Bre;

. Život dubrovački u I. poli XVIII. v. (prema pro-
povijedima O. B. Zuzetića). To je temat, o komu će
predavati poznati naš trudbenik na historijskom polju
tarog Dubrovnika mp. Dn. Niko Gjivanović. Preda-
anje će biti u društvu »Bošković« u Nedjelju 11. o.
mj. na 6% s. v. Ulaz slobodan svakomu, koga zanima
ovaj predmet. Ne plaća se nikakova ulaznina.

Čitulje. Prošlog Utorka preminula je Nina Matela,
ogi. Miloslavić, supruga g. Josipa Matele, umir. šk.
. Ožalošćena rodbina najtoplije zahvaljuje
vim onim plemenitim osobama, što su se požrtvovno
auzimale u teškoj, dugoj, bolesti — i pri sprovodu
ile patniče, u gradu i u Župi. — Bog bio nagrada
njihova prevelika. :

U Gružu je preminuo u Srijedu 7. o. mj. Pero
'Brunsko u 62. god. života. Ucvijeljenim naše saža-
ljenje, a pokojnicima rajska slava:

Velika količina petrolja u Gružu. Posebnim
parobrodom »River Araxes« društva American Levant
od 7.000 tona stiglo je Pomorskoj Agenturi u Gružu
25.000 sanduka i 8.000 buradi amerikanskog petrolja.
Parobrod je stigao u Gruž prošlog Utorka.

Za izborni fond Hrvatske Pučke Stranke već
su mnogi naši pristaše dali svoj obol. Koji to još uči-
nili nijesu, nek ne kasne. Svak se može u tu svrhu
poslužiti i čekovnom položnicom našeg lista, a na

srednjem dijelu nek samo označi »izborni fond«.

Tri izaslanika mjesne Orjune: Papa, Bijelić i
Selem došli su k našem redaktoru, izjavom da nije
istinita vijest u zadnjem broju našeg lista da je došlo
do sukoba izmegju Orjunaša i Hanaovaca poslije
Trumbićeva sastanka. Kako smo bolje obaviješteni
sukob je nastao izmegju Radićevaca i zemljoradnika.
Božo Rašica Kliknuo je: živio Radić. Na taj poklik
odgovorio je zemljoradnik Bjelovučić: dolje Radić.
Tada je nastala gužva u kojoj je, Rašica zadobio uda-
rac po glavi tako da ga je krv oblila. Orjunaši su
reagirali poklicima i nacionalaim pjesmama kad bi se
ponavljali poklici: živio Radić, živila Republika.

Dubrovački parobrodi. Bosanka 1/3. prispio
u Mletke. Daksa 22/2. prispio u Trst. Dubac na putu
iz Alžira za Heysham. Dubravka 24/2. prispio u Mletke.
Lapad na putu iz La Goulette za Marypod. Napried
prispio u Vranjicu. Petka prispio u Marsiliju. Pracat
8/3. otputovao iz Vranjica za Gruž. Srebreno na putu
iz Gruža za Benisaf. Srgj u Tynedocku. Lovrjenac obav-
lja prugu Trst-Gruž-Bari. Zaton obavlja prugu Split-Bar.

 

  
  
    

 

A Umovanje jednoga Župljanina.
(Pred izbore 1923).

Bučice, Žarice, izborne liste,
Gumnene kuglice... sve stvari iste,
Što se ponavljaju svaka tri ljeta...
Ah, koja danguba ! ah, koja šteta!
To ti je za mene sve stvar od ruga:
Ko meni gospar, ja njemu sluga“ !
Pod Francom- Jozefom zemlju sam kopo,
Niesam ni pod Petrom kopajuć propo...-.
Zemlja je na mjestu... jagnjići, krave,
Pasu mi pć polju vesele, zdrave...
+ Sve drugo ćakule, zaludna tuga:
Ko meni gospar, ja njemu sluga“ !

'Skupština Velika sada se bira,
Gospar mi veliki tu kandidira :
»S njim će ti — kažu mi — bit mnogo bolje :
Muktiš ti motika, muktiš ti polje ...“
— ,Progji se, čovječe, ... dosta je ruga !...
Ko meni gospar, ja njemu sluga“ !
"Nova se skupština ima da bira,
Stara će mužika opet da svira ;
»Bolje će, bolje će“ — čujem gdje zbore,
A ja sve govorim: ,gore će, gore !“
Ma bilo što bilo, nč fali ruga: u
»Ko meni gospar, ja njemu sluga“ !
Bučice, žarice, izborne liste,
Gumnene kuglice... sve stvari iste,
Što se ponavljaju svaka tri ljeta...
Ah, koja danguba! ah, koja šteta!

 

 

 

Narodna Skupština — narodna tuga:
i U tome slažu se gospar i sluga ! Šeremeta.
KNJIŽEVNOST.

_ _ Spomenica Vjenčanja Nj. V. Kralja Aleksandra
ša Nj. V. Princezom Marijom od Rumunije 8. juna
1922. osim-teksta sadrži 33 umjetničke fotografije na
veoma finom papiru u velikom formatu. Cijena je knjizi
Din. 12:50 sa poštarinom. 'Sve naručbe moraju biti
upravljene na zastupnika: Josipa  Jadronja u Šibeniku,
koji će iste bezodvlačno proslijediti na izvršenje. :

., »Jadranska Straža«. Primili smo na ogled 3.
broj »Jadranske Straže« ilustrovanog glasila centralnog
odbora istoimenog udruženja, koje izlazi u Splitu. Po
jednodušnom sudu cjelokupne naše štampe ova revija
svojim sadržajem i opremom najbolje propaguje ideju,
bu žostuna. Ovaj broj šo #6 stranica sai slike.
zlazi 1, svakog mjeseca. Pretplata: pojedini broj-8
msna EI h

 

NARODNA SVIJEST

Popis hrvatskih katoličkih knjiga, koje ima na
skladištu Prva hrvatska dionička tiskara u Osijeku, Ka-
pucinska ulica br. 8 izašao je, te ga svatko može do-
pisnicom naručiti kod gornje tiskare, a dobiva ga
besplatno. #0

Zgodno za korizmu. ,,KRIZ“ opjevan
prostim pučkim stihom od prof. M. Batistića, poznatog
auktora ,Života sv. Vida, sv. Lucije i sv. Katarine“.
Pjeva se kao pjesme Kačićeve. Knjiga ima preko 100
stranica. Cijena samo 9 dinara. Dobiva se u svim
katoličkim Knjižarama ili izravno kod uprave našeg lista.
Ko naruči više komada dobije popust. Ova je lijepa
pjesma baš zgodna za korizmeno doba.

Gospodarstvo.

Naše ljekovito bilje, kad bi mu se posvetilo
malo više pažnje, moglo bi da bude lijepim izvorom
dobitka. Naš narod, a po gotovo naša inteligencija malo
ima smisla za ovu granu gospodarstva. Po našim
osnovnim školama uči se i prirodopis i gospodarstvo,
ali teoretično, a u praksi ništa, pak od te pouke malo
ili nimalo koristi, Ne bacam krivnju na naše učitelj-
stvo već na naše prilike. Škole, što imaju školski vrt,
mogle bi se na prstima prebrojiti, a uza sve to neki
nastavnici znaju pobudit interes kod djece i nešto ih
naputit. Naše srednje škole uče prirodopis iz knjige,
a ne iz prirode. Nije nam poznato, da bi posjedovala
herbarium (zbirku bilina) nijedna naša srednja ili njoj
slična škola. Gimnazija, nautika, preparandija, trgo-
vačka i gragjanska škola imaju posebne nastavnike za
prirodopis, ali kako spomenusmo, jer niti imaju šk.
vrta, niti zbirke bar ljekovitog bilja, niti je lako sa ve-
likim brojem učenika, često zalaziti u prirodu, to od
ovakovog učenja malo je koristi za praktični život. A
kad učitelji. ce dogju na selo nije rijedak slučaj, da
bolje seljaci i seljakinje poznaju bilje i njegove oso-
bitosti, nego li školovani ljudi. — Kad se pak ne
poznaje uzgoj, potreba i korist ljekovitog bilja onda
ne može, da se razvije ni trgovina. A naše je pod-
neblje podesno kao malo koje za uzgoj ljekovitog bilja.
Za trgovinu i to dakako za izvoz — jer u našoj zemlji
o tvornicama ni spomena nema — sakupljalo se je
do sada kod nas-buharica, buhač, pelin (kadulja), lo-
vor, po ostaloj Dalmaciji ružmarin i maraska, a samo
za domaću potrebu služi šafran, slijez, lipov cvijet, če-
merika i još gdjekoja ljekovita travica.

Inaši putujući učitelji poljodjelstva malo se osvrću
na ovu granu gospodarstva. - Mi imamo uzorne vino-
grade, voćnjake, cvijetnjake, maslinike, što je dakako
potrebito i korisno, ali da bi se osobita briga posve-
tila ljekovitom bilju, o tom još nitko ne sanja. Uzgoj
ljekovitog bilja pripušten je jedino našim stopanicama
na selu, koja znade da zasadi oko kuće u vrtu i pče-
linje ljubice i metvice i sansega (mažarane) i osijenča
(pelin) i drugih travica.

Poznato je pako kako je ljekovito bilje korisnije
za naše zdravlje, nego li su razni minerali. A moderna
medicina na žalost bila je dosta zanemarila uporabu
ljekovitih bilina, a puno se podala uplivu ruda (mi-
nerala), dok nije pokret Kneipov povikao: ,nairag
k ljekovitom bilju“. :

Naše buduće učiteljice i učitelji trebalo bi da više
zanimanja posvete ljekovitom bilju, pak da u svoje
vrijeme povedu akciju u narodu za uzgoj i procvat
ove strane gospodarstva. O trgovini sa ljekovitim bi-
ljem donijet ćemo nekoliko podataka idući put.

JAVNA ZAHVALA.
Prigodom teške nesreće, koja nas je zadesila
smrću našeg nezaboravnog muža, oca, brata

Antuna Orlića
ne možemo a da se ovim putem ne zahvalimo i tio u
prvom redu veleuč. :g. Dr. Orliću koji je uložio svu
liječničku vještinu, da nam ga od užasa smrti spasi,
svima onima, koji su mu prisustvovali sprovodu
kao i onima, koji su iskazali nama saučešće te pokoj-
niku svoju počast, otprativši ga do hladnog počiva-
lišta. Svima hvala, a od Boga plata!
Dubrovnik, 5. ožujka 1923.

 

Ucviljena obitelj
3 Orlić.

 

Str. 3;

JAVNA ZAHVALA.
Gospodinu

BALDU ŠKRABO NIKA
u Redwood City, Calif.

Nazad nekoliko vremena obratiše se potpisani
na Vas molbom, da bi ste se zauzeli da sakupljate
tamo izmegju svojih znanaca i prijatelja po koji da-
rak, kojim bi smo nabavili nova zvona za našu Maticu
sv. Petra u Zatori - Dolima.

Vi ste se rado odazvali našoj želji, te se živo
zauzeli oko sakupljanja, i poslali lijepu svotu, radi
čega dužnost nas veže, da ovim. javno izrazimo Vama
i svim : koji dopriniješe svoj darak, našu najtopliju
zahvalu.

Imena plemenitih dobročinitelja jesu slijedeća :

'Škrabo Baldo Nikov Doli. 10, Škrabo Ivo Dol. 10,

Škrabo Niko Dol. 10, Škrabo Cvijeto Dol. 10, Roko
Ivo Dol. 10, Mato Šimunović Dol. 5, svi iz Zaton-Doli.
Božo Stojanović Dol. 10, Mato Stojanović Dol. 5,
Cvijeta I. Stojanović: Dol. 10, Petar Stojanović Dol. 10,
Cvijeta C. Stojanović Dol. 10, Gjuro Mihočević Dol.
5, Niko Stojanović Dol.:10, svi iz Konštara (Zaton-Doli)
Petar Mojaš i Ivo Mojaš iz Doli, svaki po Dol. 2:50,
Pavo Franušić i Niko Prkut iz Luka Hodilje svaki po
Dol. 5, Antun Roko, Zabreže (Zaton-Doli), Dol. 5,
Mato Matuško. dol. 5, Beško Stanković Dol. 5, lvo
Stanković dol. 1, svi iz Moševići, Ivan Vojvodić Dol.
2, Nikola Gjanović Dol. 5, oba iz Visočana (Smokov-
ljani). Ukupno Dol. 153. — Za vas, draga braćo, bila
je na Matici rečena sv. Misa, i dok vam ponovno sr-
dačno zahvaljujemo, prosimo u Boga, da vam udijeli
zdravlje, sreću i svako dobro.
Zaton-Doli, dne 1 Ožujka 1923.
Maksimilijan Krstelj, župnik
Niko Škrabo, crkovinar = Petar Brbora-Laćo, crkovinar
u ime svoje i svojih župljana.

 

Bječava i pletenih košulja (malja) može svako
da dade po mjeri i od svoga konca isplesti na stroju.
Zanimanici nek se obrate na upravu ovog lista.

Pianino tko želi prodati

Moli se neka se obrati na administra-
ciju ovog lista. 53

Jedan čamac

4!/o m. dug, za 12 osoba komplet, 4 vesla, jedro,
sidro i lanac, prodaje se. Adresu upitati ma admini-

 

 

 

  

 

 

 

straciji ovog lista. 48
eimod ze = = za
s; me) GR O
s| sl ' =
s|s| s
o| | 9
= jd se
O 3
s| |
ME
=| =| e
sG| 81 o
N S =
o
wi si
S|._|e
si. |
s SIE
S2|7G| sl
: QRI..2iIZ
Glavno zastupstvo za Dalmaciju!

Karlo Giurašić

Dubrovnik — Placa Kralja Petra.

 

Znatno snižene
se

,TIP-TOP“ i ,FR. L. POPPER“

cijene cipelama
aa

Častim se javiti P. n. gragjanstvu, da sam preuzeo radnju »Sessa-

Tuškan“ Placa Kralja Petra na svoje ime. — Veliki izbor cipela

za gospodu, gospogje i djecu od čuvene tvornice
AALATAMAA, MPOEOBO FE L. ROPPER“.

Prodaja najboljih domaćih ručnih radnja. Izvolite se uvjeriti bez obaveze kupnje. Posl. brza.

= +Sa štovanjem B, Prnjatović..