Pisma iz naroda.

SARAJEVO. Proslava svečanosti sv. Vlaha. Tek
sm) ovih dana zaključili: račune“ “proslave, pak: sada
š.ljemo izvješće: Naša kolonija broji:72 člana, pak
s: lako dade zamisliti veličinu “svečanosti, Neumorni
rad festanjula g.g. Iva Krasovca i! Vlsha Gjaje bio je
okrunjen uspjehom. —'Na 3. februara čitao je sv. misu
Du. Mato Hailo u crkvi sv. Vinka, te zanio svijeh s lije-
pom propovijedi. Iza mise bilo je grličanje, kojemu je
pristupila sva kolonija s dječicom i prijatelji » kolonije,
te je crkva bila dupkom puna. Iza mise su tratali g.g.
festanjuli sve prisutne s kolačićima dumanjskim, man-
talom, kotonjatom i dobrom kapljicom. Poslati su brzo-
javi općini grada Dubrovnika. Na večer se dala zabave
s večerom u Jevrejskom Kiubu. Pošto je knez gospar
Božo Čulić ovo godište bio za sv. Viaha u gradu,
t) ga je zamjenjivao kao drugi starosjedioc g. Milo
Sekanina. Tačno u 8 ura bila je sva kolonija i njezini
prijatelji na okupu u velebnoj sali. U to je najavljen
dolazak knezova zamjenika, koji je došao obučen u
starodrevnoj bogatoj kneževoj nošnji, što su pripremile
naše vrijedne domaćice uz pripomoć nekih naših ple-
menitih gospogja iz grada. Iza pozdravnog govora
g. Sekanine slijedila je večera, na kojoj je prisustvo-
valo 140 osoba, a nijesu felili ni oni Dubrovčani, koji
se nalaze na vojnoj dužnosti u Sarajevu. Večera je
počela s kamenicama i proslijedila sa svakim bligom
božijim. Iza večere dali su naši vrijedni glumci iz
Narodnog Pozorišta nekoliko šaljivih komada. Pjevala
je i g.gjica Hrvojić. Osobito se svigjela naša g.gjica
Barišić, koja je svojim prekrasnim glasom otpjevala
nekoliko romanaca i pobrala veliko priznanje. Bila je
i tombula sa lijepim regalima. U ponoća je počeo
veljun i maškarao se koje hotio. Cijelu n>ć udarala
je orhestra iz Apolo Kina uz akompanjamenat pucke-
tanja šampanje. Bilo je sve raspoloženo i auim'rano.
Preko večere poslao je naš književnik g. H izi Bjelavac
lijepu pjesmu Dubrovniku. Iza mise i preko večere
snimio je nekoliko vrlo lijepih slika g. Raca, predsje-
dnik fotogr. amat. udruženja. Na otavu sv. Vlaha davala
se večera u prostorijama g.gje Nike Kovačević, gdje
se opucalo par mladijeh jagujića iz Koločepa. Pošto
mi slavimo iestu sv. Vlaha u velikom stilu, naravno
da su nam bili i veliki troškovi, ali je uz pripomoć
Mecene ostala ipak lijepa svotica. Na seduti 28. ll.
odregjeno je da se pošalje 500 Din. za podignuće
zvonika. Podijeljeno je starijem dubrovkinjama sestrama
S. koje se nalaze 40 godišta u Sarajevu 150 Dinara.
Zaključeno je da se ostala svota od prihoda oko 1000
Din. pošalje Gradskoj Štedionici u Dubrovniku na
uloženu kniižicu, te da se kamate smiju svako 25
godina razdijeliti siromasima u gradu, a'tom prilikom
da se pročita legat i imena svih onih, koji su za to
radili u koloniji. Osim navedene svote nije isključeno
da će se ista i povisili, jer će gospari iz kolonije da
ovjekovječe svoje potpise dati po koji obol.

KLIŠEVO. Bitka na Gromači. U Vašem cijenj.
listu od 1. marta o. g. br. 9. pod gornjim naslovom
g. dopisnik je naveo neke netačne okolnosti, koje mi
je dužnost ispraviti. Gosp. dopisnik se prenaglio, kad
kaže da u tučnjavi, u kojoj je životom platio Gjuro
Batinić, a mnogo ih bilo ranjeno, rilje bilo ikakve
namjere da se koga ubije. Stvar je sub judice, te će
se pravorijekom suda to utvrditi. A svakako svi dosad
učinjeni izvidi koliko od policije toliko od suda go-
vore za vjerojatnost da je namjera za napadaj posto-
jala. Dalje treba ispraviti netačni navod u dopisu,
da je ubijeni Gjuro Batinić bio tobož trom i slabe
pameti. Naprotiv pokojnik bio je uzor čestita i radi-
šna mladića, koji je uzdržavao staricu majku i svoju
braću, od svakoga poštovan i_ od svakoga na radnju
kao spretan težak uziman.

ZA KORIZNMU.

, O. Vlašić ,,Evangjelistar“ vezan u %& platna
Din. 150—., vezan u 12 kože 200—.,. vezan u cijeloj
koži Din. 250—,

__0. Vlašić ,,Bogoslužbenik“ vezan u 1 platna
Din. 90—. 1/3 kože Din. 100—. Isti s obredima velike
sedmice vezan u 12 platna Din. 115—., vezan u 1/2
kože Din. 135—,

O. Vlašić ,,Obredi Velike Sedmice“ meko ve-
zan Din. 25—., tvrdo vezan Din. 35—,

Balistić ,,Križ“ knjiga od 100 strana u malom
formatu sadrži veoma lijepu pučku pjesmu o. Sv.
Križu Din. 3—.

O. Letiire - Jurić ,,S. Križni put i Plač Gospin“
vezano Din. 10—. ; :

Psalam 50 ,,Smiluj se meni Bože“ Din. 25—.

. Dobiva se kod

DUBROVAČKE HRVATSKE TISKARE

DUBROVNIK

 

 

NARODNA SVIJEST"

e.
iz Jugoslavije.
a saa al 8

Politička sltuacija. Parlamenat s& je sastao u
Siijedu!29. februara. Prva sjednica bila jetviše nego
burna;! došlo je do formalne tučijave Radić i Pribiće:
vić vodili su užasnu opstrukciju;a' sve (su sile upravili
bili na Dr. (Korošca. Glavni adut bio im je zloglasna
beogradska ,Glavnjača“, koju je podržavao Pribićević
kroz toliko godina svoje vlade. Radi raznih ispada
Radić je bio isključen za tri sjednice, a u znak pro-
testa apstinirala se je i cijela opozicija. Inače vlada
ima većinu i radi. / U načelu je već primljen budžet i
pojedini resori nekih ministarstava. Bila je bačena vi-
jest, da bi dr, Trumbić mogao postati ministrom, e
da iako i Hrvati! budu 'zastupani u novoj vladi, Prek-
juče se opet Radić oborio ua katoličke svećenike i
fralre radi lukna (redovine.) Hoće naime: svaki dan da
jednu izbaci, e da se.o njemu piše i 8ovori, kao o
junaku (dana, a nije nikada ništa pametna učinio ni
kada je bio u vladi, ni kada je u opoziciji.

+ Josip Vilhar, znameniti naš muzičar, preminuo
je prekjuče u Z>grebu u 76. god. života. Uglazbio je
tri opere i nekoliko «opereta, izmegju tih i operu ,Lo-
pudska sirotica“, koja se je prvi put davala u Zagrebu
1914. Velikom našem skladatelju vječna slava |!

Za unapregjenje ribolova i davanje sjemena.
Oblasni Odbor u Splitu namjerava da uredi Vransko
jezero kao uzoran ribnjak. Isto tako namjerava da za-
traži od države, da mu ustupi oko 100 hektara zemlje,
koja sada pripada ergeli, Na tom teritoriju gojio bi
sjeme za Dalmaciju.

Uskotračna veza Beograd-Jadran. Nova usko-
tračna Željeznica Beograd-Obrenovac, koja će omogu-
ćiti direktan saobraćaj izmegju1Beograda, Bosne i Južne
Dalmrcije, biće oko Uskrsa predana javnom saobraćaju.
Najteži tehnički poslovi već su dovršeni. Gradnja ove
pruge traje već dvije godine.

Izložba vina u Beogradu. Srpsko poljoprivredno
društvo u Beograda priprema veliku viasku izložbu,
ua kojoj će biti osim vina izložba i konjaka i. rakije
iz cijele države, Izlagači ma ovoj izložbi izlagaće vino
u bocama od 7 dcl, a rakiju u bocama od 2 dcl.
Poduzeta je akcija, da se za ovaj vinski sajam zainte-
resuje što veći broj: domaćih i stranih producenata
i kupaca vina.

Uskrsni izlet naših iseljenika iz Amerike. Ame-
ričko parobrodarsko društvo ,Cunard Line“ priregjuje
sa svojim velikiin parobrodom Akvitanija“ izlet iz
New Yorka u Dalmaciju. Na izletu će uzeti učešća
mnogi naši iseljenici, koji žele da posjete svoju domo-
vinu. ,Akvitanija“ kreće iz New-Yoirka 21. marta.

 

Atlantska Plovidba Ivo Račić 1. marta 1928.

Carica Milica 10.000 tona 21/2 otputovao iz Duastona
za Vranjic.

Vidovdan 8700 tona 8/2 krenuo iz Rotterdama za Kubu.

Dušan Silni 8600 tona 24/2 prošao Panamu za Anto-
fagastu i Taltal.

Nemanja 8200 tona 14/2 sligao u Hamburg.

Nevesinje 8200 tona 18/2 stigao u Danzig. .

Izgled 7700 tona 28/2 prišpio u Mar del Plata.

Izabran 7700 tona 29/2 prispio u C»rdif.

Marija Račić 7800 tofia 20/2 prošao St. Vincent za
Villa Constitucion.

Epidauro 7300 tona 16/2 prošao St. Thomas iz Pi-
sagua za Evropski Kontinent.

Iskra 6800 tona 19/2 stigao u Veneciju.

Izrada 6400 tona 29/2 prispio u Cardiif.

Istina 6400 tona 28/2 prošao Hook.of Holland za
Malmo i Ysland.

Ivo Račić 6400 tona 18/2 stigao u Sušak.
Izvor 6400 tona 26/2 prispiou Port Talbot.
Jugoslavensko-A merikanska Plovidba 1. III. 1928.

Aleksandar I.. 9850 tona 10/2 otputovao iz Rotterdama
za Kubu.

Vojvoda Putnik 9400 tona 28/2 prispio u Oran na
putu iz Tocopilla za Aleksandriju.

Marija Petrinović 8900 t. 18/2 prošao Panamu za Chile.
Zrinski 8850 tona 28/2 prispio u Barry Dock.
Preradović 8600 tona 19/2 stigao u Iquique.

Gundulić 8750 tona 18/2 prošao St. Thomas iz Toco-
pilla za Aleksandriju.

Nikola Mihanović 8250 tona 23/2 otputovao iz Barry
Dock za Rio de Janeiro.

Jugoslavia 8250 tona 23/2 stigao u Hamburg.

Njegoš 7500 tona 26/2 prispio u Barry Dock.

 

: Kod hemerhoida, teške stolice, bolova: u crije-
vima i u boku, teškog sisanja, vrtoglavice, upotreba
Franz-Jozefove gorke vode ima prijatno olakšavajuće
djelovanje, a često potpuno oporavljenje. Stručnjaci
za interne bolesti preporučuju u mnogobrojnim sluča-
jevima, da se pije, dnevno u:jutroii u veće pola čaše
Franz Jozef Vode. suisa s deu METEO

Br, 10.

Tr

 

Sunce medju sapunima
je
Schichtov sapun - znak Jelen.

Već desetke godina nastoje svi pro-
izvadiači, da dostignu Schichtov sapun. Želi
li proizvadjač ili trgovac da osobito pohvali
svoj sapun, onda tvrdi. da je njegov sapun
dobar kao Schichtov'.

Ne dajte se zavesti riječima ,,dobar
kao Schichtov“, već tražite svuda samo

Schichtov sapun,

a taj je pravi jedino

sa znakom Jelen.

 

 

 

 

Gradske vijesti.

Kulturno-historična izložba i proslava 3l
godišnjice ,Dubravke“. U Subotu 10 o. mj. dol;
u naš grad Dr. Jironšek iz Zagreba, da dade glav
upute za priregjenje kulturno-historične izložbe ov
ljeta. On je imao već prije da dogje, ali ga je boli
zapriječila. — Predstava , Dubravke“ pod vedrim nebe
imala bi se davati na Placi Kralja Tomislava. Tik |
G spe bila bi pozornica, a sve do Divone prostor
gledaoce. Ovih bi dana imao doći izaslanik Zagrebač
opere, koje će gostovat u Splitu, da se |onač
sve utanači.

Lične vijesti. Ovih dana boravi u našem gra
poznati naučenjak Dr. Mantenffel iz Berlina u nauč
svrhe. Odsio je u Hotel Odak.

Pohvalno. Čestiti naš domorodac g. Ivo Kuljevi
koji je toliko učinio za svoje rodno mjesto Lopi
sjetio se je ovih dana i mjesne humanitarne instituc
»Dječijeg Zakloništa“, te je preko Dubrovačke Trg
vačke Banke doznačio svotu od 3.680 Dinara. Upra
zavoda i ovim putem najljepše zahvaljuje vrlf
svom dobročincu.

Za obnovu dubrovačkog zvonika. Sa mno
volje i oduševljenja nastavlja se započeta akcija
obnovu dubrovačkog zvonika. Kroz prošlu sedmi
održano je nekoliko sjednica svih pododbora, na koj
su pretresala pitanja propagande i izvedenja ovog dje
G. Marko Murat darovao je odboru simbolični crl
o gradnji zvonika. Ta će slika biti obavljena u pi
glasu. A netom proglas bude otštampan, pristupit
se sakupljanju doprinosa. Početak te akcije prosla
će se javnom svečanošću i prigodnim predavanjem
istorijatu dubrovačkog zvonika. Članovi odbora shval
su svoj zadatak kao plemenitu dužnost prama svor
gradu, kojoj hoće da u punoj mjeri udovolje.

Vanredan saziv Oblasne Skupštine. Na mol
Oblasnog Odbora g. Veliki Župan sazvao je Oblas
Skupštinu na vanredan saziv za 14. ov. mj. Na dnevi
redu imade šest tačaka od kojih su najvažnije : Ured
o mirovinskoj zakladi opć. činovnika, Uredba o sli
benom listu te pitanje osnutka oblasnog zavoda
obezbijegjenje usjeva i plodova radi grada. Mi ćer
se na samu raspravu u svoje vrijeme potanje osvrnu

Položio rigoroz i sudski.ispit na 3. o. mjese
na Zagrebačkom sveučilištu naš sugragjanin + Loy
Vidosaljević-Vučić. "Čestitamo ! 3

: Unapregjenje. Naš sugragjanin g. Ivo Pekas up
vitelj kancelarije :-kod.: mjesne Financijske + Direke
unapregjen ije u-I. -grupu-Ill. kategorije.-

| Festanjuli za svečanost sv. Križa u Gružu v
su imenovani'i to gg Janko Grabušić i Niko:Kla
Ovog puta priprema ise vaniredna! svečanost;

6 4