Br. 10.

, Problem _ materije“ predočio je našem gra-
tvu g. Gjorgje Glumac, profesor na mjesnoj re-
gimnaziji, u svom zanimivom predavanju u slo-
m govoru prošlog četvrtka u dvorani »Sloge«.
io se je na sve teorije o tom problemu držeći
ijek na zuanstvenoj visini. I ovo predavanje bilo je
o posjećeno, a čist prihod namijenjen eskursionom
I ovogodišnjih maturanda realne gimnazije.
'\Vagjenje talij. ratne lagje »Garlbaldi“. Na
ji u odjeljenju Generalne Direkcije državnih do-
'kod minist. finansija dobila je firma A. Pavlović
hajlović u Beogradu koncesiju za vagjenje poto-
\kod Cavtata tal. ratne lagje »Garibaldi«. Ta će
vaditi i druge lagje potonule za vrijeme rata.
\Nova zvona stolne crkve. Radi kišljivih vre-
tek su juče po podne 2 zvona podignuta na
k, a jutros treće. Svak se divi milozvučnosti zvona.
140 sati klanjanja presv. oltarskom Sakramentu
nlje u Nedjelju u jutro u crkvi Jezuvita i traje
torka uveče. Svako veče propovijed, blagoslov
sati.
Štete od zime. Neobično jaka zima, koja je vla-
kroz čitav januar prouzrokovala je mnogo štete
jima, a nada sve u vrtlima. Bilo je posagjeno
ila boba i drugog sočiva a sve je to pocrnilo i
lo, te od toga neće ništa biti, malo će se ko i
ti, Pozeble su mnoge naranče i limuni. Mjeadeli
ke tek će da cvjetaju, a inače bi već u januaru
ke znale biti pune cvijeća. I domaći je kupus
i pretrpio od leda, ali se sada uslijed kiša već
nlje pomlagjivati i bacati brokule. U Nedjelju u
oj okolici opet je bilo snijega i leda. Od juče
) i sunce. :
Anagrafsko-statistički ured ustanovilo je općinsko
iteljstvo uz dužaost stanovnika našega grada,
li Pile i Ploče, Gruža i Lipada, dai kućai
išine prijave osobno, bez razlike na dobu op-
sve one, koji stalno žive u pomenuti:m mjestima.
e tako dužnost prijaviti svaku promjenu stalnog
rišta; svaku promjenu stana najkasnije trećeg dana
ljenja; svaku prodaju kuće trećeg dana po sklop-
im ugovoru; maloljetne, koji živu u obiteljskoj
nici, a ne spadaju obitelji. Uprave zavoda, domova
boge, starce i sl, imaju prijaviti svako lice napose.
a počimlje od 25/2 1924. bez obzira na prijašnje
8 prijave. Prestupci će biti kužnjeni po zakonu ili
im, te će se suviše o trošku prestupnika provesti
aj u njegovom stanu. Pobliže u javnom oglasu.
'Koliko vrijedi naš novac? Treba dati za amer.
! 79.80 Din.; za englešku funtu 344-343:50 ; fran-
franak 3:54-3:51; talijanska lira 3:47-344; čeho-
čka kruna 2'33-2:32.

Milodari. U fond Stanka sv. Vlaha udijelila je
obitelj Dr. Balda Podića 100 D. u počast uspo-
2 svog blagopk. rogjaka Dum Mata Pište,
“Udijeliše , Dječjem Zakloništu“ na počast uspomene
pok. prepozita Dum Mata Pište svog rogjaka ugl. obi-
r. Balda Podić D 100, g. Flore Jakšić D 10.
Za Domus Christi (Uboški dom) Da počasti uspomenu
blagopok. majke ggje Matije ud. Triva, g. Jakov Triva,
greba, D 100. — U počast uspomene blagopok. svoga
a Mons. Prepozita Don Mata Pište, ugl. obitelj g. Dr.
Podića D 100. Od g. Boža Culića iz Sarajeva
\5 sakupljenih megjn ondješnjim dubrovčanima pri sa-
u na dan sv. Vlaha. Uprava dobrotvornog zavoda
zahvaljuje plemenitim darovateljima.
Za nastradalog brodolomca Nika Korf-Kamenicu primila
rava našeg lista D 155 i predala ih dotičnomu, koji
'(putem harno zahvaljuje. Dopriniješe : Ivo Jelich D 100,
10, obitelj Vragolov pk. Stijepa, Cavtat, 12:50, Nike
ljlea, Cavtat 12:50, Ivo Račić na Pilama 20.

Dobar Sat imati, to je želja svakoga čovjeka, jer svatko
kako je neugodno nikad ne znati pravo vrijeme. Poznata
satova H. Suttner u Ljubljani br. 704. zahvaljuje svoj dobar
injenici, da svaka od njezinih ura ima u sebi pouzdano tačan

stroj. Tko kod Sutinera kupi uru, siguran je da posjeduje
ji stroj, i prištegjuje sebi time i srdžbu i popravke.  Divot-
flrme Suttner sadržaje još velik izbor i svake druge zlatnine
nine i drugih sličnih potrepština.

 

 

ANN m ad NN
» Pošto smo RI u ako
rgovcima me gradu Jugoslavije predati
: samoprodaju
cipela naše svetsko poznate

marke cipela

SALAMANDER*“

reflektante molimo
da se izvole javiti
bik skladište na veliko:

LAMANDER ZAGREB,

Ilica 36.

 

 

   

NARODNA SVIJEST

Podlistak, pismo iz Ljubljane, Kulturne vijesti,
Esperantski kutić i meki oglasi sve složeno, ali radi
preuska prostora mora čekat idući broj. Financije nam
ne dopuštaju, da svaki put izdavamo prilog. Molimo
predbrojnike da izvrše svoju dužnost.

»Danica“ za 1924. najljepši i najrašireniji naš
kalendar može se dobiti u svim mjesnim knjižarama
i trafikama za 12 Din. Članovi »Društva sv. Jeronima«
mogu je pridignuti za samih 5:80 Din,

Ljudi koji misle znadu da njegovana zdrava koža služi
zdravlju i čini manje osjetljivim prema prehladama. Za pravu tje-
lesnu njegu prokušana su kroz 25 godina obljubljena prava nje-
poll ljepote: ljekarnika Fellera: Elsa-pomada za lice i zaštitu

ože (2 lončića zajedno sa zamotom i poštarinom 25 dinara), Elsa-
pomada za porast kose (2 lončića zajedno sa zamotom i poštarinom
25 dinara), Elsa-ljiljanov mliječni sapun (4 komada sa zamotom i
poštarinom 40 dinara), najjača Elsa-kolonjska vodica 15 dinara, Elsa-
voda za usta 12 dinara, Elsa-žesta za kosu 25 dinara, Elsa-ljilja-
novo mlijeko 10 dinara i svi ostali Elsa-preparati vrše svoju dužnost !
Adresa: ljekarnik Eugen V. Feller, Stubica Donja Elsa-trg br.
297. Hrvatska.

 

Priopćeno.*

Piscu notiće ,Pusto ili općinsko“ z »Dubrov. Lislu«.
Čudim se neispravnosti nekog općinara, (možda
kakvog došljaka) koji se usudio napadati pošt. Općinu
sa riječima: ,Tužno su visili na nekim standalima
skupi barjaci“ još u utorak u jutro! To ne odgovara
istini: u ponedjeljak su bile sve bandijere skinute,
samo je istina, da je ostala cigla jedna (1) na Pločama,
koja se nije mogla skinuti stoga što je bila zapučena
od vjetra, te se je tek skinula, kad se je skinuo i standal.
Imam čast dokazati gosp. piscu, da sam usprkos
kiši skidao bandjere i stavio ih sušiti u Općini, jer ja
sam baš čovjek na svom mjestu, koji gledam tugje
više nego svoje. Tim više što bi me imali pohvaliti za
lanjski i ovogodišnji (i ako plaćeni) rad, to mjesto za-
hvale kritikujete za jednu malu sitnicu i to: koja

nije ispravna.

Dubrovnik, 20/II. 1924.

Todor Čorbić

soboslikar.

* Za članke pod ovom rubrikom uredništvo ne prima na se
nikakove odgovornosti.

 

Ustupa se moderno uregjena poslovnica (bureau),
sa namještajem, u sredini grada, ma vrlo zgodnom po-
ložaju. Najamnina niska. Odstupnina za namještaj
umjerena. Informacije daje uredništvo pod ,Bureau“.

Villu običnu kuću ili stan sa više soba uzela
biu zakup jedna odlična dama. Ponude na uredništvo
sa naznakom položaja i broja kuće.

Primamo gospogju ili gospogjicu vještu na ši-
vaćem stroju, koja bi se htjela usposobiti za učiteljicu
veziva (rekama). Tražimo takogjer nadagenta. — Pota-
nje kod Singer Sivaći Strojevi Bourne & Co. Dubrovnik.

Vocabolario della lingua italiana od 1341 sir.,
tvrdo vezan, dobro sačuvan u formatu 16X<10, prodaje
se. Upitati kod Dubr. Hrv. Tiskare.

 

7 x i u poremećena probava liječi se vrlo
FOČI oli uspješno  ,Markovrm kapljicama“
bi iz Gradske ljekarne u Zagrebu a koje

se dobivaju uz originalnu cijenu u ljekarni u Gružu.

 

Dvije sobe blizu crkve sv. Viaha daju se u
najam od 1. marta, Pobliže kod Uprave lista.

Gostiona dobro uregjena i posjećena
na lijepom mjestu gradu prodala bi se sa svim na-
mještajem i raznim dozvolama. Upitati kod Uprave lista.

Stelaža (skancije) u obliku svoda so-
lidna i lijepo izragjena — prodaje se. Cijena i ostale
informacije kod uprave lista.

Pozar seljaci! Pumpe ,Vermorel“, Gome,
sumpora, galice, umjetnog gnjoja Lik, sve vrsti sje-
menja, pitajte nas prije nego kupite,

Vlaho Sviloccossi — Dubrovnik.

str3;

Gospodarstvo.

Zašto nema kamenica. Kamenice iz malostonjskog
zaljeva od pamtivijeka su bile na glasu, te su zadnjih
godina prije rata u obrtu dopirale čak i do Pariza i
Berlina, a da i ne spominjemo druge velike gra-
dove, Na našoj pak ribarnici od novembra do aprila
nije bilo dana, a da nije bilo i više koša na prodaji
u svako doba dana, a u Zuzorinoj ulici i do kasno u
noči. Milina je bilo vidjeti, kako bi se siranci jagmili,
da što više pojedu tog najzdravijeg morskog pro-
izvoda. Nadošao je svjetski rat, koji je uništio mnoge
grane našeg gospodarstva, pak je uništio i uzgoj naših
kamenica. Nitko se nije u onom strašnom ratu brinuo
za gojidbu kamenica bilo to primitivno, bilo racijonalno.

Po svršetku rata imali sa ljudi, koji su se kući
zdravo povratili, da saniraju mnogo prešnijih posala,
što su im kod kuće izostali radi pomanjkanja radnih
sila. Izmegju drugih posala gojitelji kamenice pobacali
su u svoja gojilišta i mnogo grana (jer na žalost još
se primilivno goje kod nas kamenice) te bi ipak bilo
kamenica ako ne za ekspoitaciju izvan države, a ono
bar za bližnja mjesta. Nego nadogje drugi belaj, dogje
bacanje dinamita, da love uz obalu ribu..To olrovno
srestvo za utamanjivanje riba uništilo je i naše kame-
nice, te uz druge zapreke, što priječi njihov razvitak,
zahvaliti je Bogu, da im sada jošte otraška ima.
To je razlog zašto nemamo više kamenica na našoj
ribarnici i zašto ne vidimo na parobrodu po hrpe
poštarskih i privatnih paketa sa kamenicama.

Naša vlada, da je sreće, imala bi svrnuti osobitu
pažnju na ovu bogatu granu našeg gospodarstva, te
u malostonjskom zaljevu strogo zabraniti bacanje
dinamita, a proučiti i sve druge zapreke, što priječe
razvitku kamenica, pa nastojati da se raširi racionalno
gojenje kamenica u malostonjskome zaljevu, koji je
od Boga stvoren za takovo gojenje. Ovu granu našeg
gospodarstva za koju se je od naših ljudi skoro i
Njegovo Veličanstvo inleresiralo, kao uopće naše ribar-
stvo, stavljamo na srce g. velikome županu, da nastoji
sačuvati, raširiti i umnožiti to bogato vrelo našeg
blagostanja. S

 

Dubrovčani, Dubrovkinje u veselim i rado-
snim zgodama sjetite se , Stanka sv. Vlaha“!

Iseljenicima
za Mustraliju, Srednju Ameriku, Peri, Goliviju i Ghile :

Čast nam je upozoriti iseljenike iz Dalmacije, koji
se spremaju u koju od pomenutih država, da će pa-
robrod našeg društva ,Citta di Genova“ krenuti iz Ge-
nove za glavne luke Australije na dan 15. marta o. g.
Na njemu su uregjena sa najvećom brigom mjesta III.
razreda za iseljenike.

Drugi naš parobrod ,Venezuela“ krenuti će ta-
kogjer iz Genove dne 20. marta o.g. i to za Srednju
Ameriku i preko Kanala Panama za glavne luke Južnog
Pacifika Guayaquil, Callao, Mollendo, Arica, Iquique,
Antofagasta, Valparaiso.

Molimo putnike, koji se žele okoristiti ovom pri-
likom, da se čim prije prijave dalmatinskim Ispostava-
vama Putničkog Ureda Jadranske Banke.

Putnički Ured Jadranske Banke — Zagreb.

BANA & RUGKO —- DUGROVNIK - GRUŽ

Stalno skladište Engleske Modre galice
98 - 999% čiste u drvenim bačvama od 254
kg. čiste težine. Originalne tvorničke cijene.

 

 

 

 

 

 

 

Preporuča se vlč.
općinama na izgradnju
muzikalnom slogu od 3 do 8 zvona. — Preuzimlje prelijevauje
starih zvona uz najniže danas moguće cijene i lijevanje djelova
za strojeve. — Kupujem stare kovine.

Brzojavi: Cukrov - Split.

prvi i jedina dalmatinska ljevaonica zvona utemeljena q. 1070.
JAKOV CUKROV - SPLIT

ODLIKOVANA

NA IZLOŽBI U ZAGREBU 1891.

p. n. svećenstvu i uglednim crkvenim
novih zvona koje mu drago težine u

JAKOV CUKROV.

Kupujem stare kovine.