Neprijatelji su u mnogome usavršili obrambena
sredstva protiv podmornica. Ako ništa, već s to-
ga uzroka 'moglo se očekivati, da

  

ama Fosloketu nego cisle;esieie jes su mici
uha dera<ledns;shiooe ajoj niko Aa
 uhuditi, a & druge dtogod., oga, R
da joj, mora za Mn poći. Rat, e dokazao, ka

ko je gem ponos bio pust! Kako Englezi sami
= saalo drže do

do svoje datne

kr

 

entente poduzela ; neki —

ostalom , mornaricom
o ii sn hv

slnopičinamo

snisi 9h1viso šta. Gi

«Sa ratišta.

ložaju na na. oi ratištu zacija jeli:

i tgvili
Nr M un sit va ratne. štampe : U. opće-,
ua ožalu, nije došlo. do_ bitne
ja S ZEN e bojna. djelatnost. u_pro-
s aOTU. Facsania bitno je popustila:
s1Neprijat re mogaše, se u. tom prostoru dovi
sa nuti nikak Foke, veće De Ari neprijateljsku,
o Si je 3 čete u prostoru. za,
e Moe rm ii probitaka. Operacije
pie, ovdje, povo oljao. "U prostoru, Tirgil-

o e

GAOBORELe. navale; poi mu nije u
sdkakova spomena , vrijedn
si Miidakim, Silama -povedene e navale odbijene su
onAl# velike, krvave, gubitke neprijatelja. Rusi i Ru-
munji krvare oja, emae postići. nikakove |
jene ,

za "U Da pa Živu zaj, preko. dana |
epa živa djelatnost oko ne:
a. utyrda.. Nasrtaji slabijih
siki lako su, obije, Na fronti, i;
re v! Me bijaš € topnička.
olielstnos živahnija, |

v eon telj. ,sveje tvrdokorne
zap *. : spjelo postići!!

seen)
82 koja. leži dalje,
s keglačnji da

gb k;

81 slid Zadnje. Me
dis novi juzišni valovi na otporu naših. četa.
aa o Porn i, kad, borba, u predjelu 'Trotusa,
redio per elju, 3000 sužanja i više
koa sem eto izjalovio se je|
nasrtaj. zelpomazan oklopljenim / auto-

i» i Ni ijdniskom 'ratišti oboreno: j€ udo.

oma 15 “tieprijsteljskih“ lijetala:

gošej nilag“tizvratina zadnje navale avijatičara na

dopo ieveo jeza tana“ jutra 14 kolovoza veći broj

org plana zajećno iga laeroplanima pothvat proti

pomorskom mletačkom drsenalu, Koji je usprkos
a vremena vrlo: jake obrane topova)

titurattabio i

sli
616 Bk )watrom' ap p

sraye dob rezištlata. Naši hydroi: aeropluni:m mo:

ise neriistne visine opaziti vrlo: dobre :2goš

si sesti 1 Tali“ Botitba ukupnoj težini od:

dijapikag a9 požara. Jeđatt 'hidroplam' i dva! gero:|

land toi Wtatilg: Neprijateljske torpedne je: |

uz elite iž itinkitiše (pred 'ttašim * i mornaričkim +od. |

ivljatičere: Neprijatlske

idio'Y na Poreč niješi ipoš| Yo

ORE AVI

  

 
 
 

 

  
   
 
  

  

 

će prosječni

| j6ltil vljesto iz Londona, da se misli o tome, E
sa- cijelonH

probitka., Opetovano (i

| sočijalnih idemokrata;

vzapelost

di a su se kod Ocna:i

   
    
 

Razne vijesti.

4 IDoskićtd 664 Pašić“

| dovinfeni Eagleške x
zuti je taj. zajednički

“| Srbijom,

ponudio.

stida. Ministar vojni iPainlev

čenje protiv. vlade, ,
će, smatrati kao

primjer

ge odiži maovlasti, ne će:
ije tu:i nježo: riješenje

prikrivena kriza.

što. piše, prij3,. no, što

da, da,se ojača, protivratna..
na mnogo mjesta došlo do
a, U kojima sd učestvovale''

bii

ganja štampe; tč su demonst

roda! Ti listovi uzrerj

 

 

rvaškini\čelepatima\bito dozvoljeno, da uljačji nA, veleposjednikiig. Iyoi:T S ledija ličnost
ogonm Na ižapadnom ratištu u ići odbijene raspoloženje. marodd \\. smislu mastajanja oko Op:. | mjesta, si naga za in = e: : gr p Ic va i [auri aos spor
digu>tgadnje žestoke: eriglaske fidvale U Chamyi "čeg megjunarodoog sporazuma gi s ino "Ucvil Bi m sale ča Po; l:zalvalnoMi i stedi nee Ai je gao d
spa okolo Verda sveto če bojnu djelatnos!. "pusi žele opet carstvo. — teb 1) Kojnicima # 1 e REI E ČE M i
: » « ) k ati_»moj Dubo A
DEA UN ilnikab soo 1989N4r.| re ara o slika, Socikiki oči Jnantiška zepukao. Fočelk e u reda
sipeda pl gita šaka isbačen eijevi. | zienkova održale; 3 os mb ajedajem, Socijslltik pi £ KiHkI " ik tia so (daiš| 19! Dotohroni gar i M
gi tua “Li. zanijekali su joj :svako :pravo»U sjednici. 4e; po: | Maj e al se
MO la Ae se 4 pripit gc1 javio vogis; kadeta; sipagrn VRANA vt ia is naljeći u do zvano dokmeedisa to čestitom Vis.
ori 'tigtte fežao nd preč- gli: propaći, od: kako -je: :buknula REbAAJLr Iš ko ks Potan o No: o ma | daru, molimg,, fa pi (& zica, umna i
tom a dii dr datkovni Miljukov.su;zabtijevali., od i vlade, neka: momifPe&tanaski VEOMA sa- srećna poživi do šla ne skrajnosti ljudske o
Ken E I IIENEVSEE==njoeiE WT
DI 1 i i a a
s ti: ime. MM mo i sia MA jele na: prijestolje. + izakonitu: prijestolonaali k.| koti, NREJES A ANNA o EA i s OT da bude
"boghom! Ba di ut: ei sati o ida (aime o ara sa eš8 e di ze 1 Ea vnsn m zno ooo agro iZ
š nih i Mu siil in € vete Stolice za mir. inic Hu s:Kopeshe goni seujgdis sada 540 9 ri bol
ao ad se| "> "SMigsdgato<' Javlja; da“ je'Svelu StdfiČA Jel rglen šitjalli: mašini sao dljenicima sitmao 441 | steob plinsv ovod sa ao e
.| praviiš's a vlađama ri TRS | koron oro ERA srivam| — Poklonstvone kozejas komo
otu iN pripomoćnog ; q akrvenog togjendn va
vi A "Inprene“ # kid tad rKrižavs dotičeq pokrajine «za Dalmacija u Zadru), pm s opravilanje. nala e
flđobila: 6vu' notu zi rt isktig“po "| skojemu:6g ima floslatisodnosmao cijen&:ois:q | 1 Obrtnička omora 'slijadeće' spplslongtxana n dr
ća 1 Toijeat“ R az 30 fewlče za dopisivanje & voj. | zojavke .amilslsi i smadšsjv missrjoq
ri ya? im i 83 fu dy drei OV. gat: ba vltateljstvo' Po id ob 7 3 '
i: O piinoii' se Ai ie ori; i el; ed u Hiftilštirstvai tr2| Veličanstoaisa leći itivijekogjgraksMeii pDy
si teporiiči u$po E ki U dneva 136. Monten Ne ikbroenak: driđi, danivisucsjalem; «velikoj va 43":
dje. Od “pepe e mete so e: Mice/| om : domovinom: iz: taglojs mdiomilro
atail' pigele, M oći Loren 4 ddpisniče sk slikunta, Patihsi sdESEEI 0; | Bogu; io Tuim «za: dog v
g, žadi“| 'ske 1 ža la pre a Već?du st M E oObevijesti SVT E i Čiova a čestltola: :Gasiv oko
ki bre i kote Sa aj : ie! “ dlučila 0 'lo ie PR! Ck u užem smislu riječi, Giswio i;Prijesteijeri stadnalite mA] inkFe7?
g 1 1 vije 1 si Godiejuit “sa ?vdkkitl bojndsi | čini i čvrjio
Mi će njegov. uspjeti. 'Oti zi i AE SARENA lod'ši Općine Dubegoiikit18< »bojinqan ao.
u" sada“ i i oi tuci ' ni iu 2 orma le Vie! osi Nfingowb delta":
m ME "ga" filjedna "Vlada ag će Tae esa a E SN TetiičtaiNII agn-2a BuiksvRdgo
oIdob Mimo5boq ae the ni e e ho Ši Sao 0 i dk 94v li NEE i e a novio iecii RAČANA ob Age e

neko iznenagjenje,
što šio je. po sebi razuriljivo. Sredstva nečuvene L
ne četizire i bezobžirtiog | postupka protiv;
pottiočii koliti! RiBot želi da

iđugo:: trajati. (Kriza
pan ;brze; doći. ;;\ veliki es\čpreke::5?
tu; Evropi .ne :može dozvoliti
Francuskoj u upravnim mjestima. Šugo, pr

i

akeš 'še usprkos stroge čen

(rimi bile-velike i; dogoltnajne«; Razni, ta
zatni listovi) izrazuju svoje; nezadovoljstvo; zbog

 
 

Grot ra u i Njemečko 8

IT \ sto ae! 1 0 t e PA
| _ Sporazum ltalje i Srbije. .__|a
»Corriere della) Sera« javlja iz Londona:
ći u RitTGguD dorsi
$ pregovore izmegju 4kelije i Srbije, što su posre-
Spora-
Aki prot
Austro-Ugarskoj pogledom na pitanje Jadrana.
Milatiško ei Zjavlji Y Fi
| njegovom putu_u Ris prititi_\ e
nistara. Po svoj prilici imaju svi
tioci < preuzeti posredovanje : megiui iko i

Bl"

Pai

Pattinaa ijelakej tzancgskog prenjednja

Poincarć. |
mesni predsjednik ;;republike/; APolackr
je svoju, ostavku, .Mipistar_p
zamolio ga je, da počeka dok se uke Mlada
i Puli javljaju? Više “nema' _sntinje,
da 'se Francuska nalazi i sred jedne djiće po-
Jitlčke kAz€, Koja će se završiti! potpunom ipro-.
| mjenom: ličnosti ma: mjerddavn

t : t
OGVOoLU

e, koji je-s,Cl

da,, it

ro

'Do sad su listovi: atdld o'samioi Poiiicas:i;
rču, \pa!i večerašnji listovi € govore +0 njema
ijo& ništa; a vjerovatno ju da
\stroga: cenzura ne će dozvoliti; da se
stvar, bude 'gvršena ; ; U * se, ro sve! “dalriatinsk g
može svakog časa, očekivati. i
d Demonstracije u Italiji za; pr Ig

ć Članovi) ruskog 'fađničkog | savjeta-: sostivili

iš? irqasla pošto: sir (posjetiti Rim, Florened;: :Bo- |
dogmu; Milani i Tariti: Ta: jeiposjeta: da

i
(+
niti

jeodoesii
m dem

atilosu irzboje toga; što je

ra Seiki € q

ri si. (Ribot|]

imi upravaim.,mje-
emeri+! |
cćauom potkopao položaj. Poincarću; i Ribotuj
smatra se kao čovjek, pod čijom će 'upravomij
Fratičiška “ prikupiti svu | svoja vojničku snagu,
ida) vat) ako je mogući dokoriča još u ovoj: godini.
dr1)alia (Paix« opisuje: položaj :u Svome: uvod-
iliku tako/.da u zemlji vlada ; tako, opće, ogor-
da ; se mjeno, odstupanje ne
ričgo kao ne+

sadanja varredno |
o. ,njemti',

la>pqvo-"
Tako je
onstraci
#ćisk€ uprave:
ražabivelćizii pi:d |
ragijej u Milani i Tu-;
lijavski |

e Mijesti. |

Hrvatski Sabor mE en. Hrvat:

on

 

se sastavi stalni ust4vni odbor, niti predlogu |-
aays Reršića, da se)istitaro ipdsebdi/ čdbićr za
pretres zakonske ognovei ž/iibisrac)vfeormi :
Predlozi su ao. dudeninu odborima? A
sta o-horočgovAdKI mišli-
mani. Dr. Savfet eg Bašagić, bivši predsjed-
KANA coga šabora, otputovao je u Beč; da
"Atuaulovićem iznese želje bosansko-her-
ji muslimana.

utovanju don
MRRARA
ii, koji je posvema zadovoljan ni
štanskim boravkom, jer je kod mjerodavnih kru-
gova; ugišao; na shvaćanje u; pogledu ; iznesenih
argumenata, radi ,Prešne, potrebe, , da, se jsazove |;
sabor, a isto tako i radi zapuštavanja musliman-
skih interesa te radi toga, da 80 održi pošebno'|
iirpravno (područje bež sjedenja sa sarhostalnom
Taplivšnin uistonomijomi“) si
ioDrgoSatvetbeg Bašagić i: Šerif fegdije: Aetl:
najtović “i ai konierigali Zee Buria-
nom, na. tanko, s jeli pritužbe i Želj sli-
mana, te dokažali, i A M
je sazove sabor uz" održanje posebnog upravnog"
poditičja bez sjedinjenja. Ministar ih 'je' ptimio

ila

 

Mlini

18

(ti gi!

ipraviti.i |O sabdru nije<daojnikakova pozitiunoga:
edgovera., Inače (su i austrijski: mieređavni kru;
govi, za. reaktivisanje, sabor

Dr. Bašagić i Arnautović sa posjetili i južno: |
" si4venški' klub. U“ konferenciji'je sve bilo za sa-
9 ziv“ sabora; a u: > osa“ ditakiša “diarfietral:

uQ dinstle uolanicola u

čulMNeke sd" šarani: kasnije otvora. |

 

hi

ežašiNa: vijest, da jeudubiravačka gišmnazija | predložila:

| nadležnoj vlasti; da;se ovog: pula-počne; školska.| 7

e iz pokrajile, da e. tu okrajini rav-,
ljeto 'od' ik peti tuždrža vaju e yi
lgradovima. “Ističu hiadu, 'GaY&e tako Bili o Glenid!
“siediije zavode: Veči teja

idnijeo daosećškble kasnijeg
-i ani danas; (jeu skoro \mužda;: :Dalje-nastavlja;|)
slijedeće, št imi odobravamo: , Qtvaranjem škola. ;
da greda ot ovna bi. se barem. još! (5. dana
'tsoije“ Hi Ko d kuće, a u, to

sia, kada (djeca “sa seta moti i died di
tae najeđa, us daću. Gi je dans najvažitije —
ih pripomognu kod: kuće!svojim majkamaci sestiama
ppreko trgatjai gročgita ujimu iboisa ilem i 9)
| iibOđitmlje. Pišu rigniz Korčule: (Prbšle:ne!
djelje! preminuli ;su u; Koečiljykva; OIRES ;pok
Jakova, -brodograditeljs, brak. mp. na,

upi 1 emitera
DE učini a io arie
'o

toga, što se -z kak je o dokazal posjeta. rus-
kih deleg ala — a jasi tie ispoljava. ije zali 'čaltanske je liče gh 8 kao pri?!
“mit; koja prevlađava“kod večine“ (lalijanskog"'na«l vatna' tičit Na 61 i iri B3 "rc | ogan sim

iii <U'Smokvici ga! išči preminuo je:

   
  

 
  
  

 

o je, nužno da še šta pri- ki

lrignedustetljiva, ite je) obećao, đa će poigdještoipo-i1 I

gdina. prvim, oktobra,. donosi , »Naše dedinstvo« |;

oba 'je baš je- |.

 

Br. 644

Razne domaće vijesti. Na 27. i
28. o. mj. bit će u Zadru pred povjerenstvom
ispiti iz državne računarstvene znanosti.

— »Slovenski Narod« piše, da i po Kranj-
skoj obilaze oko težaka da kupuju zemalja, sve
pusti špekulanti. Pozivlje vlasti da budu energi-
čne prema poznatoj naredbi, po kojoj sud ne
smije odobriti kupoprodaju, ako se ne dokaže
da je bila potrebna.

— U Pragu su gragjevni poduzetnici pri-
*mili naredbu, da odmah obustave sve privatne
gradnje. Usput su zidari pozvani u vojnu službu.

— Od 1. januara do 31. jula o. g. razdi-
jelila je Pučka Kuhinja u Zadru siromasima bes-
platno 216.300 obroka čorbe.

— U Trstu je još dosta slučajeva tifusa i
grlice.

— U Supetru na Braču ima preko dvije
stotine bolesnih od malarije, griže i tifusa. 1 u
okolici Spljeta više je slučajeva griže.

— Bosanska je vlada udovoljila molbi spljet-
Mio bolnice, da se za nju izvaža iz Bosne šest
M žica jaja mjesečno.

— Novim guvernerom Senjske Rijeke ime-
“ovan je Zoltan Jekelfalussi od Jekela.

— U Blatu je pošast srdobolje znatno po-
puštila, a sad je dosta slučajeva ma Korčuli.

Najviše vojničkih satova sa kožnatom orakvicom
i radium-satova, koji se u množini od.100.000 egzem-
plara upotrebljuju kod ć. k. vojske i monarnice, a koje
'šatovi najtočnije služe, može se imati najbolje vrsti
ju2 najniže cijene kod prve tvornice satova Hanns
( Kanrad, ć.ik. dvorski nabavljač, Briix br. 1457
(Češka). Preporučamo stoga prije svako nabave, da na-
ručite jednom dopisnicom glavni cijenik satova, ukra-
šen sa mnogobrojnim slikama, koji rečena tvrtka šalje
svakomu na zahtjev badava i franko.

Gradska kronika.

! Rogjendan Njegova Veličanstva.
ra. j& bio sav naš grad, predgragja i okolica u
svečdnosnom ruhu. Osim ureda, državnih zavoda,
škola, društava i korporacija i sve privatne kuće,
m dvie! i javni lokali iskićeni zasta-

: oo , a preko uzvišenog čina — u stol-
e radnje obustavljene.
izeni E jutra u stolnoj crkvi odslužio je

besi *tifškup “dr. Josip vit. Marčelić svečanu
u slažbu božjui lil veliku podvorbu, sa »Te Deum«,
ipreko! koje jez pjevao mjesni diletantski zbor.
Osim; presjavnika vojnih, autonomnih i civilnih
dlašitu pri M su i prestavništva svih za-
th ivi i e A ustanova.

ia flo i u grčko-istočnoj crkvi i
rllačih oniolfi:
ji! Uočivdvgg slavljicizdao je gosp. Općinski
DA slijedeći proglas:

BiTi Dubravčati(l;iizugo

i oituBitra; i za prvi put ove go-
di out kor ŠA Me se toga dneva rodio
ei ra stiha, netom je On stu-

dgirdčih Kai st Prijestolje, svi mu
austro-ugatški! rigtiđ#lobsćaše i pokloniše onu
igra Lađge lii WM NINE gojili za neumr-
nt ei IL. Ali je u ovo

a Car i Kralj
za čeć sees AMA: he vladalačke raz-

boritosti, ti, milosrgj#?$%m l
Po lidai rai ka e O.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

I