Stne

Zadružni tečaj u Mandaljeni.

U zadnje vrijeme vlada mrtvilo u zadrugarstvu
južne Dalmacije. Zadruge na neki način životare i
zadovoljavaju se mognće u toliko, da postoje ma papiru.
Kriza Zudružnog Saveza osjetljivo se osjeća, a mlada
Zadružna Matica za sada je u svom uspješnom radu
većinom razgranila svoje poslovanje u sjevernoj Dal-
maciji. Više ne postoji ni Savez Srpskih Privrednih
Zadruge na Primorju u Dubrovniku, jer se nedavno
fuzionirao sa Glavnim Savezom Srpskih Zemljoradničkih
Zadruga u Beogradu. A stvaranjem filiala u Kninu i
Kotoru (posljednja sada ne postoji) pokazuje, da je i
s ove strane se mimoišla južna Dalmacija. Ali što je
najglavnije u svemu ovome zadružni duh jenjava,
nestaje zadružne svijesti, osjeća se pomanjkanje za-
družnog povjerenja, i u jednu riječ ponestaje pravih
zadrugara. Ovu ogromnu prazninu odlučili su da do-
nekle isprave neki, kojima je na dušu napredak za-
drugarstva u ovom kraju.

Upravo je hvalevrijedno sa strane vič. don Pera
Šantića i g. Paska Kesovije, presjednika Seoske Bla-
gajne u Mandaljeni koji su poveli akciju oko ostvarenja
jednog zadružuog tečaja. Uspjelo im je da za to an-
gažuju g. Antuna Ciko, mladog stručnjaka u pitanja
dalmatinskog zadrugarstva. "Na tečaju je sudjelovalo
oko tridesetak mlagjih i starilih župljana, koji su sa
osobitim interesovanjem slušali predavanja g. Cika.
Mnogi su iz udaljenih krajeva po nepogodnom vremenu
dolazili svakog dana i pomljivo pratili predavania. G.
Ciko se irudio, da posjetioce upozna u sva pitanja, a
da s druge strane predavanja budu i zanimljiva. Naj-
više je posvetio pažnju ideologiji zadrugarstva i za-
družnom knjigovodstvu, a napose zadružnom zakono-
davstvu i korespondenciji. Tečaj je trajao od 18. XII.
1929. do 5, januara 1930.

Na koncu mladi posjetioci, koji su pokazali naj-
više smisla, podvrgli su se ispitu, kojemu je predsjedao
g. sudski savjetnik Rugjero Bracanović, a kao članovi
sudjetovali predsjednik g. Pasko Kesovija i Nikola B.
Mišić. Kandidati su pokazali, da su veoma dobro
shvatili predmete predavanja i potpuno su zadovoljili
ispitno povjerenstvo. Rezultat je slijedeći: Nikola Grbić,
Vlaho Beusan i Pero Kojaković odlično, Nikola Ko-
jaković, Zec Mišo, Kesovija Mato i Marin Zec Marinov
pohvalno, Marin Zec pok. Iva i Ivo Grbić dobro.

U ovo doba kada jenjava zadružni duh u narodu,
ovakav tečaj u Mandaljeni je ne samo pohvala nekih
pojedinaca i samog mjesta, nego čitavog dubrovačkog
kotara. To neka bude samo početak rada, koji nas
čeka. Neka južna Dalmacija ne bude daleko zaostala
za sjevernom u zadrugarstvu, kada se dobro zna, da
zadrugarstvo se najbolje razvilo u najkulturnijim ze-
mljama.

Sič =

 

Pisma iz naroda.

GRUŽ. Božićna zabava u zakloništu Lopižić.
Časne sestre Domenikanke, koje izvrsno vode ovaj
blagotvorni zavod, priredile su u Nedjelju jednu vrlo
uspjelu zabavu. Prostrana dvorana njihovog dječijeg
zabavišta bila je dupkom puna odabrane publike.
Zabava je počela božićnom igrom ,Pred jaslicama“,
koju su izvela sitna dječica zabavišta na svačije zado-
voljstvo. Druga na redu bila je takogjer božićna igra
»Poklon malome Isusu“ izvedena veoma uspješno od
djece osnovne škole. Zatim je slijedila nabožna igra
»Djetešce nam se rodilo“. Nju su izvele gruške dje-
vojčice — maše stare znanice na bini. U tri slike pri-
kazan je u toj igri pad prvih ljudi, navještenje angjela
u Nazaretu i porogjenje Isusovo. Sve su predstavlja-
čice izvele svoju ulogu veoma precizno i sa potpunim
razumijevanjem, pa sve redom zaslužuju pohvalu.
Zabava je završena duhovitom ali poučnom šaljivom
igrom ,Amalija kao grofica“, koja je izazvala pravu
buru smijeha. Najviša zasluga, hvala i priznanje za
ovu uspjelu zabavu ide marljivoj pčelici časnoj sestri
Cirili, koja je sve pripravila i uvježbala. Hvala joj!

 

UČITE ESPERANTO! —
LERNU ESPERANTON!

Proti crvenih ruku

i neljepe kožne boje upotrebljava se najbolje snijež ij

masti slobodna krema “Leodor“, jer čajo IO sla
bjeloću kako je to otmenoj dami poželjno. Naročita prednost leži
u tome da ova krema kod svrbljenja kože djeluje hladovito i
ugodno, a istodobno služi izvrsno i kao podloga za puder. Trajan
miris kreme “Leodor“ ravan je kiti sviježeg nabranog cvijeća od
ljubica, gjurgjica i jorgovana. Krema “Leodor“ je bez primjese
neugodnog mošusovog mirisa jer je otmenom svijetu taj miris
odvratan. Cijena velike tube Din. 14.50, male tube Din, 9,—,
Djelovanje potpomaže najušpešnije Leodor- toaletni sapun, komad
Din. 8— Dobiva se svagdje, gdje se prodaje Chlorodont. — Pošaliet:
li ovaj oglas kao tiskanicu (omot ne zalijepili) dobit ćete besplaini
jednu tubu za pokus, koja će biti dovoljna za višekratnu upot: el).
Tvornice Zlatorog, Odio Clilorodont, Maribor. 49 %

 

 
 

NARODNA SVIJEST

TRPANJ. Crkveno pjevanje u Trpnju. U krasno
obnovljenoj župskoj crkvi sv, Petra i Pavla svečanim
se načinom proslavila stara i nova godina. Premda
nijesu radnje oko slikanja crkve još sasvim dovršene
ipak se je služba Božja počela na Božić. Bio sam
prisutan u crkvi na Mlado Ljeto, kad je crkva bila
krcata naroda, Ostao sam iznenagjen slušajući novi
pjevački crkveni zbor (17 pjevača), što ga je kroz
zadnji mjesec — dakle u posve kratko vrijeme —
osnovao i uvježbao mjesni župnik mp. Dn. Nedjeljko
Subotić, koji je prava glazbena duša, pun poleta i
zanosa. Preko sv. Mise zbor je izveo veoma lijepu
troglasnu misu u G — dur (istarska misa), koju je
priredio i harmonirao po narodnim motivima Dn. N.
Subotić, ista misa bila je precizno izveđena. Osobito
mi se svigjao njezin pianissimo Solo ,Et incarnatus“
od Iva Pavleka, bio je izvrstan, Fuzija potpuna. Dina-
mika izvrsna. Pravi crkveni duh muzike. Narod je bio
čisto ganut sa Mendelsohnovom kompozicijom , Svet
si, Bože!“ i Premzlovom božićnom pjesmom ,O vi
siromašne bozje jaslice“. Čestitam zborovogji i pjeva-
čima i želim im najljepših uspjeha! Drugima neka
služi to za primjer, što se može, kada se hoće. — P, K.

KORČULA. Parna peć. S novom godinom naš
je grad dobio i jednu lijepu novost, t. j. prvu parnu
peć, koju su postigli poduzetni mjesni trgovci Stanić
Filip i sinovi, Ova je peć najmodernijeg sistema od
firme Werner & Pileiderer A. G. u Wienn, a prosto-
rija u kojoj je smjestena, takogjer je lijepo uregjena
i opskrbljena svim potrebitim modernim spravama.
Po mjesnom običaju prije početka rada obavljen je
blagoslov nove peći, a vlasnici su na novu godinu
dijelili siromasima prvi kruh u njoj ispečen. Bilo u
sto dobrih časa.

Raspust Hrvatskog Sokola. Pošto mjesni Hrvatski
Sokol nije u odregjenom roku najavio pristup u Sokol
Kraljevine Jugoslavije, to je politička vlast istog ras-
pustila, pak je dana 30. prosinca popisata imovinu
i zapečatila prostorije tog društva.

»Badijski val«. Već nekoliko puta imali smo
prigodu da istaknemo vrijednosti važnost Franjevačke
gimnazije na ,Otoku“ (Badija) za dobar uzgoj naše
mladeži, kao i napredak iste, pak nas veseli što danas
moramo da zabilježimo jedan novi uspjeh i napredak,
koji je na čast zavodu a'na pohvalu njegovim pitom-
cima. Ovi su naime +pok?enuli svoje glasilo pod ime-
nom »Badijski val«, koji je ugledao svijetlo prošlog
Božića. List je lijepo opremljen i formom i sadržajem,
pak izdavači mogu da se sa svojim prvijencem podiče,
Njihov je cilj ispravan i plemenit, hoće naime da po-
kažu i usavrše svoje duševne darove, da se vježbaju
u svemu što je dobro i lijepo i da se tako priprav-
ljaju za budući život i rad, Od srca im želimo da mla-
denačkim poletom, ustrajnim i složnim radom taj
cilj i dostignu.

KUĆIŠTE. Zabava ,Groma“. Na Silvestrovu večer
mjesno Diletantsko društvo ,Grom“, priredilo je lijepu
zabavu. Zauzetnošću svojih vrijednih članova, a na-
vlastito svog predsjednika kap. Iva Bradašića, ovo se
je društvo podiglo do zamjerne visine, tako da mu
nema premca na poluotoku Pelješću. Zabava je odr-
žana u mjesnoj Čitaonici, koja je bila dupkom puna
mješćana i znatiželjnika iz okolice. Zabavu je zasladio
veliki gramofon g.gje Katice Berić, sa kojim je upra-
vljao g. Jakov Petković, Gledaonici su bili zadivljeni
cjelokupnom izvedbom. Čisti prihod namijenjen je u
fond ,Jadranske Straže“.

 

 

PARNA PEKARNA
BALDO BRBORA

proizvagja sve vrsti dvopeka, sitnog peciva
keksa, kruha i t, d, (24)

E pz)

 

 

    

VELIKA ZALIHA VINA (i

e
EEE
E

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
   
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 

 

Nikada nemojte zaboraviti,

da pranje u prvom redu zavisi od sapuna
Zato je upravo kod toga potrebna naj-
veća obazrivost. Upozoravamo Vas, ipak,
da se sapun, na koji se možete uvijek

uzdati zove

sapun sa klasom.

Na dan sv. Stjepana jutrom nagjena je lješina u
šem moru sa sjevero-zapadne strane ostrva Ošljage
i to po ribarima, koji su odmah prijavili stvar Lučktjv
Kapetaniji. Ista je ončas izvjestila nadležne Vlasti (e ;
poduzela nužne mjere do komisijonalne pregledi
i ustanove identiteta. Ovo je brže bolje na licu mjes
obavljeno, te je nakon izvida po prisutnim znanciri
pokojnikovim, ustanovljeno da je lješina Nikole Ple
kosa iz Nina kod Zadra, 53 godine stara i oca pete,
djece, ložača parobroda ,Vardar“ Jadranske plovidbiko
koji je ovdje bio u noći izmegju 24. i 25. minuići
Prosinca, na pruzi Kotor-Sušak i otputovao za Komi bh
u 2 sata jutra, a bijedni se je moraar potopio nepopo:
natim načinom, te isplivao u blizinu kopna pomgoč
nutog otočića. Prisutni općin. liječnik Dr. A. Familur
konstatovao je komisionalno, da pokojnik nije um
od nikakve priljepčive bolesti, a niti od nasilne smkgve
već da je lješina, koju je našao neozlegjenu, usljikom
udalienja ii moru isplivala. Nakon toga ista je dovkao
zena u mjesto, te ju je Općina dala prenijeti na grodiji
dne 26. XII. iza podne. Iza kako je Kotar. & i
Blata na temelju izvješća navedene komisije da nalo E
da se pokojnika pokopa dne 27. XII. posl. bodn
mjesni župnik ga je sprovodio. U Petak 3. o. inj. p
robrod , Makarska“ bio je cijeli dan ovdje, te je p
sada ovoga dala služiti u crkvi Matici svečane ;zadudsp
nice, kojima je čitavo osoblje parobroda u crnini koža
porativno prisustvovalo, kao što i ono Lučke Kapet;,
nije i parobrodar. Olpravništva. Istaknuti je da
g. Petar Pribačić iz Milne, mornar na parobrodu ,
karska“ svojim bistrim i jakim glasom vješto na koĐu
pjevao sv. Misu i sve prisutne dirnuo. Na koncu flar
posada ,Makarske“ ponijela u grobište i položila q
grob pokojnikov veliki vijenac, koji je preko opje
stajao na mrtvač. odru u sredini crkve, a darovala g
je pokojniku posada parobroda ,Vardar“, koja skut!
sa onom ,Makarske“ bolno tuži za izgubljenim svojiBiar
drugom, sažaljuju teško ucviljenu njegovu porodicsta
Pokoj mu vječni !

ke

Dne 25, 26. i 29. Prosinca biva na Božić, sv. Stjh;.;
pana i susljednu Nedjelju poslije podne, djeca mjesna
zabavišta prirediše zabavicu u prostorijama zavodi"

asne su Sestre doista uspjele u svome pothvatu te PJ€!
njihovo marno nastojanje bilo okrunjeno po najbolji
rezultatom, Koliko pjevanje, uz pratnju glasovira tolilgar,
deklamovanje prigodnih sastavaka, kao i krasno naki;
ćeno ,Božićno Drvce“, a nadasve pak ganutljiva , ži
slika“, čitavu je mnogobrojnu biranu publiku zanijel
te se je bilo diviti, kako su naši dragi mališi uprBas
majstorski izvagjali svoje uloge, kao da bi bili vQali
odrasli razumni dječaci. I ovom prilikom se je po
zalo, kako je blagotvoran rad časnih Sestara i koli
doprinaša duševnom razvitku i napretku, te zdravol
odgoju dječjem. €

 

iz

Prigodom Božićnih blagdana, stare i nove Godine
prodavati će se uz veoma snižene cijene. —
Preporučam se cij. građans

 
 

 
 
 

OTOKA VISA_-

RIS

NIKO REMETIĆ

trgovina vina i likera na malo i veliko /

tvu
ov _ Dubrovnik (Pile) __

E ER!