Str.2

 

Smrt Dr.a Ignaza Seipela

Dana 2. o. mj. poslije duljeg bolovanja umro je
bivši austrijski kancelar Dr. Ignat Seipel.

U političkom životu Austrije pok. Dr. Seipel igrao
je vidnu ulogu i bio je jedan od njenih najistuknutijih
poslijeratnih političara, koji je u najtežim časovima
preuzimao državnu upravu u svoje ruke i sa mnogo
uspjeha vodio državne poslove.

Dr. Seipel rogjen je 19. jula 1876. god, u Beču.
Posvetio se svećeničkom zvanju i 1899. postao je sve-
ćenikom, a 1903. na bečkom univerzitetu promoviran
ma čast doktora teologije. Godine 1908. imenovan je
za privatnog docenta moralke na bečkom univerzitetu
a 1909. za izvanrednog profesora istog predmeta u
Salzburgu. G. 1907. došao je na bečki nniverzitet. U
oktobru 1918, kada su bili izbrojeni dani habzburškoj
monarhiji ušao je u Lammaschov kabinet. U februar-
skim izborima 1919. g. izabran je u Beču za poslanika.
Od 14. marta 1919. do 17. oktob1a 1919. bio je pred-
sjednik komisije za socijalizaciju.

U kršćansko-socijalnoj stranci njegov je ugled ra-
stao sve to više, te 1921.g. poslije povlačenja prelata
Hausera preuzima njeno vodstvo. Tada njegova poli-
tička sprema dolazi sve to više do izražaja. Prilike u
Austriji postaju sve to strašnije. Dr. Seipel odmah
poslije dolaska na vlast poduzima diplomatski put u
Veronu, Berlin i Prag, te mu uspjeva da pomoću Dru-
štva Naroda zaključi jedan veći zajam i da na taj na-
čin sanira teške finansijske prilike svoje zemlje.

Na 1. jula 1924 g. na bečkoj južnoj stanici izvršio
je na nj atentat Karl Jaworek, ranivši ga iz revolvera.
Poslije duljeg bolovanja Dr. Seipel je ipak ozdravio.

Interesantno je da je Dr. Seipel kroz čitavo vri-
jeme što je bio savezni kancelar imao stan od dvije
sobe u jednom bečkom samostanu.

Na 7. nov. 1924, njegov kabinet je podnio ostavku.
Do ostavke je došlo uslijed pokreta željezničara i štrajka
koji su proglasili. Vodstvo stranke je zadržao i dalje
i tada je pošao na dulji put u inostranstvo. Poslije
ostavke Ramekove vlade Dr. Seipel je 1926. obrazovao
svoj drugi kabinet. Sa njemačkom diplomactjom odr-
žavao je vazda najtješnje veze, te ima dosta i njegove
zasluge što je Njemačka ušla u Društvo Naroda. Po-
slije izbora u maju 1927 g. Seipel je podnio formalno
ostavku, ali poslije nekoliko dana on ponova obrazuje
svoju treću vladu. 3. aprila 1929, podnio je demisiju
koju je popratio sa veoma značajnim govorom na
sjednici vlade. Megjutim i poslije toga Seipel, koji je
sve to više poboljevao, ipak se bavi političkim životom
iu glavnom daje pravac kršćansko-socijalističkoj stranci
čiji je stvarni vogja ostao do smrti.

U decembru g. 1921. Papa je imenovao Dr. Sei-
pela za papinskog protonatora, pošto je već ranije bio
imenovan za papinskog prelata. U jesen 1928. g. nje-
mačka akademija u Muenhenu izabrala ga je za senatora.

Osim velikog broja teoloških djela Dr. Seipel je
mapisao i veliki broj političkih rasprava i studija, od
kojih su mu najpoznatije: ,MNauk o privredi crkvenih
otaca“, ,Nacija i država“, ,Misli o austrijskoj ustavnoj
reformi“, ,Socijalno pitanje i socijalni rad“, i ,Žena u
javnom životu“ itd.

Smrću Dra Seipela Austrija gubi najmarkantniju
političku ličnost i čovjeka koji je uživao opće pošto-
vanje i veliki ugled kako u zemlji tako i na strani.

U

 

 

AN nak rar A O
Glasovire, orgulje, harmoniume,
violine i tambure popravlja i
i intonira najsavjesnije
Bartunćk Antun

orguljar i udesitelj glasovira
Dubrovnik — Prijeki 11.

Cijene umjerene !

 

 

»NARODNA SVIJEST«

Br. 32

Staro lomljeno zlato kupuje i u zamjenu preuzimlje

Josip Krilić
Veliki izbor

- Dubrovnik

zlatnog nakita. Satovi počam od 50 Din.
unaprijed.
Popravci se obavljaju uz jednogodišnje jamstvo.

Naočale, termometri i barometri.
(290)

 

Pisma iz naroda.

GRUDA. Veličanstvena proslava sv. Nedjelje.
Festa je započela na svečan način u subotu popodne
uz gruvanje mužara i zvonjenje harmoničnih zvona.
Navečer je slijedila rasvjeta mjesta, bacanje vatrometa,
te je narod iz obližnjih sela dohrlio, da pomalo svoj
umorni duh pripravi za sutrašnju veliku svečanost. —
U nedjelju u cik zore svečanost se najavljivala puca-
njem mužara i zvonjavom zvona, a potom su se redale
sv. mise, Na 10 sati krenula je iz matice veličanstvena
procesija mjestom uz gruvanje lumbardjera po starom
narodnom običaju, u kojoj su učestvovala sva crkvena
društva, barjaci, mjesni pjevački zbor i sokolska glazba
iz Ercegaovoga, U narodu se je opažao za vrijeme
procesije pobožni duh, velika revnost i urednost, te je
izgledalo kao da poljem stupa skromno stado ovaca
sa svojim brižnim i dobrim pastirom. Zatim je slijedila
velika sv. misa u irojki, preko koje je pjevao mjesni
pjevački zbor. Popodne festa se je uveličala dolaskom
stranog naroda iz Dubrovnika, Župe i Boke Kotorske
a da i ne spominjemo iz svih konavoskih sela. Vidio
se je i koji inostranac, te su sa divljenjem gledali li-
jepu čistu, slikovitu narodnu konavosku nošnju. —
Svečanost je završila bacanjem vatrometa i rasvjetom
mjesta. — Moramo da istaknemo, da je festa ispala
veličanstveno a to sve uz veliko požrtvovanje i zauzet-
nost veleuč. žup. Grude Dn. Pera Brajnovića, koji nije
žalio truda da ova lijepa svečanost što ljepše ispane
Ponapose moramo istaknuti njegovu hvalevrijednu za-
uzetnost oko svečanog uregjenja matice crkve. Neka
mu je priznanje na svakom mjestu a mi Grugjani
moramo se š njime ponositi. —  Mještanin.

Najsvježije sE
MINERALNE VODE

Radenska, Sisačka,
Roić, Franz - Josef

 

dobije se kod

PERA GUSKE

kolonij. - delikates utem. 1885
DUBROVNIK

 

 

LJETNE i JESENSKE

VEČERI

ugodno će te provestit
na svježem zraku

uz savršenu RADIO glazbu

U (288
VRTU
RESTAURACIJE i KAFANE

»IETE JELE“
KOMOLAC (Ombla)
CIJENE FAMILIJARNE!

Din, 55,986.000.— isplatit će se sretnim učesnim u kolu
sreće od 9 avgusta do 1 septembra o. g. Velika mogućnost da se
i Vama nasmije sreća, da u ovoj prigodi obezbjedite budućnost
sebe i svojih — nabavkom srećke Drž. Klasne lutrije V. klase
24. kola, sudjelujuć u kolu sreće ovog glavnog vučenja. Izvučene
srečke u toku vučenja zamjenite sa novim, koje dalje igraju do
kraja istog i sa kojim možete dobiti koji od velikih zgoditaka :
Din. 1,000.000.—, Din. 500.000 —, Din. 400.000.—, jer se isti
izvlače baš posljednji dan 1.IX. o. g. Oni koji žele u igri učestvo-
vati, a nijesu u posjedu srećke, imaju mogućnost da nabave do-
platnu srećku za V. klasu 24. kola po cijeni: Cijela Din. 1000.—,
Polovina Din. 500.—, četvrtina Din. 250.— Okušajte sreću jer
najmanji rizik ovom prigodom donosi najveću dobit, ali samo
upamtite adresu najsretnije prodavnice: JOVO TURNIC, Dubrov-
nik 1, ulica Kr. Marije 6. (260)

Da Vam se osvježi krv, pijte nekoliko dana
za redom rano u jutro jednu čašu mnaravne Franz-
Jozeiove gorke vode. Mnogi profesori-liekari prepišuju
Franz-Jozeiovu vodu, jer ona opravlja rad crijeva,
jača stomak, popravlja krv, umiruje živce te stvara tako
opće ugodno osjećanje i bistru glavu. Franz - Joze-
fova gorka voda dobiva se u apotekama, drogerijama
i špecerajskim trgovinama.

Dubrovački dvopek

 

 

 

Industrija suhomesnate robe
i mesarska radnja

“S. MEANOIJA - Glina

otvorila je 31 jula o. g.
svoju filijalu u
DUBROVNIKU

|
\
Čingrijina (Široka) ulica |
(prije Željezarija M. Zeca) |

I= |
III |

Ova mesarska i kobasičarška
radnja organizovana je

| na najmodernijoj osnovi

prema savremenim zahtjevima |

| koji su došli do izražaja

u svim velikim gradovima.

Sve vrste suhoga mesa |
| Friško meso :

|. Prvoklasna govedina i teletina
\i sve ostale vrste svježega mesa.
| Kuhane šunke i naresci kobasica.

(293)

 

 

 

 

 

Pokušajte i osvjedočite se!

 

Sve svoje potrebe namirite
kod naših oglasivača !

Raznovrsni dvopek

0d toščića, sandwich. kruha 10
te Svoj SPOČIJAL ICE

Dubrovački dvopek

Preporuča pekarna Petar Kulušić — Dubrovnik

(204)