. .
Gradske vijesti.

Kraljev 36 rogjendan. Juče 17. o. mj. svečano
kje proslavljen po cijeloj našoj državi rogjendan Ni. Vel.
|kralja našega Aleksandra. I naš grad nije u toj pro-
|slavi izostao. U Nedjelju upobjed grad se je već po-
'|čeo kititi svečanim ruhom. Slavljenje zvona uveče je
|naviještalo svečani dan, vojnička glazba izvela je kon-
|cerat uz opću rasvjetu grada. Kako svakom tako i ovom
izgodom općina je izdala veliki proglas latinicom i ći-
vrilicom. Na dan slave po svim crkvama održane su sve-
poe zahvalnice.sa molitvama za sretno vladanje Ni.

Veličanstva. 1 krsnu slavu i svoj rogjendan proslavio je
Jove godine naš kralj Aleksandar skupa sa Ni. V. Kra-
|ljicom Marijom i sa svojim sinčićem prijestolonasljed-
|nikom na Ilidži kod Sarajeva. Ovom zgodom i mi va-
|pijemo: Neka živi dugo godina Nj. V. Kralj Aleksandar
Isa Kraljevskom Porodicom na sreću i radost naroda
i države naše!
| Pokloustvene čestitke prigodom svog odlikova-
nja primio je presvij. dijec. biskup g. Dr. J. Marčelić
a strane svjetovnog i redovničkog svećenstva prošle
ijede na podne. Najprije je preč. kan. Da. Mato Vla-
|hušić, upravitelj kurije, pročitao breve sv. Oca. Na to je
[preč. Liepopili dekan kaptola, izrazio čestitke cijelog
&većenstva, koje u lom odlikovanju vidi počašćenu ci-
jelu dubrovačku biskupiju. Biskup svečar ganutljivo se
zahvalio i prisutnim podijelio svoj blagoslov.
| Idući broj našeg lista izlazi u Ponedjeljak na
Badnji dau sa prilogom i obilnim gradivom, te sa mno-
štvom čestitaka i oglasa. Ko još želi dati oglas ili
estitku, neka to čim prije učini, e da možemo na vri-
jeme sve urediti. ;

Iz učiteljskih krugova. Primamo : Na 9. ov. mj.
hčiteljstvo građa i Gruža sastalo se je na dogovor
Vrhu nekih pitanja i potražbe, što je učiteljsko povje-
feništvo iz Spljeta prešno potražilo. Na tome sastanku
ulo se je svakojakih tužaba ma učiteljsko povjereni-
tvo (savez), koje despotički, partajično i poput oli-
karhije nameće svoj mentalitet svim “učiteljskim udru-
jenjima u pokrajini; istaklo se pitanje, da se ocijepe
bd učiteljskog povjereništva u Spljetu, a da se po
pblastima ucbraze učiteljska udruženja, koja će nepo-
predno stati u savezu U. J. U. u Beogradu. Osugjivalo
e je i pisaniju »Pokreta«. Učitelji su dubrovačkog

 

 

 

 

 
 

kotara: radi ugleda učiteljstva gledali i trpjeli rad uči-

eljske oligarhije u Spljetu, ali dalje ne mogu premu-
ati — čaša je prepuna!

,Hrvatski Radiša“ u Dubrovniku. Osnovatelj i
|keneralni povjerenik ovog društva, g. Dr. Luka Seujak,
i pratuji odličnih rodoljuba, 'posjetio je sve imućnije
gragjane i novčane zavode u Dubrovniku i Gružu, pak
je tom prilikom sabrao lijepi iznos od preko 15.000
Din. za gradnju ,Doma Hrvatskoga Radiše u Zagrebu“.
isto tako postigao je Dr. Senjak sjajan moralni i ma-
lerijalni uspjeh u našem Stonu. Tu mu se dogodila
mala nezgoda: Budući se je parobrod »Naš«, koji drži
saobraćaj megju Gružom i Stonom bio u Slanomu na-
Sukao i tako ne došao u subotu u Ston, to je Dr.
|Benjak bio zamolio zapovjednika malog vojnog paro-
brodića, koji je slučajno polazio iz Stona za Gruž, da
bi ga primio na brod. Ali intervencijom jednoga radi-
[kala to mu'-je kasnije uskraćeno, premda je isli paro-
brodić primio ostale putnike. Na to je Dr. Senjak morao
[pješke do Dola (3 s. hoda a puti vrlo slabi) i odatle do
|Gruža ribarskom lagjom — 7 s. vožnje. Dr. Senjak

 

pie u dubrovačku Župu i Konavle odatle će u Boku

Kotorsku. Iz Boke će na Korčulu i Pelješac i dalje, da
[osjeti sva veća mjesta i gradove. Toplo se preporuča
čitavom pučanstvu, da Dr. Senjaku bude pri ruci kod
osnivanja radnih: odbora ,Hrv. Radiše“, da bi se na
način omogućilo, kako će što više siromašne djece
'maše kršne Dalmacije, putem ,Hrvat. Radiše“, biti
iješteno u zanat i trgovinu.

“(Crkvene vijesti. Srijedu, Petak i Subotu ove sed-
ice spadaju zimski kvatri. — U Petak 21. blagdan
. Tome apostola. —|U Ponedjelak 24. o. mj, Bad-
dan, U Stolnoj. \Crkvi Božićna Jutrnja (Matutinum)
očima na 6 s. večer. Prva Božićna Misa na 7/4.

Badnji- dan i uveče či -četveroglasni mješoviti zbe zbor pjeva or pjeva
u od G. Rota : Kyrie, Sanktus i Agnus Dei, a Glo-
tia i Credo od: Th. Leclercq.. Preko Oifertoriuma pa-
lorelu od. M.a Fr.Le Lederer: ,Koga vigjeste pastiri?“
ja peteroglasni mješoviti zbor. Preko Mise pjeva se
lara - Božićna pjesma ,U sej vrijeme godišta“. Pjeva-
m upravlja prof, Frano “Lederer.

Bura. Nakon puna dva mjeseca-vlažnih, kišovitih
ina u Nedjelju veče zapuhala bura i prilično zahla-
j dro “ko tiblje oko i.

 

 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

NARODNA SVIJEST

Čitulja. Na 11. o. mj. preminun je Frano Calo-
gera u 41. god. života, Na 14. o. mj. preminuo je
Vido Međunić u 53. god. Istog dana umrla je i Sante
Krnić rogi. Agazzi. Jučer je preminuo Filip Findrik,
u461. g. života: Pokojnicima rajska slava a ožalošće-
nim i naše sažaljenje. _

Naša rivijera. Čehoslovačke novine donijele su
skorih dana članke o projektiranom \oporavilištu čeho-
slovačkih gasilica u Srebrnom u Župi. Organizacija
čehosl. gasilaca je najveća organizacija u Čehoslovačkoj
poslije Sokolaša. Namjera je, da se ukonačuje mje-
sečno po 50 siromašne djece (ne tuberkulozne), te po
10 odraslih, ukupno 600 osoba na godinu. — Inici-
jator ovog pothvata je ponovno nama već dobro po-
znati utemeljitelj, te bivši direktor Dubrovačkog Kupa-
lišnog Društva g. Jaroslav Fencl iz Praga. G. Fencl
došao je bio k nama godine 1911. u svrhu, da stvori
u Srebrnome glavni dio »Dubrovačke Rivijere«, što
su mnogi smatrali utopijom. Ali energični i marljivi
Fencl nije se obazirao na zapreke, već je patio i ne-
prestano radio. Nadošao je i balkanski i svjetski rat,
prebrdio je najveće poteškoće i napokon uspio. Eto
usprkos strašnih posljedica rata već u g. 1921. Dubro-
vnik je svjedokom Fenclova uspjeha, kad se jema 29.
maja priredilo svečano otvaranje do onda nepoznatog
kupališta Kupari-Srebrno, koje je postalo eldoradom
tisuća iudsta. Ali poslije uspjeha nadošla: je i zavist,
tako da se je nazad 2: godine g. Fencl morao zahvaliti
nakon 12 godišnjeg požrtvovnog rada. — Šada se g.
Fencl ponovno vraća k nama, da u svojoj ideji dalje
radi. Došao je sa g. Edmund Fiša, predsjednikom
osiguravajućih zavoda čehosl. gasilaca i sa g. inž.
Matoušekom iz Brna, da učine potrebite korake za
utemeljenje oporavilišta za djecu. Nema sumrije, da
će ova rijetka poduzetnost biti poduprta i sa strane
naših vlasti, jer će donijeli ne male koristi našim vrlo
važnim političkim i gospodarskim odnosima sa Čeho-
slovacima, a bit će odatle koristi i našoj okolici.

Bošković pristupačniji Englezima. Naš veliki
Dubrovčanin i dika cijeloga Jugoslavenstva, Rugjer
Bošković, pravo čudo znanstvene enciklopedične djelat-
nosti, izmegju silnog broja svojih znanstvenih publi-
kacija napisao je i uvaženo - filozofsko djelo ,Theoria
philosophiae naturalis“. Ovo je djelo nedavno izdao
na engleskom jeziku čuveni Englez Dr.-J. M. Child
(izgovaraj Čajld), sveučilišni profesor u Manchesteru.
Uz originalan Boškovićev latinski tekst nalazi se u toj
knjizi i Childov engleski prijevod, koji obuhvaća 465
stranica, a Boškovićevu je biografiju napisao beogiadski
sveučilišni profesor Dr, Branislav Petronijević, koji
eto hvali i Renana i Boškovića. Predgovor je i uvod
od 18 stranica od samog prevagjača Childa. Inicijativu
je za ovaj prijevod dao ohridski episkop Dr. Nikolaj
Velimirović. Naročiti odbor našeg ministarstva inostranih
djela ima da razdijeli poveći broj egzemplara raznim
ustanovama i društvima u našoj državi.

Zimski solsticij. (Najkraći dan.) U subotu, 22.
ov. mj., u 10 ura u večer, Zemlja će proći kroz tačku
zimskog solsticija ili suncostaje, i tim će časom svi
stanovnici njezine sjeverne polutke preći iz jeseni u
zimu, a oni južne polutke iz . proljeća u ljeto. Prvim
će dani početi da rastu, a drugim da se skraćivaju.
I uistinu, dan će na 31. ov. mj. u našim krajevima
biti već 3 minuta duži nego na 22. ov. mij., a o sv.
Vlahu će se produčiti njegovo. trajanje za čitav jedan
sat, jer je deklinacija Sunca na 22. ov. mj. 23% 26'47"',
na 31. ov. mj. već 23%6'7", a na sv. Vlaha samo
169 48714" (južno), dakle po prilici kao na 9. Novembra.
Nu zato ćemo osjetiti hladniju temperaturu, jer je
Januar za nas najstudeniji mjesec. Svakako smo sretni,
što živemo u ovim krajevima, gdje zima sredinom
Februara obično već iščezava.

Pokušana provala. U noći izmegju prošlog če-
tvrtka i petka neki su lupeži pokušali provaliti u dućan
g. Vrhovca na ćčošku ulice »u Pilama« i ,Puta od
Gruža“, baš na prolazu sa svih strana. Vješto su dli-
jetom kušali ma vratima, da dignu donji okvir te uz-
mogu ući:'u dućan. Još je malo falilo, da sve izdjelaju

"ida im se okvir otvori, al srećom nije im uspjelo. Valjda

načuli, da tko prolazi, pa se ostaviše ćorava posla.
Kaljužina u Gružu postat će proverbijalna. Od
mula do carinare noge ti do gležanja upadaju još
treći dan poslije kiše. Svi putnici i domaći i strani
to osugjuju. Koliko bi stalo bacit nekoliko kola šodera
i mirna Bosna, a ovako bruka i Gružu i Dubrovniku.
»Božićno Drvce“ u Dječjem zakloništu zauzi-
manjem plemenite g.ce Auguste de Bona,, koja se od
postanka zavoda svake godine pohvalno za to zauzim-
lje, priregjuje se. i ove. godine, Naše gragjanstvo znati
ir iromašnu deci tog zavoda prigodom

ožićnih svetkovina. :

 
 

Str. 3.

»Kmetsko pitanje u Dubrovačkoj Republici“.
To je temat, o komu će predavati preč. kanonik Dn.
A. Liepopili u Četvrtak 20. o, mj. na 7 s. uveče u
dvorani društva »Bošković«. Ulaz slobodan i besplatan.

Nasamarenom putniku. Radi nenadno prijavljenog
kratkog spoja na pali br. 91. morao je zastati tram-
vajski promet dne 4. o. m. u 8 sati i 26. Ja sam kao
kondukter na motoru br. 3, po dužnosti zaustavio voz
na Boninovu, i priopćio putnicima, da će voz prosli-
jediti na Pile, dok se kvar popravi, što vjerojatno neće
dugo trajati. — Putnici su se mogli osvjedočiti, da su
majstori sa tramvajskim montatornim kolima bili spravni,
da izvedu popravak u što kraćem vremenu, mogli su
i da pričekaju u kolima. Zato što su voljeli proslije-
diti put pješke, ne možemo odgovareti ni ja ni moja
uprava. — Popravak se hitno izveo, tako da je voz
stigao na Pile zakašnjenjem od samih 20 minuta, —
Ovaj je slučaj neko htio da zloupotrebi možda iz
nerazpoloženja prama tramvaju i njegovu osoblju, i da
mene nedužna izloži da odgovaram svojoj upravi i
publici, prikazujući u br. 52. »N, S.« slučaj krivo i
neistinito, nasamarujući ugledne čitaoce »N. Š.« koji
će sigurno osuditi onako lažno i tendencijozno pisanje,
poznavajući strogi red i disciplinu, što vlada na našem
tramvaju. — Kristo Fantela, vlakovogia D. E. Ž.

Izložba odjeće i rublja izragjenog od članica
karitativne sekcije Kongregacije Kćeri Srca Isus. prošle
Nedjelje u dvorani »Boškovića« uprav nas je zadivila.
Za danas ćemo se: zadovoljiti samo da istaknemo, da
je na čast svima koji doprinješe k njenom uspjehu.
U dojdućem broju i donijeti osvrnut ćemo se na nju
opširnije i donijeti pobliže podatke.

,President Wilson“ stigao je iz New-Yorka u
Gruž prošle Nedjelje na 8'/2s,j. Tuje iskrcao 24 put-
nika i 400 vreća pošte. Mnogi su se prolaznici iskr-
cali na kraj, pregledali naš grad te ostali začarani ro-
mantičnim prirodnim krasotama našeg kraja. Iduće
putovanje poduzet će ,President Wilson“ početkom
februara sa velikim brojem izletnika. Već ili je do sada
predbilježeno 150. Na 5 februara u jutro stići će u
Kotor, a poslije podne u Gruž.

Tečaj za vrtlarstvo čujemo da se je obdržavao
u Čibači na državnom vrtu cijele prošle sedmice. Bio
je priličan broj posjetitelja, zadovoljnih sa uspjehom.

Dr. Milan Wendzilowicz poslije jednogo-
dišnjeg usavršavanja u kirurgiji na klinikama u Parizu
otvorio je ambulancu na Pilama br. 42 ordinira od 3-5 s.

Milodari. Udijeliše , Dječjem Zakloništu“
uspomene pok. Nikše Nonweilfer :

na počast
ugl. obitelj Josipa Lanza
25 Dinara; u počast pok. Mata Perić — Ston: Dr. Miše
Kolin 100 Dinara; u počast pok. prof. Pava Burić: ugl.
obitelj Marice Pitarević . 100 Dinara.

U fond ,Dobre Štampe“ a na počast uspomene pok.
prof. Pava Burić: ulijelio je g. Miho Popović iz Majkova
25 Dinara. -

Za Domus Cbristi (Uboški dom.) Da počasti uspomenu
pok. g. Mata Perića: g. Dr. Vaso Birimiša Dinara 100.
U počast uspomene pok. Nikše Nonweiller: g. Rikard Ver-
nazza, Split, Dinara 23. U ime milodara Javnoj Dobrotvor-
nosti: g. A. M. putem Podružnice Jadranske Banke Din. 50.

Gosp. D. Janko Krčmar, profesor kr. Pomorske Aka-
demije u Gružu, nastanjen u Sustjepanu, prigodom pogreba
svoga angjela, darovao je crkvi sv. Stjepana Dinara 200,
a crkvici sv. Antuna Dinara 50 u Sustjepanu, te Javnoj
Dobrotvornosti u Mokošici Dinara 30. Uprave najtoplije za-
hvaljuju. Nek se u njega ugledaju i drugi dobrostojeći.

Za Jugoslavensku Maticu, prigodom krsne slave sve-
toga Nikole, poklonio je g. Marinković Kosta Vojin, konobar
u kavani , Dubravka“, svotu od 150 Dinara.

Slaboća ? Slabi san.? Nervoznost? Slaba volja za rad?

* Javljaju li se često različite boli ? Dobar prijatelj u takovim crnim

danima jest pravi Fellerov Elsa-Fluid! Dobro služi za pranje i
obloge, a i kao kosmetikum za usta, glavu, kožu! Jači, izdašniji i
boljega djelovanja od francuske rakije! Zajedno sa zamotom i po-
štarinom 3 dvostruke ili 1 specijalna flaša 24 dinara; 36 dvostrukih
ili 12 specijalnih flaša 214 dinara, i 10% nadoplatka razašilje : ljekar-
nik Eugen V. Feller, Stubica Donja Elsa-trg br. 297. Hrvatska.
Tko HI reumatizmu i kostobolji taj više ne trpi
boli jer je već-upotrebio Reumatis. Reuma-

tis dobiva se uz originalnu cijenu u ljekarni u Gružu.

 

za Reumatis sredstvo za mazanje proti

 

Traže se putnici 'za tvornicu sapuna Balla
& Comp. u Dubrovniku. Uvjeti prema dogovoru. Pred-
nost imaju Dubrovčani. Upitati se kod Krešimira Papa
(uz Jezuvite br. 568.),

Traži namještenje radi redukcije
pensionirani činovnik još u muževnoj dobi,
bilo kod privatnih poduzeća ili advokat. kancelarija.
:Moli se, kome služi nek upita na adresu na adimini-
sstraciji ovog lista.