Br. 30.

Prometni škandal. Bos. brzovlak, koji čeka u2
sl. ponoći u Slav, Brodu brzovlak iz Zagreba,
a nego 1 vagon trećega razreda, dok su ostali

inici su onda prisiljeni da idu u vagone za prvi i
igi razred; ili bolje sam vlakovogja sili ljude da
u u te razrede, Naravno putnici, koji ne mogu
tanu u Brodu još a dana, idu tamo, misleći da
o vrijedi kao treći razred, kao što je bilo i prije.
to nije tako! Kasnije ti dogje vlakovogja, pak
joraš na silu da platiš kartu drugog, odnosno prvoga
zreda. Nije li to škandal ? Ne znači li to proračunano
savati siromašne putnike i študente, koji sigurno
i uzeli treći razred, kada bi bili bogati, Upozo-
imo direkciju u Sarajevu, ueka dokrajči ovaj škandal
aredi da se priključi dotičnome brzovlaku više
gona za treći razred, odnosno da putnici IIl. razreda,
ji radi navale ne dobiju mjesto u ll. raz., pak
raju u drugi ili prvi razred, ne moraju plaćati
ade. — Putnik. |

Državna subvencija parobrodarskim društvima.
mo, da je parobrodarskim društvima odregjena od
ave slijedeća subvencija : Jadranskoj Plovidbi d. d.
šak Din. 9,946.322; Dubrovačkoj Parobrodskoj Plo-
bi dion. d. Dbk. 1,603.296; Bokeškoj Plovidbi
tor 1,404.160; Korčulanskoj Plovidbi, Korčula

 

;_ Srpsko-Arbanskoj
ići (Braća Zuber) Cetinje 235.243; Zadružnoj Plo-
ibi Omiš 28.224; Poljičkoj Plovidbi Krilo 28.224.
pno 13,952.765. — Samo da i to sve ne ostane
a papiru! I

= Ispit zrelosti na kr. učiteljskoj školi. Na 2. o.
ij. počeli su ispiti zrelosti na kr. učiteljskoj školi,
predsjedanjem upiavitelja istoga zavoda g. A. Zu-

 

 

  
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
  

-Ostoić Tomica, Cippico Nikica, Dančević Dragica,
ulin Akvina, Perinić-Hure Mandica, Juraković Zlata,
ić Herta, Petrov Nikica, Račić Ljubica i Zuviteo
jana. — Proglašene su zrelim; Autičić Franjka,
as Katica, Bernardi Ida, Braida Pavica, Cvjetković
anka, Damiani Veronika, Digović Katica, Dulčić Bla-
a, Farčić Nevenka, Germek Marija, Gospodnetić
ja, Gregov Marija, Jakovčev lika, Kapetanić Lu-
Kesovija Marija, Maly Marija, Matković Nevenka,
ić Zorka, Nepomucky Zdenka, Obrad Marija, Rad-
Marija, Spaveriti Jelka, Srabotnjak Franjka i Kin-
liela Ivo. — Sestorici je odgogjen sud o zrelosti, dok
onove ispit iz jednoga predmeta, početkom na-
e školske godine. — Ispiti još traju.

Koncerti Dubrovačke Vojne Muzike, koji su se
d održavali svake nedjelje od 11—12, držaće se
0 ljeta svake srijede od 19-20 «izmegju općine i
iše Komande. Mjesta. _ u e
Nedjelni počinak u apotekama. Upozorava se
pćinistvo, da se naredbom ministarstva narodnog
lja, počam od 15. ovog mj. uvagja cijelodnevni
elni počinak u apotekama. — Prama tomu će —
jenice — ned,elom vršiti službu samo:jedna apoteka,
a će ujedno vršiti i noćnit službu kroz cijelu nastajnu
icu, a bit će vidno označena. crvenim svijetlom.
zatvorenih apoteka, bit će zabilježeno ime one
eke, koja tada vrši službu.

Službujuča (dežurna) apoteka, bit će otvorena
sati jutro neprekidno do 10 sati u večer, dok će
0—7 sati biti zatvorena, te će se i kroz to vrijeme
dobiti ljekarija samo u nuždi uz liječnički recept.
Ne službujuće (ne dežurne) apoteke bit će otvo-
od 8 sati jutro do 1/2 s. poslije podne, te od
po podne. i i

»Imperijal“. Primamo : Od kada je Srpska Banka
lila u zakup Hotel Imperial mnogo se je_u istom pro-
lijenilo. Požrtvovnošću novog upravitelistva hotel se
urira, čisti i dotjerava tako, da ćemo ao malo vre-
imati u gradu faktično jedsn hotel prvoga reda.
iperijal će opet doći do one visine, na kojoj je u
jočetku bio, a Dubrovnik se neće stidjeti da dočeka i
eće. goste, kad će ih moći da smjesti u ijedan
vo luksuzni hotel, u kojemu će imati i svaki kon-

Imao sam prilike, da se sam uvjerim o ovom

 

   
 
 
  
 

če su i umjerene, Cijene soba variraju od 25 60 D.
a je veoma .ukusna, a ni malo skuplja.od drugih
a. Posluga je odlična, sami naši ljudi ša iznim-
od 10% čehoslovaka spccijalista (kuhari, bl+gaj-
i šefovi raznih odelenja). .Gosp. upravitelj ide na

 

dovolji. Potrudite se do Imperijala, a upravitelj će
najspremnije provesti kroz hotel pak će te se uvje-
| o tome na vlastite - oči. _Poduprite ovo naše
Muzeće, koje je slavensko i koje želi; da oko sebe

i sve što je bolje i što slavenski osjeća. Gragjanin.

 

 

. Do danas proglašene su zrelim s odlikom:.

etku.. Cijene ne nadmašuju ostele mjesne hotele,

osobito mještanima i sa ljubavlju nastoji, da ih /

NARODNA SVIJEST

Koncerat Ljubljanskog drž. preparandija. Na
turneji po našoj domovini stigoše prošlog petka u
naš grad učenici i učenice drž. preparandija u Lju-
bljani predvogjeni svojim profesorima. U subotu večer
dadoše vokalni koncerat u Sokolani, a Nedjelju večer
ponoviše ga pod vedrim nebom na Brsaljama pred _kava-
nom »Dubravka«. Prof. Adamič znao je, da dobro
disciplinira svoj včenički mješoviti zbor, koji je mogao
da pod njegovim vrsnim dirigovanjem velikim uspje-
hom izvede birani program većinom narodnih umjetnih
popjevaka harmonizovanih od prvih jugoslavenskih
kompozitora, a u prvom redu od g. prof, Adamiča.
Oktetu još dosta: fali na glasovnom materijalu, da se
dotično rapresentira. Od ispjevanih točaka mješovitog
zbora ne .možemo, a da'fie istaknemo Hubadovu :
Gor črez Izaro, sentimentalnu narodnu tužaljku iz
izgubljene Koruške, te Schwabovu: Dobro jutro, uz
pratnju glasovira. — Pri svrsi koncerta u Sokolani
M.o O. Sokol pozdravio je slovenačke goste, koji su
bili burno aklamovani od brojne publike. Ovacije su
im priregjene i poslije koncerta vani pred Lužom.

»Vila Velebita“. Na 5. o. mj. po podne stigao
je u Gruž taj školski brod sa našim učenicima Po-
morske Akademije na povratku sa naučnog putovanja.
Učenici su se na brodu nalazili dosta zadovoljni,
pohodili su slijedeća mjesta na našem Jadranu: Vis,
Mletke, Split, Rab, Preko, Šibenik, Jelsu, Sumartin,
Makarsku i Korčulu. /

Novost koja putuje čitavim svijetom. Sazna-
jemo, da će do koji dan stignuti i u naš grad ova
novost pod imenom ,KINE-MA-BA“.

; Milodari. Udijeliše ,Dječjđh Zakloništu“ na počast
uspomene blagopok. Elvire Svilocossi: gosp. Spasoje Merlo
Dinara 25, obitelj ILuxio 50, obitelj Vicka Svilocossi 30,
obitelj Vinka Kapor 10, Dr. Vicko Svilocossi 50, obitelj kap.
Zmajiča 50, Dr. V. Birimiša 100, kap. Jako Batinić 80,
obitelj D. Galzigna +00. U počast uspomene blagopok. Marije
Merlo: obitelj Vinka Kapor Din. 10. U počast uspomene
blagopok. Nika pl. Rendić-Miočević : Vlaho Zelinka Din. 10.

Za Domus Christi (Uboški Dom.) Da počaste uspomenu
pok. g.gjiće Elvire Svilocossi darovaše gg.: Marijana ud.
Matijević Dinara 100, Dr. Pavo Matijević 100, Dr. Kolja
Matijević 100, Ljube i Niko Bjelovučić 50, Tereza Ober-
miiller 50, obitelj Toma Glavić 100, Antuna Radmilli 50.
U počast uspomene pok. Veljka Škvrce: Miho Pitarević
ljekarnik Korčula Din. 50, a u počast uspomene pok. Gott-
irieda Duzbaba : obitelj Poković 25.

JAVNA ZAHVALA.

Potpisano društvo i ovim putem javno zahvaljuje
Uglednoj Upravi Dubrovačke Parobrodske Plovidbe.
za prelijepu susretljivost, koju je prema društvu poka-
zala, darujuć. mu čitavu vozarinu za tri_društvene lagje
iz Trsta u Gruž. Oe

Ovim plemenitim postupkom, ona je dokazala
pravo razumijevanje važnosti pomorskog športa i
aktivnu ljubav za razvitak Dubrovnika na moru.
Dubrovnik, 9 Jula 1923.

 

Pe , Uprava

164 _ Veslačkog Kluba , Neptun“.

aa Ra alak šišš oi Ra. IRI
JAVNA ZAHVALA

Za vrijeme bolesti i po smrti nezaboravnog
Gottirieda.
primila sam mnogo iskaza ljubavi i saučešća.
Od mene i od_ mojih vječna harnost svijem a
od Boga nagrada.
Dubrovnik, 5. jula 1923.
s S Mare ud. Duzbaba

165. za se 'i za ostalu svojtu.
az—ssOG ac ; z>z»>mn€Ć=elEunknn)nnneJoaos>a an .ae Rila
grebu jesu: Iron“ proti slabo-

[loiviše (mažem krvnosti ,Markove kapljice“ za

želudac ,Reumatis“ proti kostobolji i reumatizmu. Da
se bolujućem općinstvu olakša nabava i uštedi visoka
poštarina, nalazi se odsada za Dubrovnik i okolicu
glavno skladište ovih ljekovitih preparata u ljekarni u
Gružu gdje se dobivaju uz originalnu cijenu. - -

O

I

 

preparati Gradske ljekarne u Za-

 

 

cućstvo | RI
| soLiDNO-i JEFTINO MW. I\

str. 3.

Advokat Dr. Dragutin Tolentino, naš sugragjanin
premjestio je svoju advokatsku pisarnu u. Brodu n/S
u Mesićevu ulicu broj 24 I. kat lijevo, pa ga prepo-
ručamo našim zemljacima, koji tamo putuju u trgo-
vačkom poslu.

Pohvalno. Mjesna Trgovačka Obrtnička Komora
poslala je upravi trgov. akademije 1000 Dinara, da se
porazdijeli kao nagrada izmegju abiturijenata te su
položili ispis najboljim uspjehom. Nagradu dobiše gori
spomenuti odlikaši.

Zakonom zaštićena. Ovih dana stupiće u pro-
met jedan vrlo zgodan artikel pod imenom ,KI-NE-
MA-BA ? ?“, Prodavati će se u svim boljim trgovinama
i slastičarnama. “

Soba sa jedan ili dva kreveta sve
novo izdaje se. — Ulica Lučarica 378. II. kat.

Sposobnog mladića ovdašnje bolje obitelji
povjerljiva osoba sa trgovačkim kvalifikacijama, traži
odmah trgovačko poduzeće , Diamant“.

Brod sasvim now prodaje se radi odlaska.
Za potanje informacije obratiti se na gosp. Luka Beretić
Gruž-Sustjepan ili na ovu administraciju lista. 148

Pension ,,Zeleni Dvorac“; Lapad-Gruž.
Sve opet na novo uregjeno, izvrstna kuhinja. Najljepši
položaj blizu morskog kupališta.

Traži se jedan dučan jedan maga-
zin i jedna moblirana soba. Tko želi
unajmiti neka se obrati na administacijit ovog lista.

Prodaje se glasovir a coda u dobtom
stanju. Pobliže kod administracije lista.

Prodaje se koza na inlijeko. —
Obratiti se uredništvu. :

Drvodjelska radionica. Čast mi je javiti
cijenjenom Općinstvu, da sam ponovno otvorio svoju
drvodjelsku radionicu u ulici ,Pobijanoj“ u svojim sta-
rim prostorijama. Poznata moja solidna radnja i umje-
rene cijene ufam se, da će učiniti, te me moji mušterije
ponovno počaste svojim naručbama. Preporučam sei
ostalom cijenjenom Općinstvu za obilni posjet.

Dubrovnik, u julu 1923.
Karlo Dileo, drvodjelac.

Odgovori Uredništva i Uprave.

: Župljanin — Župa. Članak smo, kako vidite, uvrstili ali
zadnji pasus o ,bonbonima“ kulture posve smo ispustili, jer
se ne slaže s našim principima.

 

Objava.
Na osnovu naregjenja Gosp. ministra Vojnog i
i Mornarice E. P. br. 3338 od 4 maja tek. god. održat
će se na dan. 20 jula 1923 god. u 10 s. prije podne
u kancelariji stalne vojne bolnice na Cetinju javnu lici-
taciju za isporuku potrebnih mamirnica, za ishranu
bolesnika ove bolnice i jedinica koje su. kod iste na
snabdevanje (Boln. četa i Vozar. Eskadron). Mesečni
potrošak iznosi oko 500.000 dinara (više nego što troši
čitava varoš Cetinje), a potrebni su sledeći artikli : Pa-
sulj, pitinač, geršl, krumpir, makaroni, griz, kupus,
mast, zejtan, sol, luk, paprika, brašno za zafrik, sirčet,
šećer, čaj, kafa, mleko, zelen, šljiva, jabuka, hleba be-
log, vima, sapuna, salate, sira, jaja, gasa, franko ma-
gazin St. Voj.: Bolnice u Cetinju. Zaključivanja
održat će se po odredbi člana 86 i 98 zakona o dr-
žavnom računovodstvu. Kauciju polaže najpovoljniji
ponugjač Dio. 100.000 u gotovom noveu, ili u vred-
nosnim papirima. Strani podanici polažu dvostruku
kauciju. Uslovi nabavke mogu se vigjeti u ovoj upravi
za vreme ridnih časova: Za isporuku zelen, mleko,
šljivu, jabuku, hleb beli, salata sir i jaja, ponudioci
moraju biti sami proizvagjači i oni će imati prvenstvo.
Za sve artikle ne mora biti jedan liferant,
Iz kancelarije St. Voj. bolnice Cet.
Diviz. oblasti br. 2363 od 25/6.

Din. 150—200.000 daje se na zajam
uz prvu hipoteku. Obratiti se uredu
Javne Dobrotvornosti.

[ zu5= lu 5300

 

 

vw

 

SPAVAĆE SOBE
OD NAJBOLJE SLAV.
PARENE BUKOVINE

SPAVACIH SOBA od JASENA, BRESTOVINE i HRASTOVINE itd. — Ulica Palmotićeva.