St 2

Pisma iz naroda.

TRSTENO. Za proslavu 25 godišnjice. U Ne-
djelju 9. o. mj., otkako je u našu župu došao preč.
Don Danko Lepeš, ta apostolska svećenička duša, već
su ispjevana dva soneta:

Dvades i pet prohujalo ljeta:
Veselije platnji zasuštali,
Ko nevjesta Vida je crkva sveta.
Trstenjani brčno nazdravljali

Svom pastiru, orno mu pjevali :
,Bog Ti dao nebeskog poleta,
Angieli Te Stražani sretali,
Čuvao nas pakljena naleta !

Djevojčice Srca Isusova,

Ter i Vojska Srca nam Krstova
Višnjeg prose, uz parokijane,
Da, Dum Danku srećan dan osvane
Uz hiljadu rajskih blagoslova,
Što će krasit stara i djela nova!

Parokijani.

s *

Blago tebi, pravi namjesniče Krista !
Ti na zemlji, kraj nas, jesi samo tijelom,
Ali srcem divnim, žarkom dušom cijelom,
Plavom ti se nebu misć vije čista!...
bezbožnik tvojoj pojavi se klanja,
Prijegornoj za druge ljubavi ti sjajnoj ;
U ovoj još sivoj današnjici vajnoj :
Tvoja svaka rajska miso je i sanja!
Dočeko, dum Danko, u sreći, u zdravlju
Još dvadeset i pet, al' vedrijih ljeta,
Eda svih kraj dragih, župe ti u slavlju :
I onda ti snažno riječ odjekne sveta...

SVIJEST«

»NARODNA

 
 
   
 

I.

ža : A 1
Mi

Br. 40

COSULICH LINE

PRVO PUTOVANJE

iz TRSTA: S.OKTOBRA
iz SPLITA: G.OKTOBRA

SPLITJUŽNA AMERIKA

ERE ANNE a —AR

pl ou čee ore SOJA

va HA E

romsinovano:NEPTUNIA-SATURNIAVULCANIA
1) u DALMACIJU (5-9 Oktobra)

2) u ŠPANIJU

(5-25 Oktobra)

UUU predbilježbe kod svih poslovnica ITALIA-COSULICH

 

 

Ko kad — otrag četvrt prohuljalog vijeka !

Dušam našim dade poleta i lijeka!!!

Društvo Djevojaka.

KORČULA. Proslava jubileja bratovštine Svih
Svetih. Ove godine pada 200-godišnjica kada je ova
naša najstarija bratovština bila pripojena nadbratovštini
Presv. Sakramenta Sv. Marije od Mučenika, (La Rotonda
zvane) u Rimu, pak je bilo zaključeno da se ovaj
jubilej svečano proslavi. Na 18. pr. mj. održana je
skupština bratima ove bratovštine, da se utvrdi program
proslave i izabere odbor za tu svečanost. Odregjeno
je da se proslava obavi dana 30. o. mj. po programu
koji će se naknadno objaviti.

Glazba Jadranske straže. Naš mjesni Odbor J.
S. pokrenuo je akciju za ustrojenje svoje glazbe, pak
je u tome uspio zahvaljujući darežljivosti Nj. Vel. Kralja,
koji je podario stanoviti iznos za nabavu glazbila.
Jedan dio glazbila već je stigao, pak je namjera
mjesnog odbora da sa glazbom istupi na rogjendan
Nj. Vi. Kralja Aleksandra.

Promjena kod sres. Načelstva. Dosadanji sreski
načelnik g. Aničić Ivo premlješten je u istom položaju
na sresko načelstvo u Splitu, a podnačelnik g. Čorović
Dane postavljen je za upjavitelja Ispostave u Herceg-
novome. Za sres. načelnika u Korčuli dolazi g. Broz
B. dosadanji upravitelj Ispostave u Hercegnovom a
mjesto podnačelnika ostaje nepopunjeno.

Nestašica vode, tako je ove godine zavladala, da
toga ne pamte ni stariji ljudi, Skoro su sve privatne
gustjerne presušene, pak pučanstvo nasrće na javne
rezervoare, koji su takogjer bili iscrpljeni, pak se je
morala iražiti pomoć Banske uprave koja je do sada
tri puta otposlala po veći kvantum vode.

Novi telefonski kabel. Ovih dana postavio se je
novi pomorski telefonski kabel izmegju Korčule i
Pelješca, pošto dosadanji nije odgovarao.

Poštovanom građanstvu na znanje!

Poznata domaća tvornica cipela

BOSTON“

otvorila je veliko skladište cipela svih vrsti
u ulici Hraljice Marije br. 6.

Cijene vrlo umjerene !

Roba solidna, elegantna i dobra!

Preporuča se poštovanom građanstvu da
izvoli posjetiti skladište i uvjeriti se o jefti-
noći i solidnosti svih vrsti cipela. Osobito
veliki i bogati izbor dječijih cipela svih vrsti.

»BOSTON“ A. D.

293) SKLADIŠTE DUBROVNIK
ei_135. RE TAO ROO IJE MEN MRNENSNAS NRP SRE SNAP

 

 

ČILIPI. Blagoslov obnovljene crkve sv. Frana.
U nedjelju 25. pr. mj., doživjeli su Čilipi rijetko slavlje,
blagoslov obnovljene crkve sv. Frana Asiškog. Crkva je
bila u starini vlasništvo vlasteoske porodice Kaboga,
njihova kućna kapela uz vlasteoski dvor. Tijekom vre-
mena, prešla je u vlasništvo obitelji Stanoić iz Čilipa,
a ovi su je pred dvije godine i sedam mjeseci ustu-
pili selu Čilipi u Čilipima da je popravi što je ovo i
učinilo. Kad je kapela sagragjena, tačno se nezna.
Zapuštena je za provale i pustošenja Konavala oko
1806. i služila je do zadnjeg vremena u profane svrhe.
Sagragjena je vrlo ukusno, te spada svakako megju
najljepše kapele u_ dubrovačkoj biskupiji. Prigodom
blagoslova skupilo se je u Čilipe ogromno mnoštvo
naroda iz župe Čilipske a i iz cijelih zapadnih Kona-
vala, tako da je u procesiji koja se je obavila iz Ma-
tice do spomenute crkvice, bilo preko hiljadu duša.
Blagoslov je obavio mjesni župnik mp. Da. Luka An-
tunović uz pjevanje vrlog pjevačkog zbora Čilipske
mladeži, koja je poslije blagoslova crkve pjevala sve-
čano_ Misu Angelorum i prigodnu pjesmu sv. Franu
uz pratnju violina našeg vrlog učitelja g. Nika Skurića,
koji mladenaškim poletom u svim svečanim prigodama,
s mladićima vodi crkveno pjevanje. Svečanu propovijed
iza Evangjelja održao je župnik, u kojoj je istaknuo
živu vjeru konavoskog naroda koji uzdržava osamdeset
i jednu crkvu u konavoskom dekanatu; te dok nevjera
u Meksiku, Rusiji i Španjolskoj ruši crkve i oltare,
dotle siromašni ali vjerom bogati konavoski narod ob-
navlja i zadoju zapuštenu kapelu i to u ovim  preteš-
kim danima. Potom je župnik zahvalio svima koji su
se pobrinuli da se Kapela obnovi i zaključio onom
sv. pisma: ,Blago narodu čiji je Gospodar Bog njegov“.
I ona duga krasna procesija s tolikim barjacima, uz
zanosno pjevanje ,Tebe Boga hvalimo“, i svečani
obred blagoslova nove crkve, i svečana sv. Misa sa
zanosnom propovjedi, i milo pjevanje naših dragih
mladića, i slavlje zvona sa svih Čilipskih crkava, i
pucanje mužara i ona iskrena pobožnost i srdačno
veselje svega naroda, koje je dvije ure vremena na
suncu nepomičan duhovno uživao, sve je to ostavilo na
prisutne nezaboravne utiske. I sve nam to glasno govori
da je, Bogu hvala, velika i čvrsta vjera našeg naroda.
Bilo sretno | Slava Bogu a čast narodu. — Prisutni.

 

Katastrofalni potres u Grčkoj.

Na grčkom poluotoku Haleididi pojavio se je
prošlih dana u više navrata strahoviti potres. Više je
sela potpuno uništeno. Ima na stotine mrtvih i ranje-
nih, a veliki je broj pučanstva ostao bez krova. Nestalo
je nekik malih rijeka, a pojavili su se izvori raznih
vrućih mineralnih voda. Ni glasovito brdo Atos (sveta
gora) nije ostalo poštegjeno, Potres se osjeća i u So-
lunu i panika je u narodu velika. Gradovi sjeverne
Grčke puni su izbjeglica i sva sila nesretnika, koji su
ostali bez krova, dolazi sa sela u gradove da: traži
pomoć. Vlada i Crveni Krst pružaju pomoći, ali ne
mogu da svoj nevolji udovolje.

ZATON. Ponovno požar. Nema nego malo dana
da sam javio o požarima u Zatonu, pa eto ponovno
na sv. Jerolima večer Zaton je na žalost bio rasvi-
jetljen od velikog ognja, koji je plamsao poviše Šit-
kovice. Nema sumnje da nije bio podmetnut i ovaj
oganj. Jer najprije se je vatra pojavila na 7. 3. ua
jednom mjestu, a onda po sata kasnije na drugom
mjestu dalje 200—300 metara. Za goru nesreću, te je
večeri zaduvao levanat i onda je nemilice gonio pla-
meti iskre prema -masliništi i Šitkovici. Kuće su u
selu bile u pogibelji, jer je plamen već bio dosegao
blizinu kuća. Pogibelj je bila još veća, što su poviše
kuća bili stogovi trave. Da su se oni zapalili, bilo je
i čitavo selo gotovo. Pokrili ih mokrim vrećama i ču-
vali ih pripravni vodom. S druge strane plamen je
zahvatio masline i izgorjelo je oko 500 stabala. Neke
je loze plamen samo cfurio. Eto straha, muke i štete
radi obijesti jednog ili više njih nevoljnika! Dotični
hoče da unište potpuno sve ono malo šume u okolici
Zatona. I dok se drugdje ne dogagjaju požari neko
rijetko kada gdje su i najgustije šume; eto kod nas
gdje nema skoro šume, dogagjaju se požari u blizini
grada 7 puta kroz 2 mjeseca.

Preporučili bi vlastima nek nastoje sada bar da

se pošume ta izgorjena mjesta da nam ne ostanu
ovako gola naša brda!

Dubrovački dvopek

Ne zaboravlte kupiti - poručiti srećku Drž. Klasne
Lutrije, jer zarada milijona bez kapitala je nemoguća, ali
posjed srećke je prvi uslov da možete od jednom postati
bogat. To je sigurno i Vaša želja, pa se zato za kupnju
srećke obratite najsretnijoj prodavnici Jova Turnić, Dubrov-
nik, ul. Kr. Marije, koja je samo u petoj klasi 24. kola
pobrala za svoje sretne mušterije — igrače mnogobrojne
zgoditke, koji su najveći dokaz: da samo ustrajnost vodi
uspjehu. Medju njima se ističu glavni zgoditak Din. 200.000.-
koji je dobio br. 87074, zatim br. 37519 dobio je Din.
10.000 —, 89708 Din. 8000.—, 86076 Din. 6000.—
93442 Din. 3000.—, 77268 Din. 6000.—, 88205 Din.
3000.—, 85919 Din. 10000.—, 81512 Din. 5000.—,
24021 Din. 6000.—, 66709 Din. 3000.—, 1901 Din.
5000.—, 2069 Din. 5000.—, 86078 Din. 10.000.—,
87464 Din. 5000.—,. 62924 Din. 8000.—, 89706. Din.
5000.—, 85914 Din. 6000.—, 63816 Din. 38000.—, 87455
Din. 8000.—, 77240 Din. 3000.—, 81507 Din. 10000.—,
61565 Din. 5000.—, 41681 Din. 8000.—, 83558 Din
6000.—, 87468 Din. 3000.—, 87471 Din. 10.000.—, kao
i veliko mnoštvo dobitaka po Din. 2000.— i Din. 1000.—
što upućuje svakog da u igri učestvuje, i da srećku za I.
klasu 25. kola vučenja 11 i 12 oktobra o. g. nabavi iz bo-
gatog izbore brojeva na ovom nepresušnom izvoru sreće.
Upamtite samo adresu: Jovo Turnić, Dubrovnik I, ul. Kr.
Marije. (350)

pAngjeo Čuvar“ ilustrovani mjesečnik za djecu. Izlazi
očetkom svakog mjeseca u šk. godini. Pretplata na godinu

in. 10. Već f stigao broj 1. ov. god. i može se dobiti kod

Dubrov. Hrv. Tiskare ili izravno kod uprave Zagreb, frani.
samostan, Kaptol 9:

 

 

ITO caste ze zuba je najbolje