Probrano po: "FOJI OD PAZARA"
Prikazano 1-91 od 91 zapisa
Faseta
Arlekin
Arlekin
1
Brenculja/Lumer uniki
Brenculja/Lumer uniki
2
Buha
Buha
3
Bumba/Ultimi
Bumba/Ultimi
4
Buža/Lumer: profumani
Buža/Lumer: profumani
5
Crvena jaja/Numer uniki - Setemana crvenih jaja
Crvena jaja/Numer uniki - Setemana crvenih jaja
6
Čep/Lumer: kako komu služi.
Čep/Lumer: kako komu služi.
7
Drnda/Lumer 0006
Drnda/Lumer 0006
8
Dubrovačke kundurice/Lumer prvi
Dubrovačke kundurice/Lumer prvi
9
Ešala/Lumer od rezerve
Ešala/Lumer od rezerve
10
Farabut/Lumer: 0
Farabut/Lumer: 0
11
Feralić/Dubrovnik, na po korizme 1933.
Feralić/Dubrovnik, na po korizme 1933.
12
Festanjuo
Festanjuo
13
Flaflata
Flaflata
14
Frusta/Lumer: 1
Frusta/Lumer: 1
15
Glorija/Lumer: Esaltani
Glorija/Lumer: Esaltani
16
Golub/Lumer Uskrsni
Golub/Lumer Uskrsni
17
Gospar Lambro
Gospar Lambro
18
Grintavac/1-2
Grintavac/1-2
19
Grizlica/Numer uniki.
Grizlica/Numer uniki.
20
Jaje/Lumer subote Karnevala
Jaje/Lumer subote Karnevala
22
Jež (RP-II-45)/1-2
Jež (RP-II-45)/1-2
23
Jež (RP-II-45)/1
Jež (RP-II-45)/1
24
Jež (RP-II-45)/2-6
Jež (RP-II-45)/2-6
25
Jež (RP-II-45)/3-6 (Serija II)
Jež (RP-II-45)/3-6 (Serija II)
26
Jež (RP-II-45)/6, ultimi (Serija II)
Jež (RP-II-45)/6, ultimi (Serija II)
27
Jež (RP-III-63)/Lumer tondi
Jež (RP-III-63)/Lumer tondi
28
Kačuo
Kačuo
29
Kanočo/Lumer spećali
Kanočo/Lumer spećali
30
Karnevalski list/Br. 1-3; izv. izd.
Karnevalski list/Br. 1-3; izv. izd.
31
Karnevo/Numer ultimi
Karnevo/Numer ultimi
32
Kate luda/Repati
Kate luda/Repati
33
Klempesalo
Klempesalo
34
Kokot/Lumer: spećali
Kokot/Lumer: spećali
35
Kolera/1
Kolera/1
36
Komar/Lumer: što prosegviškava
Komar/Lumer: što prosegviškava
37
Kriza
Kriza
38
Kundurica
Kundurica
39
Kundurica/Lumer: od Morbina
Kundurica/Lumer: od Morbina
40
Kundurica/Lumer unjuli
Kundurica/Lumer unjuli
41
Kundurica/Numero 1
Kundurica/Numero 1
42
Labara (RP-II-28)/Lumer: koji će vam polojit poluge
Labara (RP-II-28)/Lumer: koji će vam polojit poluge
43
Labara (RP-III-66)/Ultimi karnevala 1935
Labara (RP-III-66)/Ultimi karnevala 1935
44
Labara (RP-II-28)/Ultimi ovoga karnevala
Labara (RP-II-28)/Ultimi ovoga karnevala
45
Lero/Numer: sičijavi
Lero/Numer: sičijavi
46
Levatin RP-III-64/Da ga oćutu
Levatin RP-III-64/Da ga oćutu
47
Levatin (RP-II-93)/Lumer: da ga oćutu
Levatin (RP-II-93)/Lumer: da ga oćutu
48
Luganig/69
Luganig/69
49
Lukjernar/Lumer: gladni
Lukjernar/Lumer: gladni
50
Lukjernica
Lukjernica
51
Lumin/siti
Lumin/siti
52
Lupar/Početni; drugi
Lupar/Početni; drugi
53
Metla
Metla
54
Metlica/Lumer: karađozi
Metlica/Lumer: karađozi
55
Morski jež/Broj 1
Morski jež/Broj 1
56
Oriđino
Oriđino
57
Osinjak/Lumer: drugi
Osinjak/Lumer: drugi
58
Papagalo/Numer: 1
Papagalo/Numer: 1
59
Pčela/Numer: koliko se može
Pčela/Numer: koliko se može
60
Pestelj/Lumer: Bez Fote
Pestelj/Lumer: Bez Fote
61
Pinjata
Pinjata
62
Plitica
Plitica
63
Poskupac/Lumer §
Poskupac/Lumer §
64
Prculin/Lumer prvi i ultimi
Prculin/Lumer prvi i ultimi
65
Prikla
Prikla
66
Prndelj/izvan abonamenta
Prndelj/izvan abonamenta
67
Prndelj/prvi i ultimi
Prndelj/prvi i ultimi
68
Puzdro/Lumer: od okazioni
Puzdro/Lumer: od okazioni
69
Siđelica/Lumer po svijem gustima
Siđelica/Lumer po svijem gustima
71
Skandalet/Lumer: siti
Skandalet/Lumer: siti
72
Skurin/Lumer: 606
Skurin/Lumer: 606
73
Sotomarin/Lumer: od šiloka
Sotomarin/Lumer: od šiloka
74
Stando/Lumer: karitati
Stando/Lumer: karitati
75
Strašilo/Lumer po svijem gustima
Strašilo/Lumer po svijem gustima
76
Svrlić/1-2
Svrlić/1-2
77
Šilo/Lumer: Kad se pengaju jaja
Šilo/Lumer: Kad se pengaju jaja
78
Škrpiun/Lumer: uniki
Škrpiun/Lumer: uniki
79
Šmigla
Šmigla
80
Špijerlica/Lumer: teribili
Špijerlica/Lumer: teribili
81
Tamburin
Tamburin
82
Taranta/Lumer uniki.
Taranta/Lumer uniki.
83
Tovar/Lumer Liberi
Tovar/Lumer Liberi
84
Trumbeta/Lumer gladni.
Trumbeta/Lumer gladni.
85
Ultimatum/Lumer od vota
Ultimatum/Lumer od vota
86
Utija/Numer: dikjaracijoni
Utija/Numer: dikjaracijoni
87
Zvižda/Broj 13.
Zvižda/Broj 13.
88
Zvono/Lumer ultimi za danas
Zvono/Lumer ultimi za danas
89
Zvrčoka/Lumer prvi i ultimi
Zvrčoka/Lumer prvi i ultimi
90
Žuč/Lumer: disperani
Žuč/Lumer: disperani
91