Poštarina plaćena u gotovu.

a

Cijena je listu 5. Din. mjesečno ; za inozemstvo 10 Din. mjesečno,
: PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU,
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv, Tiskare,

 

 

#

Izlazi svakog Utornika.
Pojedini broj

 

DUBROVNIK, 26. septembra 1925.

Narodna

Svi]

  

 

za odbor ,NARODNE SVIJ I Antun

1:50 Din.

 

Vlasnik - izdavač - urednik:
Elle

 

fi. M. Mrali ALEKSANDAR 1. i Niez. V, Kraljica MARIJA

u Dubrovniku 27. septembra 1925.

ki

 

 

 

 

 

 

 

Dolazi Hralj.

Neka se s obzorja našeg mrko oblačje mače
i neka se nasmješi azurno nebo,
a južnjačko sunce nek zagrije jače,
jer dolazi Kralj.

Ide ko vaskrsli titan na more sinje,
da potraži Markov buzdovan ;
ide da poviše ove grobnice svjeta
šapne opijelo i prospe kiticu cv'jeta.

Raduju se agave, oleandri, limuni,
od drhtaja veselja obale odzvanjaju,
lišće tiho žamori i rado rosu truni,
a more se ljulja — i vali se klanjaju....

Gle! Tamo iza desetak vjekova
sreće i patnje i traženja prava,
onamo posred niza vitezova
diže se jedna ovjenčana glava.

S nje ti se, Kralju, smješe kristali kraljevskog dijadčma.

Pogledaj : — to je kruna Tomislava I

Njegove lađe su brodile ovim morem
i nosile kockasti barjak niz ravnu pučinu.
Isto je ovo more vidjelo radosti mnoge -
i mnogo je primilo suza u svoju dubinu.

  

 

 

Kralju, prati te pozdrav heroja naših
sa Duvanjskog polja,
oni vidješe slavu, vidješe Tebe
i vremčna bolja.

A tamo sa tužne Petrove gore
diže se posljedni kralj Hrvata
i ugaslim okom zakruži preko Karpata
pa ukoči pogled na naše sinje more,
ko na amčnet sveti junačkih Hrvata.

On pruža blijedu ruku prema Jadranu
i zbori: ,Dajem ga tebi, Kralju,
za obranu, za hranu“.

Zazvonimo zvonima zvučnim ;
fitimo srca, kuće i pragove ;
pjevajmo s radosnom suzom u očima ;
na putove metnimo mirisno cvljeće i sagove /

Neka se s obzorja našeg mrko oblačje mače
i aveti crne, što se po nebu ganjaju,
a a sunce nek zagrije jače ...
.. Zidine Grada dudi ... ( vali se svečano klanjaju

 

 

  

God. VII.

Dubrovnik.
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik.

 

|

 

 

I
|
i