Prikazano 71-80 od 88 zapisa
Sotomarin/Lumer: od šiloka
Sotomarin/Lumer: od šiloka
71
Stando/Lumer: karitati
Stando/Lumer: karitati
72
Strašilo/Lumer po svijem gustima
Strašilo/Lumer po svijem gustima
73
Svrlić/1-2
Svrlić/1-2
74
Šilo/Lumer: Kad se pengaju jaja
Šilo/Lumer: Kad se pengaju jaja
75
Škrpiun/Lumer: uniki
Škrpiun/Lumer: uniki
76
Šmigla
Šmigla
77
Špijerlica/Lumer: teribili
Špijerlica/Lumer: teribili
78
Tamburin
Tamburin
79
Taranta/Lumer uniki.
Taranta/Lumer uniki.
80