I

s kojim se ,boljševi : sisatelji ti
i eksploatori,, ogorčeni_su_izraz bijede i očaja pomor-
skog staleža. Kakovim izrazima da se obilježi one
brodovlasnike, koji su pomorcima kada su tražeći
povišicu plate napominjali brojnu obitelj, vikali : , Zašto
imate djecu; ako država hoće da imate djecu neka
ih i hrani NI nm a

Kao odgovor na retke, u kojima se oprezno
napada ljude, koji. vode Savez pomoraca, citirat ću
ugledni list »Jugoslavenski. Lloyd« br. 143: Savez
jugoslavenskih pomoraca vodi megjutim birana kita
iskusnih kapetana i pomoraca, koji su duboko svijesni
dužnosti napram necijonalnoj privredi, napram nacio-
nalnom pomorstvu i svim pomorcima njihovim drugo-
vima u domovini; ovi ljudi samoprijegornim radom
iz ljubavi za staležem otaca, braće i djece svoje sretni su,
što su doživjeli da na našim lagjama po svijetu može
da vije naš barjak“.. Za sada dosta. I. Kk.
sE

Op. Ur. Rado uvrštavamo ovu repliku iz krugova naših
pomorskih radnika, koji imaju i po naravnom zakonu pravo, barčin
ma minimum egzistencije za sebe i obitelji, koji minimum ipak
u današnjim okolnostima nemadoše, pada ga dobiju, mogu da se
posluže, svim dozvoljenim sredstvima. U općem je interesu, da se
do pravednog riješenja ovog problema čim prije doge, inače će
štete biti nedogledne-

Pismo iz Rima.

Rim 13./7. — Ovdje se tuku fašisti i komunisti
kao kod nas Orjunašii Hanaovci. — Papa je pohodio
vatikansku tiskaru proširenu, obnovljenu i opskrbljenu
novim mašinama još od Benedikta XV. Upravitelj je
tiskare darovao Papi sjajnu misnu knjigu. Papa je o-
držao radnicima govor, pohvalio njihov rad i obećao
im, da će udovoljiti njihovim pravednim zahtjevima,
a s nove godine uvagja mirovinu osoblju tiskare. —
Gledao sam ovih dana veliku i sjajnu procesiju, bilo
je 18 kardinala, a naroda ni broja se nezna. Pretijeli
su tijelo novog blaženika kardinala Roberta Bellar-
mina u crkvu al Gesu, da počiva kod sv. Vjekoslava,
kako je on to želio još pred 300 godina. — Čitao
sam u ovdješnim novinama, daje vulkan 'Etaa uništio
3000 m?: obragjenog zemljišta i da-je 250 obitelji o-
stalo bez krova. Zato sabiru milodare. — Kardinal vi-
'kar dobio je nalog od Pape da se moli po crkvama
za svećenički pomladak; i ovdje je nestašica klera. —
Talijani se zanimaju za naše prilike, ali prosugjuju
stvari po svom mentalitetu ; interesira ih zdravlje starca
Pašića; a dosta im je i popustio! Sad vrebaju ma
Rijeku. U vječnom gradu nove se kuće dižu, a stare
se popravljaju. — Širi se moda japanskih ombrelina,
a nijesu ni od koje koristi. Ovdje sam na prolasku.
Zamolio sam prijatelja, da vam se kratkim vijestima
javi. Kod nas tado svak čita novine, a malo ih je,
koji se sjete, da pošalje koju vijest.

Pisma iz naroda.

BUDVA. Plačkanje — taoc — prijetnja. Sva
varoš Budva nekomlstravom zapanjena je na 10 ov. mj.
U oči ovog dana na 8 sati večer navale na kuću Sle-
vinića, trgovca i posjednika 7 komitača oboružanih do
zuba. u oružničkoj uniformi. U kući su bili svi ukućani,
osim sina Pava, koji malo kašnje nadogje. Komitači

 

  

“biti prvi i drugi razred:

-+tembra;“ Broj je pitomaca ograničen;

NARODNA SVIJEST |

mmm Sareksjnavnjevinitojnem morso

   

o 920 učenika. Do godine će

prvi razred i bilo je ok
gledao ovaj zavod, te se je o istomu najlaskavije izra-
zivao. Očekuje se, da će ova gimnazija dobiti pravo
javnosti. Početak nove šk, godine. slijedit će 15. sep-

svojoj djeci dati solidnu izobrazbu i dobar uzgoj, nek
se navrijeme prijavi upravi zavoda sv. Križa na Otoku
(p. Korčula). Naš je grad sretan i ponosan, što je uz
zavod sv. Augjela Čuvara za uzgoj naše ženske omla-
dine stekao i ovaj zavod za mušku mladež. Korist i
potrebu ovake institučije u današnjim prilikama naj-
bolje svjedoči činjenica, da je u zavod došlo djece ne
samo'sa otoka Korčule već iz raznih mjesta od Splita
do Dubrovnika.

». poznato i poradi. svog izvrsnog djelovanja
Renmati5 vilo-cijenjeno sredstvo. proti trganju u ko-
: stima.i. mišicama te reumatizmu,. što ga
proizvodi Gradska ljekarna u Zagrebu, dobiva se uz
originalnu cijenu u ljekarni u Gružu.

- Iz Jugoslavije.

Za nezavisnost Rijeke. .U Kraljevici je cdržalo
svoju sjednicu riječka konstituanta, te je izdala komu-
nikej, u komu traži da se poštuje volja naroda izra-
žena na.24/4 1921, te se provede strogo rapalski u-

govor, koji da se uredi ked Saveza naroda.

Komitske pljačke u Južnoj Srbiji. Sve se više
šire komitski upadi po Kosovu polu, pa naše žan-
darmerija ima žestokih okršaja sa pljačkašima.

Ovogodišnja žetva izvrsna. Javljaju iz Novog

Sada, da je žito urodilo preko svakog očekivanja. Po

općem sudu od zadnjih 15 godina ova bi bila najbolja.

Pljačke u Crnoj Gori na dnevnom redu. U
Nikšiću. pred 15. dana napadoše iz zasjede komiti pa-
trulu od 6 žandara te ih svih ubiše, jer se žandari
ne mogoše braniti. Pošto ih ubiše trojici od njih osje-
kli su noževima glave kao ovnovima.

Pretprošle subote u noći dočekaše kod Danilova
grada pljačkaši auto blagajnika iz Podgorice povalivši
palu od telegrafa, te mu oduzeše oko 3000 dinara i
kaput. Megjutim naljegao drugi auto, koji je vozio ne-
kog oficira koji opazi nešto sumljiva, te sašao iz auta
i počeo pucati za bježećim pljačkašima. -U jutru na-
gjoše u kukuruzu kod jednog ranjenog — seljaka iz
okolice Danilovgrada — polovicu novca i kaput.

Na li o. mj. u Nikšiću pogjoše 4 iažinira u ko-
misiju na konjima ; od njih inžinir Mijušković crnogo-

+rac imao pušku.. Jedan pogje naprijed i udalji se od

pljačkali su tri sata po kući, a nad ukućanima držali

maperene revolvere. Iza pljačke povedoše sobom Pava
Slovinića i jednog radnika, te se je u dućanu nalazio
zajedno s opć. pisarom. Ovome zaprijete, da će platiti
glavom, ako se dozna do podne čin. . Odoše u šumu

tri sata, iskopaše grob Pavu Sloviniću, te-mu narediše, ._..

da piše ocu, da do S s. posli. p. pošalje 1200 dolara,
kao otkup, ne pošalje li nek dogje ukopati sina. Pismo
opremiše po radniku. Tužan otac, kad primi pismo
jode po varoši i nabavi udarenu ucjenu, te je pošalje
po istome radniku. Kad je radnik donio . ucjenu pri-
« ibrojiše do zadnjeg dolara i tada otpustiše. Pava Slovi-
mića i radnika, a po njima pozdraviše toliko uglednih
gragjana poručivši im, da im se nadaju. Naše vlasti
ko da se same straše od ovih komitača, pa se ne žure,
da pronagju iste, a utoliko Budvani Živu u strahu i
trepetu. Istraga se vodi. tiho po tiho, a pljačkaši mirno
+ rujno vino piju. i : :

KORČULA. 'Moreška će se igrati ove godine po

starom obićaju u Nedjelju na 29. o. mj. blagdan sv.

Todora Muč., zaštitnika Koičule. Igra će biti izvedena
u s'arinskim nošnjama sa razgovorom..u kasnu večer.
“Kako je ova igra zanimiva, to svaki put privlači veliko
mnoštvo stranog i domaćeg svijeta. : i

= Krizma. Na blagdan sv. apostola Cirila i Metoda,
presvijelli je biskup dijelio sakramenat sv. potvrđe u
'erkvi sv. Moerka. Bilo je preko 200 krizmanika, izmegju
kojih svakomu je upadala u oči i ugodno se doimala
:četica mališa, pristojno i uniformno. odjevenih. To su
bila djeca iz sirotišta sv. Križa na Otoku. Bilo ih je

Mzonstna kutina!

ostale trojice, te susrete 4

vati da im dade sve, što ima. Megjutim se približe

ostala trojica i razumješe situaciju. Inž. Mijušković-

htjede, da skine pušku, ali u taj tren bi ubijen :pro-
rešetan plotunima pljačkaša skrivenih za pećinama.
Druga dvojica teško su ranjena, a od pljačkaša niko
ni uhvaćen ni ranjen.

 
  

gumene pete i gumene - potplate
: POJEFTINILE su!

 Mofel prvoga tedut >

Cijene sobama i hrani vrlo

e

 

io
Izaslanik- vlade-pomno je-pre-- _gradsku luku, a odatle preko Place dovu *en pod gradska.

pak izato- ko. želi

svoj jubilej!

čovjeka, koji stadoše zahje- -

* duše i srca. To dokazuje. , Virtuoz“,

ne ono nisko, materijalno,. deprimirajuće. DE
i

umjerene !

 

  
 

    

  
   
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
 

  

i om , kralja 1
pada, gdje je u Meštrovićevu ateljeru,bio izragjen, u
vrata i podignut na odregjeno mu mjesto, Dok se je|
dizao bila su pregragjena oboje vrata i s Pila i s Place!
u petak od 8 s. večeri do u subotu na podne, te su |
gragjani morali prolaziti za to vrijeme iza grada. Oso.|
bito je živa bila »ulica 'Boškovičeva«, na vrh Koje na |
Pelinama se nalaze vrata kroz gradske zidine. :

Zlatni jubilej. U Nedjelju proslaviše u krugu
svoje obitelji svoj zlatni pir supruzi OQtomar, Svoboda |
i Ana.Čingrija, sestra pk. gospara Pera, našeg dugo.|
godišnjeg. načelnika. "Čestitamo, željom da ih Svemo.
gući poživi u krepkom zdravlju, te proslave i djamantni

Počasni kanonici zbornog Kaptola u Korčuli,

Sv. Stolica je dozvolila djelomično preuregienje zbot«|
no-kuratnog Kaptola u gradu Korčuli, pa je :s tim ul
vezi presvij. i prep.. Prag. Biskup imenovao četiri za-|
časna kanonika istog Kaptola, i to prep. gg.: Dn. [Iva]
Depolo, župnika u mir., Dn. Nika Batistića, gim. prot |
u m., Dn. Pera Franulovića, plovana u Blatu i Dn|
Pera Kalogjera župnika u Zrnovu. 1
Otvor izložbe slikara Jeronima Miše izvršio je|

u subotu večer u 7!/a s. u općinskoj vijećnici punoj]
dubrovačke elite, naš gospar Ivo Vojnović, ovim kratkim
pjesničkim govorom : i g
Iz Spljeta, žarke kovačnice talenata, dođe nam eto jedan
pošteni radnik, da pokaže Dubrovniku, gradu praktičnijih vić
dika, što može volja i trud kad im je cilj idealan. “U
Jero Miše spada u onu malu .a toli hrabru falangu naših
umjetnika oplogjenu jedinstvenim primjerom Ivana: Meštrovića,
tog titana sveslavenske umjetnosti, koji je uprav u Spljetu prvi
put pošao u tešku nauku radničke stege, bez koje nema leti
ad astra“. U
Poput Meštrovića i /ero Miše, poslije prvih koračaja po
domaćem tlu; pošao je u tugjinu gdje je dobro gledao. dobni!
učio, pa oboružan dobrom školom, vratio:se doma, da iz svoji
sredine crpa-snage za oslobogjenje svoje individualnosti od
školskih povoja. Jer, kako svaki čovjek ima jednog: oca, tako
je i svaki umjetnik učenik svog majstora. Najprije ga oponaši,
pa se takmi s njime, pa kad ptica osjeti snagu svojih krila,
ona se tad otrese gnjezda i odleti.u slobodu, Tako su učinil
i čine svi pravi umjetnici, a tako je učinio i /ero Miše. Gle
dao je, učio, oponašao, borio se, pa i pobjedio. Odbacivši sv
akademičnosti, prebrodivši secesijonizme, ignuvši se talentu
obmami modnih slikarskih akrobatizama, Miše je. stvorio sah
svoj stil i svoju umjetničku fisijonomiju, pa za to u njegovin
slikama vidimo sad i smjelosti i originalnosti: i ne posve sa
vladane čudnovitosti. Sve što je prirodno zdravome , vigjenji
sve je u'njega, ali potencirano unutrašnjom, sopstvenom viz
jom onoga što samo umjetnik osjeća i vidi. Pa za to su njč
govi portreti tako uspjela sinteza realnosti i ekspresije, anje
gove su nagosti tako vedre: u 'snažnome prezanju da doku
ono što je tako rijetko dokučivo, biva : fiksiranje jednog ko:
lorističnog trenutka u vječnoj borbi života i materije. :
Ali čemu da govorim dalje ? Same slike Jera Miše govor
bolje od svakog komentara. Razgledajte ih dakle gospodo, s
* svojim osjećajima i svojim očima a bez predrasuđa, bez uspi
regjivanja, bez reminiscencija, uprav onako kao čovjek praft
> nepoznatome čovjeku,jkome mora da iz same vanjštine otkrij
dušu. i pogodi ćud. eru : A

. .. Dubrovnik počašćen ovih dana neumrlim. djelima _Ivati
Meštrovića biče sad pristupačniji skromnijoj ali jednako isktt
noj i novoj umjetnosti Jera Miše, tog: mladog i odličnog 3
naše velike Jugoslavije. — U to se ime ova izložba otvara!
Na to je slijedilo pregledavanje slika i čestitan|
umjetniku. Izložba traje od. 15—23 tek. mj. .Na pr
pogled upada u oči posebni stil ovog slikara, Mil
neće da bide fotograf, a svojim kistom“ crta? nutrini

( ,Student“, ,Le

tira“, ,Djevojčica sa umjetnim cvijećem“ i dr. [utor
smjeru Miše uspijeva. Inače prolazi osrednjim. puten
Moramo ipak opaziti, da je Miše u ovoj izložbi dos

. bogat ,mesom“;; izložio je i bedra : i. ,kostolete“.
: umbule' i pataškine i drobe,.. A nama je toga dos
- izloženo svaki dan kod naših ,komardara“. Neka nil
- g. Miše oprosti na ovim prozaičnim' riječima prati
gornjem pjesničkom stilu gospara Iva, Ali mi smi
uvjereni, da nuditet u umjetnosti, barem redovito, 1
diže čovjeka. Od umjetnosti pak tražimo, da nam 4
ono više idealno i uzvisujuće za čovjeka i društvo, |

 
  
  
 
 
  
 
 

4

Dalmacija, koju plače :gordi nu: bistri. Jadran, zem
je sunca i vedrog neba! (55 20000

-Imenovanja. Kod mjesnog upravnog sudiš
imenovani su ukazom:Ni. V.od 28/VI.og. sekretati
I. klase g. Vinko Vlatković i Dr. Artur Krekić. .

'Pohvalno. G. Katalinić Damjan i Braćaiz Kaši
» Staroga u počast pk. Veljka Skvrce :položiše u fo
našega lista Din. 25. Najljepše zahvaljujemo t/: =>