Prikazano 1-96 od 96 zapisa
Faseta
Arlekin
Arlekin
1
Brenculja/Lumer uniki
Brenculja/Lumer uniki
2
Buha
Buha
3
Bumba/Ultimi
Bumba/Ultimi
4
Buža/Lumer: profumani
Buža/Lumer: profumani
5
Crvena jaja/Numer uniki - Setemana crvenih jaja
Crvena jaja/Numer uniki - Setemana crvenih jaja
6
Čep 1928/Lumer: kako komu služi.
Čep 1928/Lumer: kako komu služi.
7
Čep 1937/Lumer: kako komu služi
Čep 1937/Lumer: kako komu služi
8
Čep 1937/Lumer: kako komu služi
Čep 1937/Lumer: kako komu služi
9
Drnda/Lumer 0006
Drnda/Lumer 0006
10
Dubrovačke kundurice/Lumer prvi
Dubrovačke kundurice/Lumer prvi
11
Ešala/Lumer od rezerve
Ešala/Lumer od rezerve
12
Farabut/Lumer: 0
Farabut/Lumer: 0
13
Feralić/Dubrovnik, na po korizme 1933.
Feralić/Dubrovnik, na po korizme 1933.
14
Festanjuo 1938
Festanjuo 1938
15
Festanjuo 1940
Festanjuo 1940
16
Flaflata
Flaflata
17
Frusta/Lumer: 1
Frusta/Lumer: 1
18
Glorija/Lumer: Esaltani
Glorija/Lumer: Esaltani
19
Golub/Lumer Uskrsni
Golub/Lumer Uskrsni
20
Gospar Lambro
Gospar Lambro
21
Grintavac/1
Grintavac/1
22
Grintavac/2
Grintavac/2
23
Grizlica/Numer uniki.
Grizlica/Numer uniki.
24
Jaje/1/Lumer subote Karnevala
Jaje/1/Lumer subote Karnevala
25
Jaje/2
Jaje/2
26
Jež (RP-II-45)/1
Jež (RP-II-45)/1
27
Jež (RP-II-45)/1-2
Jež (RP-II-45)/1-2
28
Jež (RP-II-45)/2-6
Jež (RP-II-45)/2-6
29
Jež (RP-II-45)/3-6 (Serija II)
Jež (RP-II-45)/3-6 (Serija II)
30
Jež (RP-II-45)/6, ultimi (Serija II)
Jež (RP-II-45)/6, ultimi (Serija II)
31
Jež (RP-III-63)/Lumer tondi
Jež (RP-III-63)/Lumer tondi
32
Kačuo
Kačuo
33
Kanočo/Lumer spećali
Kanočo/Lumer spećali
34
Karnevalski list/Br. 1-3; izv. izd.
Karnevalski list/Br. 1-3; izv. izd.
35
Karnevo/Numer ultimi
Karnevo/Numer ultimi
36
Kate luda/Repati
Kate luda/Repati
37
Klempesalo
Klempesalo
38
Kokot/Lumer: spećali
Kokot/Lumer: spećali
39
Kolera/1
Kolera/1
40
Komar/Lumer: što prosegviškava
Komar/Lumer: što prosegviškava
41
Kriza
Kriza
42
Kundurica
Kundurica
43
Kundurica/Lumer: od Morbina
Kundurica/Lumer: od Morbina
44
Kundurica/Lumer unjuli
Kundurica/Lumer unjuli
45
Kundurica/Numero 1
Kundurica/Numero 1
46
Labara (RP-II-28)/Lumer: koji će vam polojit poluge
Labara (RP-II-28)/Lumer: koji će vam polojit poluge
47
Labara (RP-II-28)/Ultimi ovoga karnevala
Labara (RP-II-28)/Ultimi ovoga karnevala
48
Labara (RP-III-66)/Ultimi karnevala 1935
Labara (RP-III-66)/Ultimi karnevala 1935
49
Lero/Numer: sičijavi
Lero/Numer: sičijavi
50
Levatin RP-III-64/Da ga oćutu
Levatin RP-III-64/Da ga oćutu
51
Levatin (RP-II-93)/Lumer: da ga oćutu
Levatin (RP-II-93)/Lumer: da ga oćutu
52
Luganig/69
Luganig/69
53
Lukjernar/Lumer: gladni
Lukjernar/Lumer: gladni
54
Lukjernica
Lukjernica
55
Lumin/siti
Lumin/siti
56
Lupar/Početni; drugi
Lupar/Početni; drugi
57
Metla
Metla
58
Metlica/Lumer: karađozi
Metlica/Lumer: karađozi
59
Morski jež/1
Morski jež/1
60
Oriđino
Oriđino
61
Osinjak/1
Osinjak/1
62
Osinjak/2
Osinjak/2
63
Papagalo/Numer: 1
Papagalo/Numer: 1
64
Pčela/Numer: koliko se može
Pčela/Numer: koliko se može
65
Pestelj/Lumer: Bez Fote
Pestelj/Lumer: Bez Fote
66
Pinjata
Pinjata
67
Plitica
Plitica
68
Poskupac/Lumer §
Poskupac/Lumer §
69
Prculin/Lumer prvi i ultimi
Prculin/Lumer prvi i ultimi
70
Prikla
Prikla
71
Prndelj/izvan abonamenta
Prndelj/izvan abonamenta
72
Prndelj/prvi i ultimi
Prndelj/prvi i ultimi
73
Puzdro/Lumer: od okazioni
Puzdro/Lumer: od okazioni
74
Siđelica/Lumer po svijem gustima
Siđelica/Lumer po svijem gustima
76
Skandalet/Lumer: siti
Skandalet/Lumer: siti
77
Skurin/Lumer: 606
Skurin/Lumer: 606
78
Sotomarin/Lumer: od šiloka
Sotomarin/Lumer: od šiloka
79
Stando/Lumer: karitati
Stando/Lumer: karitati
80
Strašilo/Lumer po svijem gustima
Strašilo/Lumer po svijem gustima
81
Svrlić/1-2
Svrlić/1-2
82
Šilo/Lumer: Kad se pengaju jaja
Šilo/Lumer: Kad se pengaju jaja
83
Škrpiun/Lumer: uniki
Škrpiun/Lumer: uniki
84
Šmigla
Šmigla
85
Špijerlica/Lumer: teribili
Špijerlica/Lumer: teribili
86
Tamburin
Tamburin
87
Taranta/Lumer uniki.
Taranta/Lumer uniki.
88
Tovar/Lumer Liberi
Tovar/Lumer Liberi
89
Trumbeta/Lumer gladni.
Trumbeta/Lumer gladni.
90
Ultimatum/Lumer od vota
Ultimatum/Lumer od vota
91
Utija/Numer: dikjaracijoni
Utija/Numer: dikjaracijoni
92
Zvižda/Broj 13.
Zvižda/Broj 13.
93
Zvono/Lumer ultimi za danas
Zvono/Lumer ultimi za danas
94
Zvrčoka/Lumer prvi i ultimi
Zvrčoka/Lumer prvi i ultimi
95
Žuč/Lumer: disperani
Žuč/Lumer: disperani
96