tako ,Politika“ piše:

Dubrovčani nastanjeni u Beogradu na tradicio-
nalan način, svečano su proslavili Svetoga Vlaha,
zaštitnika njihovog rodnog grada.

Proslava je otpočela prije podne razvijanjem bar-
jaka u dvorištu katoličke crkve, u Krunskoj ulici,
Svečanosti je prisustvovalo oko dve stotine dubrovčana
i njihovih prijatelja. Pored drugih uglednih ličnosti,
mnogih viših činovnika pojedinih ministarstava, bili
su još admiral g. Prica, državni savjetnik g. Barić, g.
Dr, Ucović, državni tužilac pri sudu za zaštitu države,
i drugi.

Mladi Konavljanin g. Ivo Kusalić, iz Čilipa, kod
Dubrovnika, pojavio se sa barjakom u pratnji festanjula.
G. Kusalić je potom izvijao barjak, pa je sveštenik g.
Petar Vlašić održao propovjed, G. Vlašić je pored ostalog
rekao: ,Kad gledam sliku Svetog Vlaha, nebeskog
zaštitnika grada Dubrovnika i negdašnje Dubrovačke
republike, koga Dubrovčani, ma gde se nalazili (pa

»NARODNA SVIJEST.

tako i ovdje u Beogradu) na današnji dan osobitim
zanosom slave, — kad gledam sliku Svetog Vlaha,
pada mi u oči časom lik časnog starca biskupa i mali
grad Dubrovnik u svečevoj ruci. To dvoje predstavlja
dva uzvišena ideala starih Dubrovčana : vjerski i rodo-
ljubivi ideal, Sv. Vlaho predstavlja hrišćansku vjeru,
koju su stari Dubrovčani visoko cjenili i po njoj živjeli,
a grad Dubrovnik predstavlja njihovu domovinu, užu
i širu, malu dubrovačku republiku i veliku Slaviju,
koju su ljubili i za koju su radili. To dvoje vjera i
rodoljublje, povlači se poput dvaju zlatnih niti čitavom
istorijom male, ali slavne republike, blista u svim knji-
ževnim i umjetničkim djelima dubrovačkih genija, od-
razuje se u javnom i privatnom životu starih dubrovčana.

Gospodo, ta dva uzvišena ideala starih Dubrov-
čana: vjera i rodoljublje, neka budu i naši ideali.
Ljubimo svoj narod i radimo za njega, kao i za svoju
domovinu Jugoslaviju.“

Poslije propovjedi održana je svečana misa, na
kojoj je služio g. Vlašić uz asistenciju g. Slavka Cereuka
i g. Petra Pejčinovića. Na misu je odgovarao crkveni
hor ,Svete Cecilije“. Propovijed i Misa prenosila se
radijom. Potom je cjelivan srebrni kip Sv. Vlaha, je
darivao g. Dr. Gjaja u ime dubrovčana Pap. Nuaciju
Mgr. Pellegrinettiju i izvršano je tako zvano grličenje.
Time je svečanost bila izvršena. Festanjuli su poslali
dva pozdravna telegrama u Dubrovnik.

Uveče su dubrovčani kod ,Srpskog Kralja“ pri-
redili večeru sa igrankom kojoj su, pored ostslih,
prisustvovali gg. Melko Čingrija, vice guverner Narodne
banke, Dr. Ucović, Mirko Kastrapeli, član Glavne kon-
trole, Dr. Babić. državni savjetnik, Pero Babić, načelnik
Ministarstva finansija, Autun Mostahinić, načelnik Mini-
starstva prosvjete, August Minček, direktor Privilego-
vane agrarne banke i Pero Vlašić, sveštenik. Pri večeri
je bilo preko sto zvanica, megju kojima i veliki
broj dama.

U TRIEŠĆU. Kolonija dubrovačka u Triešću po
antikoj užanci i ovog godišta slavi dan svog Protetura
sv. Vlaha u crkvi ,sv. Vincenza de Paoli“ u srijedu
3. februara na 11 ura u jutro mp. parok Don Gligo
celebrava kantanu sv. misu preko koje ,Schala canto-
rini“ intonava Ino sv. Vlaha, zatim svečev panegirik.
Poslije funcioni Blagoslov, grličanje, ljubljenje relikvije
i djeljenje kruha. — U večer intimi tratenimenat, gdje
će sve gospogje i gospari u skladnom diskorsu spomi-
njati pasana vremena mjer je ovo dan ki dohodi nama
jednom na godište“. Ragusinus.

 

Pisma iz naroda.

KORČULA. Školska kuhinja. Kalo sino svoje-
dobno javili, pokrenuta je akcija da se u našem gradu
otvori- školska kuhinja. Ta je akcija, zauzetaošću iza-
branog odbora, uspjela, pak su već dvije sedmice da
40 siromašne školske djece dobiva dobar i krepak objed.

Počasni gragjanin. Da iskaže priznanje i zahval-
nost gosp. Dr. Josipu Šilović bivšem banu savske ba-
uovine za njegov rad ma socijalnom i karitativnom
polju oko spašavanja naše djece, a koji rad se razvio
i u našem gradu ustanovivši dom za siročad postra-
dalih mornara i iseljenika, općinsko vijeće na sjednici
27. decembra prošle godine imenovalo ga počasnim
gragjaninom naše općine.

Kinomatograf uspostavljen je u našem gradu po

Sokolskom drustvu, te je 7. ov. mj. započeo sa djelo-
vanjem. Mora se priznati, da se je kod nas osjećala:
potreba jedne razonode, ali će ovisiti o uvigjavnosti
uprave sokola, da li će ovaj kino biti od koristi ili
šteta i pokvarenosti naše mladeži, Radi toga vruće
preporučamo, da pri naručbi filmova bude mnogo
oprezna i uvigjavna.
. Pomoč pučanstvu. Od vladine akcije za pomoć
siromašnom pučanstvu doznačeno je do sada našoj
općini samo jedan vagon kukuruza, koji se je upotrebio
pri gradnji puteva. Još se očekuje jedan vagon pšenice.
Kolika je nevolja u narodu najbolje se vidi po tome
što se veliki broj prijavljuje za rad za sami kukuruz,
kojeg se inače prije kod nas veoma malo  upotreblja-
valo za hranu. Radi toga su potrebite veće doznaake,
da narod prokuburi ovu zimu.

_ JANJINA. Novi lukobran i obrana u Draču.
Ovih je dana potpuno dogragjen novi lukobran i obala
u luci u Draču, općine Janjine. Ova je radnja bila za-
početa g. 1914., pa obustavljena usljed rata. Zauzima-
njem našeg mješćanina Dr. N. Z. Bjelovučića, konačno
je pomorska Direkcija odredila, da se dokonča luko-
bran i obala u Draču, pak mu ovijem za njegov rad

oko ekonomskog podignuća poluotoka srdačno zahva-
ljujemo. M.

 

.. .. =
Želim Vam saopćiti, da
u vijek bijeli zubi. čitava moja obitelj rabi
a već više od petnaest
godina Chlorodont pe za zube. Još naš nikada nije razočarala!
Imali smo uvijek bijele zube i ugodni ukus u ustima, tim više, sto već
dulje vremena rabimo i Chlorodont vodu za usta. Čitava obitelj rabi
takodjer Chlorodont-ćetkieu za zube. 2. N. Karlovac. Zahtjevajte samo
pravu Chlorodont pastu za zube. Mala tuba Din.8.-, velika tuba Din. 13 -

Br. 6.

KOTOR. Proslava sv. Tripuna uza svu krizu
zi je prošla i potpunom ređu kao i prošlih godina.
ice mas je grijalo kao da je proljeće. Crkva je bila
uvijek prepuna maroda. Procesija je bila bogata, te su
prisustvovali predstavnici žatne mornarice i vojske,
predstavnik bata, sreski poglavar i načelnik građa.
Narođa iz Boke nije baš bilo toliko kao drugih go-
dina.  Admiralat Bokeške Mornarice primio je mnogo
brzojavnih čestitaka od kolonija Kotorana i to Zagreba,
Beograda, Subotice, Saraieva, Splita, Trebinja, Novog
Sada, Afrike i Amerike. Crkveni pjevački kor na Kan-
deloru uveče izveo je ,Te Deum“ od P. Griesbacher
(Op. 108) uz pratnju orgulja i limenih instrumenata,
te se svak divio slušajući taj kolosalan komad.

Gosp. Aatun Miličić, trgovac vina iz Trstenika,
koji je mnogo godina boravio u našem gradu, te mu
pri srcu ostala ova naša svečanost, ove se je godine
sjetio nas i poslao na dar 110 litara vina prve vrsti i
10 flaša prošeka za objed Mornarice. Zahvaljujemo na
tome daru kao dobrom patrioti. Takogjer zahvaljujemo
našim mesarima, pekarima i vinarima, koji su dali
mesa, kruha i vina za objed siromaha koji se daje na
Tripundan. Hvala i svima onima koji su nas novčanim
doprinosom pripomogli. Zahvaljujemo Dr, Josipu Jed-
lovski za poslate nam oglase prigodom svečanosti, te
se uvijek nas sjeća kao najbolji patriot. Odbor.

STON. Odlazak vrijednog župnika, Prošlih dana
odijelio se od nas naš zaslužni i obljubljeni župnik-
dekan preč. Da. Niko Fantela. Koliko ga je narod ove
župe i cijeloga ovoga kraja volio i poštivao, to se vi-
djelo najbolje i danom njegova odlaska, kada ga je
u onako velikom broju otpratio, e da mu se zahvali i
pozdravi. Pri odlasku pozdravila ga je sa par to lih
riječi glavarica djevojačkog društva g.giica Marija Bar-
kigjija predavši mu kitu cvijeće. — Već prvih dana
svoga boravka megiu nama, svojim radom i lijepim
propovijedanjem osvojio je srca vjernika. Radio je i
brinuo se oko popravka crkve, osnovao je »Dievojačko
društvo Srca Isusova“, koga je vodio, kako je i sam
u oprosnoj propovijedi rekao, svim žarom i ljubavi
svoga srca. Takc đer je osnovao i ,Biserje sv. Tereze“
koje je imalo tako lijepog uspjeha da broji oko 200
članova. Za vas njegov rad i zauzimanje narod ove
župe toplo će da ga preporuči u svojim molitvama,
da mu Svevišnji udijeli čestito zdravlje, da i unapred
radi u vinogradu Gospodnjem. Stonjanin.

Dubrovački dvopek

TRPANJ. + Karolina ud. Vid poslije duge bo-
lesti preminula je 28. pr. mj. ova čestita gospogia,
udova pok. Franića Vida dugogodišnjeg trpanjskog
načelnika. Sutriđan bio joj je sjajan sprovod uz brojno
saučešće naroda, a na počast njezine uspomene udije-
liše Javnoj Dobrotvornosti u Trpnju: Dr. Ante i sin
mu Dr. Aate Ferri, liječnici iz Trpnja nastanjeni u Splitu
Din. 200; savjetnik g. Ivo Iveta sudac iz Trpnja, na-
stanjen u Splitu Din. 200. Tu su svotu pomenuta
gospoda udijelili ovom zavodu mjesto vijenca na odar
nezaboravne pokojnice, koja je bila njihova tetka od-
nosno svast. Taj način pieteta — zadužbina za siro-
mahe i slične svrhe mješte vijenea — jest doista pa-
metan i koristan čin kršćanskog milosrgja naročito u
u ovo doba kada tolike oskudne i nezaposlene obitelji
gladuju. Ugledali se i drugi domoroci u njihov dobar
gest u sličnim prigodama, kada bi trebalo manje vanj-
skog sjaja i parade a više molitve i praktične djelo-
tvorne ljubavi prama oskudnima. — Pokojnici rajska
slava a ucvijeljenim i naše žalovanje.

 

 

HVAR. Daljni rad ,Strossmayera“. U nedjelju
dne 31. pr. mj. ovo je društvo proslavilo rogjendan
svoga velikoga Imenjaka. U jutro su se držale u stolnoj
crkvi zadušnice, kojima je prisustvovao uz mnoge
ostale, preuzv. biskup Pašić i sreski načelnik g. Urlić
te sve mjesne škole. Uveče je pak u društvu preč. kan.
Dorotić držao predavanje o velikom biskupu. Preda-
vanje opširno a istodobno jasno i familjarno, veoma
je ugodno djelovalo na slušateljstvo. — Na Svijećaicu
je uveče vič. kapelan Kirigin prikazivao i tumačio
skioptikonske slike o progoastvu u Rasiji. Kako je
mnogo naroda željelo vigjeti, a ne moglo pristupiti u
dvoranu, ponovno se održalo skioptikonsko predavanje
na sv. Vlaha. Već su u pripremi nove priredbe.  Na-
pose tamburaški zbor osnovan u krilu društva marno
vježba, da prvom prigodom nastupi u javnost.

Sastanak diec. dekana bio je 4. o. mj. na poziv
i pod vodstvom preuzv. biskupa. Pretresala su se razna
crkovna pitanja napose o promicanju katoličke akcije,
za koju je izabran i centralni odbor. Zaključeno je da
se u svakom mjestu, prama mogućnosti, osnuje kari-
tativna sekcija sv. Vinka za prehranu siromaha. Nadalje
se raspravljalo o diecez. euhar. kongresu, koji bi se
imao držati ovdje u centrumu biskupije nastajnoga
mjeseca srpnja.

Gospodarsko podizanje. Gosp. inž. Tabain, sreski
ekonom, koji je ponovno preuzeo upravu drž. rasad-
nika, nastoji svim silama da ga podigne za dobrobit
pučanstva. U tu svrhu držao je prošlih dana javno
predavanje o ,Poljoprivrednoj budućnosti Hvara“, a
5. o. mj. vodio je maslinarski tečaj na rasadniku.

Domaći kamen na daleko poznat i sada imade
dobru progju. Pače i njegovi otpaci imaju svoju vri-
jednost. Ovih se je dana sa otpacima nakrcalo nekoliko

rođova za Italiju, gdje od njih prave porcelanu i druge
objekte. Dsd+De

save m ETA

+ < ivwwmavza a

-