i Kto ME

RN e MIA EIA lot
= POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

2

 

 

 

 

: : : Cijena ovom broju Din. 2.—
. DUBROVNIK, 31. Januara 1930.

 

9)

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

\

RE God. xa.

 

eni je listu 5 Din. mjesečno ; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava_kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

 

U Znaku Slave....
U romonu zvona, što se gradom širi,
— Kroz oblake dima, tamjana i praha,
Oživješe opet ovi stari miri —
Znakom stare Slave Zaštitnika Vlaha!

Danas će nam opet kroz ulice grada
Pronijeti moći kroz sve mnoštvo puka:
Danas će nam opet oživjeti nada,

Kada progje gradom Svetog Vlaha Ruka!

Tada mnoga suza s oka će da pane
Od radosti velje što nam duše puni,

A mnogo će srce veseljem. da plane
U ovome danu, što ga Slava kruni.

A naš Sveti Vlaho s mira našeg grada
I dalje će čuvat ovaj biser roda,

U kojemu sveđer živjeti će nada,
Dobrota i skladnost i draga sloboda.

U romonu zvona, što se gradom širi,
Kroz oblake dima, tamjana i praha,
Oživješe opet ovi stari miri —
nakom stare Slave Zaštitnika Vlaha!
Svetom Vlahu 1930. Niko Kučar.

Suncokret “Sv. Vlaha.

Konference, koje je prigodom trodnevlja

 

ve

 

Sv. Vlaha 1928. održao Don Nedjelko

S. Subotić. Cijena Din. 10. Nabavlja
se kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

  
    

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1'50

 

 

- i svršetak grličanja.

 

Program svečanosti.

30, 31 Januara i | Februara.
Svečano trodnevlje u zbornoj crkvi sv. Vlaha.

Po p. na 52 ura: molitve, govor (veleuč, O.
Urban Talija) i blagoslov.

. 2 Februara.

Na 11% ura inauguracija i blagoslov zvonika
otkrivanjem spomen-ploče. -obnovitelju zvonika,
dobrotvoru gosp. Pasku Baburici. Topovi s Min-
čete pale 21 hitac.

Na. 21/2 ure po p. festanjuli uz sviranje ,himne
sv. Vlaha“, grmljavu topova od 11 hitaca i uz glas
zvona podižu na Orlandu barjak sv. Vlaha, i tim
započimlje svečanost.

Na 2% ure po p. izlaze gradska bratstva sa
svojim barjacima, te s muzikama idu put Općine,
da prihvate barjak sv. Vlaha, a odatle na Pile, da
prihvate onaj sv. Andrije i sv. Gjurgja, pa se svi
skupa vraćaju do Crkve sv. Vlaha,

Na 3 ure festanjuli dijele kruh siromasima.

Zatim se pjeva večernja u crkvi-sv. Vlaha i
počimlje grličanje. Na 42 po p. Pontifikalna ve-
černja u katedrali, gdje se izlažu svečeve moći.
Preko večernje crkveni pjevački zbor pjeva Psalme
glasovitih skladatelja. Pri svrsi večernje topovi
pale 21 hitac.

Na 6 ura rasvjeta grada, dok muzike udaraju
pred crkvom sv. Vlaha. Na 71/2 ura pjeva se sve-
čana jutrnja u Svečevoj crkvi. Ophodom muzika
oko grada završuje se svečanost prvog dana.

3 Februara.

Na 5 ura pjevana sv. Misa (parohijalna) u crkvi
sv. Vlaha.

Na 6 ura muzike obilaze gradom ,na uranak“
uz gruvanje topova (11 hitaca).

Na 7 ura kreću gradski barjaci s muzikama na
Ploče.u susret barjacima iz istočnih sela, pa se
zajedno vraćaju na Pile, da pričekaju barjake
sa zapadnih sela. Pri susretaju pozdravljaju se
lumbardanjem trombuna uz udaranje muzika. Poslije
toga svi barjaci ulaze svečano u grad, a topovi
s Miačete pale 21 litac. 5 <

Ispred crkve sv. Vlaha barjaktari izvijaju bar-
jacima, te ih namještaju pred crkvom.

Na 8/2 ura svečana Misa\u crkvi sv. Vlaha.

Na 10 ura pontifikalna Misa u stonoj crkvi.

Poslije Mise procesija sa moćima svetaca, bar-
jacima i muzikama. Kad stignu sa sv. Pelenicom
pred Spas, topovi pale 11 hitaca, a iza procesije
vojnici i mornari pale 3 puta ispred stone crkve.

Na 21/2 ure po p. javna tombula.

Na 42 ure barjaci pozdravljaju Parčev hram,
Općinu i biskupa, te idu s muzikama na Pile, gdje
barjaktari izvijaju barjake uz lumbardanje trom-
buna, dok topovi pale 21 hitac. Zatim se seoski
barjaci upute svojim kućama, a gradski se vraćaju
s muzikama u grad. Na 5 ura u crkvi sv. Vlaha
svečana večernja i blagoslov.

Na 6 ura rasvjeta grada, a muzike udaraju pred
crkvom sv. Vlaha. Obilaženjem muzika oko grada
završuje se svečanost.

Na 9 ura veljun u teatru.

9 Februara.

Na 6/2 ura prva sv. Misa u svečevoj crkvi,

Na 71/4 ura obilaze muzike gradom uz gruvanje
topova (11 hitaca).

Na 7/2 ura E barjaci idu s muzikama na
Goricu sv. Vlaha, gdje se služi sv. Misa, a vraćaju
se oko 102 ura u grad uz lumbardanje trombuna
i gruvanje topova (21 hitac). Na 82 svečana sv.
Misa. Na_102e iza povratka barjaka zadnja sv.

Misa. Na 5l/2 ura po p. blagoslov, rasvjeta grada,

a muzike udaraju pred Svečevim hramom. Iza
programa muzike obilaze gradom.

10 Februara (Osmina sv. Vlaha).

Na 6 ura prva sv. Misa. Na 82 ura svečana
sv. Misa. Po podne na 5e ura večernja, blagoslov

Festanjuli :
Dr. VELJKO SMOLČIĆ - Kap. JOSIP F. SURIĆ.

 

 

sq
ii vo
S S
s e ze e + : z e s A:
| d te "u I
NI s a. x V u S =

Vlasnik — izdavač — Urednik:
za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun FIč — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

DUBROVČANI !

Eto nam brzo dana »ki dohodi jednom
nami na godište«. Gore vedra čela i razdra-
gana srca! » SVETI VLAHO k riječ je slatka
i zlatna, te ispunja sve miljem i ponosom sa
slavne dubrovačke prošlosti, zalaže nas i
pričešćuje snagom i vjerom u vječnu slavu i
našega starodrevnoga Grada i njegova uzvi-
šenoga parca :

SVETOGA VLAHA

Građani, seljaci, radnici, zbliza i daleka,
pohrlite u što svečanijem raspoloženju u našu
Dubravu, e da sve u njoj zablista u čistoj
ljepoti, te u radosti i veselju proslavi sv.
Vlaha ! Neka svak preporođen u duši, pobožno
i razigrano učestvuje u ovoj svečanosti, jed-
nako miloj pameti i srcu svih staleža. Budimo
barem za trodnevlja sv. Vlaha svi jedne misli
i jednog osjećaja, eda svima ovdje, i usređ
zime, bude prijatno i toplo, neka bude sve
skladno i čestito, neka sve diše i miriše do-
'brotom i ljepotom, k6 ono davno, pred više
od tri vijeka, cvjetna i sretna ljubav Miljenka
i Dubravke u ovoj pitomoj, suučanoj Dubravi

Neka se ponosno viju i pobožno izvijaju

naši barjaci, nek nadaleko odjekuje pucnjava
iz kubura starih ! Proći će i ovaj blagdan,
ali sve učesnike ove svečanosti i poštovaoce
Dubrovnika i sv. Vlaha vodiće putem kreposti,
rada i napretka blag i mio Sveče lik i
njegov ponosni bijeli stijeg !
U DUBROVNIKU, januara 1930.
Festanjuli :
Kap. JOSIP F. SURIĆ
Dr. VELJKO SMOLČIĆ.

Pred Goricom Sv. Vlaha.

Gle ,Sloboda“ stade usred sinjeg mora
Na zapovijed prvu sijedog kapetana,
Na dogledu bijeloj crkvi u sred bora,
Čempresa i vitih maslinovih grana.

Mornari se mladi tad popeše žurno,

Za počast unakrst jedra postaviše,
Te jarbole broda zastavam kitiše, —
Dok topova jeka razljegne se burno. —

»Sveti Vlaho, našeg Zaštitniče grada
I brodova naših što morima brode,
Očuvaj nas od zla i od svakog jada.
Na dalekom putu, u neznane strane |“ —
Kada zadnji hitac u slavu još plane
Brod ostavi tiho ove drage vode.
Novembra 1929.

 

Niko Kučar.
Sveti Vlaho u Dubrovniku

je knjiga u slikama od prof, A. Vučetića.

Bez nje ne smije biti nijedan Dubrovčanin,
nijedna dubrovačka kuća, koja hoće znati
važnost štovanja sv. Vlaha za Dubrovnik u
prošlosti i sadašnjosti. — Cijena Din. 12.—
Dobavlja se kod Dubrov. Hrvatske Tiskare.

 

+

 
  

Kućnih panuča, :
Kaljača = E
Cipela za snijeg, :
Carapa u raznim E
bojama. O A

A

 

  

 

 

EA DNA