Poštarina plaćena u gotovu.

 

. Današnjem broju cijena Din 1:50

 

 

 

 

r. 19. _ DUBROVNIK 24. aprila 1923. God. V.
jena je listu 4. Din. nijčsečno ; za inozemstvo 80 Din. godišnje, * Izlazi svakog utornika. Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom cijeniku. — Odgovorai
Plativo i uluživo u Dubrovniku urednik A, FI&. — Vlasništvo Odbora Narodne / Svijesti, —

 

Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrvat. Tiskare.

Pojedini broj 1 Din.

Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. —- Rukopisi se mne vraćaju

 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
   
 
 
  

pom im

  

===

JEM Apr map.
= S= Se V Se 1)

szrisR

pom jom
SS=SSS=a

PoIŽA

 

Sa=eR(w

 

nr. : ae ,

U očekivanju. — Četvrtak 19. aprila 1923. godine znamenita je
a u povjesnici grada Dubrovnika. Starodrevni Knežev Dvor oživio
ovim životom. Već nekoliko dana prije tog datuma svaki prolaznik
svećuje mu osobitu pažnju, ne da se divi staroj njegovoj umjetničkoj
tekturi, već da vidi i čuje, što ima nova u njemu. Spravlja se da
on toliko vijekova po prvi put zakloni pod arkadama svojim Kraljicu
da svoga slovinskoga : Srba, Hrvata i Slovenaca. Čekao je taj dan
dočekao ga je. :
Već je bilo za sigurno utanačeno, da će Njez. Veličanstvo doći
anu, prema tomu bilo je i sve udešeno za doček. U: Četvrtak u
0 grad je osvanuo u najsvečanijem ruhu. Već oko 3 sata po podne
eo se svijet sakupljati, kad oko 4 sata stiže vijest, da će ,Kara-
e“ stići oko" 8 sati. i tili čas sve je priudešeno za svečani
ernji doček. — Doček u Gružu. — | zbilja oko 8 sati , Karagjorgje“
približi Daksi, a u susret mu izlazi pratnja preko trideset motornih
ca okićenih zelenilom i lampionima, da ga prate do u Grušku luku
obasiplju cvijećem morsku stazu Kraljici svojoj. Sva Gruška luka
ja u moru svijetla : po cijeloj obali od Kantaliga do Batale, a od
ledo kraja: Lapada namještene su brojne vatre, svi prozori kuća u
jetlu. More puno malih osvijetljenih lagjica. Masa naroda prikrila
to. parobrod bliže, to. oduševljenje. življe, a pozdravi jači.
brodi- usidreni u Gruškoj luci oglasuju se sirenama, dok ,Kara-
ne pristane uz veliki muo, gdje su bili predstavnici «civilnih
kili vlasti, Na. obalu. izlazi adjutant Nj. V. general Hadžić te
uvede na parobrod, da iu Nj. Vel. Kraljici i Njezinoj
župana, opć. upravitelja, komandanta mjesta, lučkog
f jednicu Ženske Zadrugi,, a u dj JevOjeice u Bei

 

  
 

   
 

o još u crnini za
“em Nar. ke Zadruga
o s se I

| Grčkoj \princesi i
auto krasno okiti svije

POZDRAV KRALJICI MARIJI

Raduj se, o slavna Dubravo, kolijevko velike Slobode, biserje na
plaštu modrom našeg Jadrana ; * [Ivo dolazi k Tebi Ona, o kojoj
Ocewi naši, Proroci tvoji rekoše, da će doći 1

Pohrlite joj u željeni susret, djeco očinskog Grada : * Stanite na
svečanim stazama i poklonite Joj granje poma i masline, bokore rosnog
cvijeća sa naših slobodnih tratina !

Ustani, Kćeri Slovinska, koju silni Car odvede u crno i žalosno
sužanjstvo, odbaci kostrijet stare tuge : Jer evo. dolazi k Tebi
Radost svega naroda, dolazi kao sreća, satkana od zlatnih želja i
velikih nada 1...

Obuci haljinu pirnu, Grade svetoga Vlaha : * Pogledaj i vidi, kako
se iza tvojih zelenih gora na Istoku podiže Zvijezdu !

Dolazi u smijehu i sjaju slatke sanje kao gizdava Kraljica od
Sabe : Evo Ti u kraljevskom naručaju svome nosi drago kamenje
vječnog Mira, blažena kao Herub, koji javlja Blage Vijesti.

Danas prilazi kroz kapiju tvog drevnog Dvora, nošenog od gordih
stubova : * U tom hramu Tvojih penata zablistaće kao naša Vesna,
koju mladi i lijepi Car ovjenča zelenom krunom u dan veselja svoga.

Pjevaj, o Kćeri Slovinska, prvoj Zvijezdi našeg mora nakon teške
smrti Kosova : * Ovjenčaj blistavu Majku Mariju vijencem iz tri gaja
od svete Zemlje naše /

Evo uzdrhta Srej i zagrmi Lovrijenac, stari stražari Tvoji, o Kćeri
Slovinska : * Raduj se i kliči Hožanna blaženoj Zori, koja osvanu na
vedrom i radosnom nebu Tvome !!

Dubrovnik, 18. aprila 1923. N. SUBOTIĆ.

preko DUBROVNIK SVOJOJ KRALJICI.

besno klicanje, kišu cvijeća i sa prozora i sa strane, bengalsku rasvjetu,
te mahanje djece sa zastavicama. Sve se to neda opisati. — Pred
dvorom je čekao odio kralj. garde, vojna muzika, četa naših Župljana
odjevena u bogatoj narodnoj nošnji, školska djeca i masa naroda. Kad
auto dojuri, glazba otsvira našu i rumunjsku himnu, a ori se neprekidno
urnebesno klicanje, koje se nije znalo stišati. | visoki gosti stupiše u
Knežev Dvor. Sav prostor od Stolne Crkve do Divone te pred Gun-
dulićevom poljanom najednom se napuni gragjanstva, koje je urnebesno
aklamiralo visoke goste. Kad se pomoliše na prozorima dvora odušev-
ljenje dopre do kulminacije. Na jednom nastane grobna tišina, a Njezino
se Veličanstvo zahvali riječima: ,Hvala Vam braćo na što nastane
urnebesno klicanje. Ovacije, pjevanje, udaranje muzike, još se je za dugo
nastavljalo, dok se ne zametne i narodno kolo. Kroz to vrijeme Visoki
se gosti često pokazivahu na prozore odzdravljajući i mašući rupcima.
U kasnu noć glazba sa nepreglednom povorkom obigje grad, ali se
narod opet sakupi kličući pred Dvorom. | opet se pokazaše Visoki
Gosti zahvaljujući na tolikom oduševljenju. — Poruka Njezinog
Veličanstva. — U to general Hadžić pozove u dvor velikog župana
Dr. Grisogona, opć. upravitelja Dr. Nonweillera i komandanta mjesta,
te im izrazi potpuno. zadovoljstvo Njezinog Veličanstva na oduševljenom
dočeku, a preko opć. upravitelja poruči gragjanstvu, da je Nj. Vel.
“očarano toli srdačnim dočekom, pak se najljepše zahvaljuje i šalje svoj
pozdravi poljubac svima Dubrovčanima. Kad je opć. upravitelj pred
općinom to javno saopćio, klicanju nije bilo konca ni kraja do najkasnije
ure noći. — Značajno je da za cijelog .ovako oduševljenog dočeka
red nije bio nimalo pomućen, što se ima izahivaliti taktu redarstvene
službe. — Obilazenje gradom. — U Petak ranim jutrom počela se
sakupljati pred dvorom masa naroda, te je kroz čitav dan bio prostor
pred Dvorom pun svijeta. "Njezino. Velič. Rumunjska Kraljiča: Marija sa
jednom dvorskom damom obigje grad. zalazeći i u najmanje uliće, te
u jednom dvorištu htjede da kupi jedan kamen.sa starom. ornamentikom.
Vlasnik joj ga dobrohotno i a ona ga bogato nagradi. Oko 11
sati izvezu se obe Kraljice. sa prineesoni “autom do Lapada Oko im
: za krasnu villu Bravačić sada vlasništvo ši "Gjura KR Rašice, te