i

 

 

Str. 6.

Bačvarski mlin

sa prvorazrednom markom traži u Dalmaciji
dobro uvedenog

Zastupnika

koji može event. pružiti garanciju.

C. ponude na Interreklam, d. d. Zagreb, Ma-
rovska 28, pod značkom ,Prima mlin br. 165-13“

Mehanička radionica

Ivo Milovac

ulica Čingrijina, spećalista

(315) pisačih-šivačih mašina. -

MINERALNA VODA

ROGAŠKA SLATINA

Tempel — Stirya — Donat

MATTONI-jev GIESSHIRBLER

Prodaja na veliko. — Glavno stovarište
Panto P. Andrić — Dubrovnik.
POZOR | Ako nijeste okušali piće CHABESO
ne odmah učinite pak će te se
CHABESO najbolje i najzdravije

i najpikantnije piće
današnjeg vremena.

Tražite svuda CHABESO Te

original
7“ (311)

uvjeriti
da je

 

 

=> .
.

drži stalno na skladištu kompletnih kupaona,
umivaonika, kioseta, zidnih zdenaca, vodovodnih
i škotskih cijevi, keramičnih i feyance pločica.
Tvorničko skladište šivaćih strojeva ,Pfaff.“ Alpaka
jedala i ostalog pribora za hoteljere, kao i finih
jedala u kutijama za regale. Električnih lustera i
žarulja. Exploziva, baruta i dinamit kapsule.
Sve uz vrlo umjerene cijene.

 

 

 

Nade i peći za kunaone,

umivaonici, razne vrsti kloseta, po-
cinčane cijevi i djelove za vodovod,
škotske odvodne i olovne cijevi, o-
lovni mjedeni bakreni lim, bakrene
cijevi i šipke, uvijek na skladištu kod
Domijan i Kuničić - rai
(304

  

LUIGJI PIRELLI - DUBROVNIK

UI. Čingrijina 478 DUBROVNIK U!. Čingrijina 478

 

Časti se donijeti do znanja cij. općinstvu
Dubrovnika i okolice da izvršuje
svake popravke električnih mo-
tora, dinama i auto magneta,
te svakih električnih

aparata. - Izvršuje
takogjer inštalacije za
električnu rasvjetu. — Na

skladištu ima svakovrsnih elek-
tričnih potrebština. Cijene umjerene.

ai (301)

V. K RIŽ
SKLADIŠTE i RADIONA
POKUĆSTVA

DRVENOG i TAPECIRANOG
PRVORAZREDNE IZRADBE

BEZ KONKURENCIJE g

 

 

 

KLAVIRA

NARODNA SVIJEST Br, 32.

  
 
 
   
  
 

Dražest, | 1 3
Ljupkost; = 7)
Umiljatost

i tehničko savršenstvo u proizvodni;

to su odlike nove svile. Zato pozi.

vljemo sve dame, koje žele ;dob

svilu jeftino kupovati, da zatraže dq.

. pisnicom besplatne uzorke crčpe de

najboljih vrsti, iz otmenih glasovitih
tvornica, sa dokazima mnogih prizna-
š_nja zadovoljstva i preporuke ispitanih
svjetskih umjetnika, profesora i muzi-
čara dobiva se uz najstrožije korektne
solidne posluge kod F. REISNER,
Sarajevo dozvolom olakšice plaćanja
iranko postavljeno svaka stanica.

 

e

 

 

JE NAJBOLJI i prema tome NAJJEFTINIJI

china, foularda, etamina kao i od tkiy4|
za pranje. S — BIO :
f _ Kao najveća trgovačka kuća y
Jugoslaviji imađemo i najveći izbor;
uslijed silnog prometa i najniže cijene

  
  
  
  
   
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
 

 

Originalni UNDERWOOD

PISAĆI STROJ

ZASTUPSTVO I
SKLADIŠTE ZA
JUŽNU DALMACIJU
HERGEGOVINU 1
GRNU GORU

 

JADRAN“

 

Knjižara - Papirnica - Štamparija - Knjigovežnica
DUBROVNIK. (5)

 

 

1. do 7. septembra 1929. (Rotunda do 8 sept.) |
Posebne priredbe : M
Medjunarodna Radio - izložba |

Izložba živežnih namirnica. Izložba hotelskih potrebština, |
Posebna talijanska izložba. Izložba U. d. S. S. R. Izložba |
južno-afričke unije. Tehničke novosti i izumi. Gradjevna i |
cesto-gradjevna izložba. Izložba austrijskog rudarstva, iran- 4
cuskog umjetnog obrta i luksuzne robe. Salon bečke |
krznene mode, Izložba uredskih potrebština. Reklamna |
izložba. Poljoprivredno i šumsko-gospodarska izložba uzo.
raka. IV. austrijska izložba ječma. Vrtljarska izložba. Mije. |
karsko-gospodarska izložba. Sitna uzgojna stoka. Kušaonij
austrijskih vina. Ai
Ha austrijska izložba životinja |
(8. do 8. septembra 1929) a
Izložba uzgojne stoke. (Izložba korisne stoke) Izložba konja. |
Bez vizuma! Sa iskaznicom Messe (Messeausweis) i putni:
com slobodan prelaz austrijske granice. Madjarski vizum |
za proputovanje dobije se na granici, uz |
iskaznice Messe (Messeausweis). |
Znatni popusti na jugoslavenskim, madjarskim i au |
strijskim željeznicama, na Duffavu, Jadranskom moru, ka
i zračnom saobraćaju. Sva obavještenja kao i iskaznicu za |
Messu (Messeausweis a Din. 55.—) Dobije se kod :
Wiener Messe A. G. Wien VII.
Kao i za vrijeme trajanja Leipziger Herbstmesse kod oba.
vještajnog ureda u Leipzigu austrijska izložbena kuća i kod |
začasnih zastupnika u Dubrovniku: Društvo zu promet |
stranaca ,Putnik“ Trg Kralja Petra. <

REMINGTON

Mali i veliki amerikanski pisaći strojevi.

Pokućstvo

drveno i gvozdeno

u solidnoj izradbi, spavaće sobe, Blago-
vaone, kuhinje, saloni, gospodske sobe,

UZ VRLO UMJERENU CIJENU.
GRAMOFONI

i ploče električno snimljene, najnoviji šlageri

kod M. SEZ i SIN, Dubrovnik.

HH ANA
NOVO OTVORENA
Ruto - Gvožđarsko i tehnička radnja

Wolf i drug - Gruž

u kući Pera Lujak

 

 

 

 

 

uzas

& &4&&

Na skladištu uvijek cijelokupni automobilski materijal,
svih djelova za Chewrolet, kao i Auto guma:
bicikl dijelova, kao i bicikleta glasovite
irancuske tvornice , Alglon“. 8

(298) Dajemo i na otplatu!
a——.«— a GaIRHR8ISOE"#
Najteži bolesnik

MALARIJE

izlječen je sa jeduom
flozom

JMALARINOL-a

za šest dana.

Cena jednoj dozi Din. 30.-

\zrađuje Kr. Dvorska Apotek a
* MIH. VIKTOROVIĆA,
Beograd, (Terazije A)

 

 

Ne odlažite 1 Sigurno ste već često mislili, da bi
ste rado pregledali najnoviji model putnog pisaćeg stroj:
REMINGTON PORTABLE. — MI ćemo Vam ga u našoj ||
radnji vrlo rado I sasvim bezobvezno pokazati,

li Vam priposlati detaljni opis.

 

 
 
 
   
 

B. WEISS papirnica, utemelj. God. 1877. Dubrovnik, |

  

 

 

 

GOSPODARSKA ŠTEDIONICA U SPLITU

Najveći Dalmatinski zavod na zadružnom temelju.
Poslovni udjeli Din 2,600.000—
Jamčevna glavnica sa pričuvom Din 8,500.000—

ULOŠĆI PREKO DIN 22,000.000.—

Kupuje i prodaje devize i valute. Obavlja sve bankovne poslove.
Odlične veze sa pokrajinom. Posluje sa 60 zadruga.

PODRUŽNICA U MAKARSKOJ.